Pagrindinis puslapis Kultūra Praemiando Incitat. Šventojo Stanislovo ordinas

Praemiando Incitat. Šventojo Stanislovo ordinas

Šv. Stanislovo ordino įstatai ir aprašymas (ordino statutas) Varšuva, 1765 m. gegužės 7 d.

2016 m. vasario 16–gegužės 8 d.
Valdovų rūmai

Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – Abiejų Tautų Respublikoje – 1765 m. ėmė formuotis ordinų sistema, kai paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis įsteigė savo asmeninio bei visos federacinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės dangiškojo globėjo – šv. Stanislovo – ordiną. Ordino spalvos buvo raudona ir balta, o devizas – Praemiando Incitat (liet. „Apdovanodamas skatina“). Mažiausiai 520 glaudžiai su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste susijusių didikų, bajorų ir dvasininkų 1765–1795 m. gavo šį ordiną.

2015–aisiais paminėtos Šventojo Stanislovo ordino įkūrimo 250-osios metinės. Šia proga trys Lenkijos ir Lietuvos valdovų istorinėse rezidencijose įsikūrę muziejai suorganizavo ypatingą, per visas tris istorines sostines (Varšuvą, Krokuvą ir Vilnių) keliaujančią parodą, kuri 2016 m. pristatoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Parodoje daugiausia dėmesio skirta 1765–1795 m. laikotarpiui, kai ordinas buvo ir Lietuvos valstybinis apdovanojimas. Ekspozicijos pradžioje anonsuojama šv. Stanislovo kulto tradicija, kurią iliustruoja Simono Čechavičiaus, Pranciškaus Smuglevičiaus, Juozapo Peškos tapyti paveikslai. Toliau pristatomas Šventojo Stanislovo ordino įsteigimas. Atskiros parodos dalys skirtos XVIII a. pabaigos ordino ženklams, ordino funkcionavimo aidams to meto spaudoje. Lankytojo dėmesys atkreipiamas ir į tai, kokiu būdu ordino kavalieriai jo atributus naudojo kaip statuso žymenį ir pasididžiavimo ženklą. Parodos eksponatų sugrupavimas leidžia patirti, jog Šventojo Stanislovo ordinus gaudavo tiek pasauliečiai, tiek ir dvasininkai. Ekspozicijos pabaigoje trumpai pristatomas ordino likimas XIX ir XX a. pradžioje.

Iš viso Šventojo Stanislovo ordinui skirtoje parodoje Vilniuje rodoma bemaž pusantro šimto eksponatų. Parodoje pirmiausiai galima pamatyti Šventojo Stanislovo ordino ženklų: kryžių, miniatiūrų, juostų, žvaigždžių. Iš jų išsiskiria Minsko kašteliono Mykolo Obuchovičiaus kryžius. Įspūdingiausia parodos eksponatų grupė – tai trys dešimtys Šventojo Stanislovo ordino kavalierių portretų, nutapytų tokių garsių dailininkų kaip Marčelo Bačiarelis, Fransua Fabras, Jozefas Grasis, Jozefas Pičmanas ir kiti.

Tarp parodos eksponatų išsiskiria 1765 m. ordino įkūrimo raštas su statutu, ordino kavalierių įšventinimo kardas, sukurtas 1764 m. karūnacinėms iškilmėms, XVIII–XIX a. sudaryti kavalierių sąrašai, ordino suteikimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnams diplomai, trys dešimtys kitų dokumentų ir antspaudų, taip pat ordino simbolika papuošti taikomosios dailės kūriniai. Unikalus ir Lietuvos maršalkai Stanislovui Soltanui priklausęs, Gardino manufaktūrose pasiūtas sarmatiškas ordino kostiumas. Apskritai eksponatai visapusiškai atskleidžia ir Šventojo Stanislovo ordino svarbą kavalieriams, kilusiems iš tokių garsių Lietuvos didikų giminių kaip Radvilos, Čartoriskiai, Poniatovskiai, Sapiegos, Oginskiai, Tiškevičiai, Pacai, Kosakovskiai, Karpiai, Prozorai ir kitų.

Tad Šventojo Stanislovo ordino 250-osioms įkūrimo metinėms skirta paroda Valdovų rūmuose – neeilinis įvykis Lietuvos muziejininkystėje. Šioje parodoje lankytojas gali susipažinti su įvairiais primiršto Šventojo Stanislovo ordino funkcionavimo aspektais ir jų kontekstais. Parodos turinys leidžia atskleisti ir platesnį Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos finalinio etapo kontekstą, pristatyti žymias istorines asmenybes. Šventojo Stanislovo ordinas XVIII a. pabaigoje buvo viena iš Lietuvą bei Lenkiją siejusių jungčių, o šiam ordinui skirta paroda šiandien primena bendro istorinio paveldo pažinimo aktualumą.

Parodos globėja
Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Parodos organizatoriai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Vilnius)
Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai (Krokuva, Lenkija)
Varšuvos karališkoji pilis – Muziejus (Lenkija)

Parodos bendraorganizatoriai
Bažnytinio paveldo muziejus
Kauno arkivyskupijos muziejus
Lenkijos institutas Vilniuje
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos valstybinis istorijos archyvas
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Vilius Kavaliauskas
Vilniaus universiteto biblioteka
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“

Parodai eksponatų skolino
Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius, Lietuva
Dombruvkos Šv. Kryžiaus Romos katalikų parapinė bažnyčia, Lenkija
(Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, Polska)
Jan Ostrowski, Lenkija
Kauno arkivyskupijos muziejus, Lietuva
Košutų dvaro Srodos žemės muziejus, Lenkija
(Muzeum Ziemi Średzkiej, Dwór w Koszutach, Polska)
Krokuvos nacionalinis muziejus, Lenkija
(Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska)
Kunigaikščių Čartoriskių fondas, Krokuva, Lenkija
(Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie, Polska)
Lenkijos kariuomenės muziejus, Varšuva, Lenkija
(Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Polska)
Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilnius
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius
Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius
Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius
Maršalo Juzefo Pilsudskio centrinė kariuomenės biblioteka, Varšuva, Lenkija
(Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska)
Medalių meno muziejus, Vroclavo miesto muziejus, Lenkija
(Muzeum Sztuki Meda­lierskiej, Muzeum Miejskie Wrocławia, Polska)
Poznanės nacionalinis muziejus, Lenkija
(Muzeum Narodowe w Poznaniu, Polska)
Ščecino nacionalinis muziejus, Lenkija
(Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polska)
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuva
Trakų istorijos muziejus, Lietuva
Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Lietuva
Varšuvos karališkosios pilies – Muziejaus Ciechanoveckių rinkinių fondas, Lenkija
(Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, Polska)
Varšuvos nacionalinis muziejus, Lenkija
(Muzeum Narodowe w Warszawie, Polska)
Vilius Kavaliauskas, Lietuva
Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuva
Vroclavo nacionalinis muziejus, Lenkija
(Muzeum Narodowe w Wrocławiu, Polska)
Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas, Lietuva
Žemaičių muziejus „Alka“, Telšiai, Lietuva

Parodos idėjos ir koncepcijos autoriai
Dariusz Nowacki
Michał Zawadzki

Parodos Vilniuje koncepcijos ir ekspozicijos plano autoriai
Dalius Avižinis
Vydas Dolinskas
Eimantas Gudas

Parodos kuratoriai
Eimantas Gudas
Rita Lelekauskaitė

Parodos koordinatoriai
Dalius Avižinis
Jacek Dutka
Marijus Uzorka

Parodos leidybos koordinatorė
Gintarė Skujutė

Parodos kultūrinės programos koordinatoriai
Vytautas Gailevičius
Jolanta Karpavičienė
Marijus Uzorka

Parodos edukacinės programos koordinatorės
Nelija Kostinienė
Daiva Tuinylienė

Restauracinis eksponatų parengimas ir priežiūra
Jurga Blažytė
Rimvydas Derkintis
Dalia Jonynaitė
Linas Lukoševičius
Janina Petrauskienė
Eglė Piščikaitė
Medeina Steponavičiūtė
Dainius Šavelis
Rytė Šimaitė
Algimantas Vaineikis
Eglė Virpilaitienė
Dalia Valujevičienė
Paulius Zovė

Parodos informacijos koordinatorės
Ramunė Hazir
Birutė Šulinskienė

Parodos techninio įrengimo koordinatoriai
Kęstutis Karla
Eduardas Kauklys

Parodos įrengimas
Fiodor Cvetkov
Eugenijus Iliška
Tomas Kubiliūnas
Aurimas Ramelis
Egidijus Stankevičius
Tomas Valatkevičius
Česlavas Voitonis

http://valdovurumai.lt/lankytojams/parodos/praemiando-incitat-sventojo-stanislovo-ordinas#.Vqtwqk9KXkd