Pagrindinis puslapis Sena Voruta Povilui Pukiui – 85

Povilui Pukiui – 85

2010 m. gegužės 9 d. po sekmadienio pamaldų artimi parapijiečiai rinkosi minėti Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios tarybos nario, žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktoriaus Povilo Pukio 85-metį. „Sandoros“ salė padabinta tradiciniu „sodu“, iš šiaudelių suvarstyta erdvine kompzicija (dail. Audra Matukienė), sklinda Bacho koncerto smuikui garsai, bičiuliai renkasi nešini gėlių puokštėmis.
 
Susirinkusiems sugiedojus 23-ą psalmę pagal Mocarto melodiją „Ganytojas man Viešpats yra“, pirmieji sveikina Bažnyčios tarybos nariai, pirm. dr. Nerija Putinaitė, adm. Gintaras Šiaudinis. Žodį taria vysk. Mindaugas Sabutis. Jis primena, kad tarnauti šiai parapijai buvo lemta pradėti abiems vienu metu – 1998 m. (tų metų gruodžio 6 d. kun. M. Sabutis buvo pašauktas tarnauti Vilniaus parapijos klebonu, o P. Pukys tapo parapijos tarybos nariu). Per tą laiką solenizanto redaguojamas leidinys išaugo į profesionalų dvimėnesinį plataus diapazono apžvalginį žurnalą – patrauklų tiek savo turiniu, tiek forma. Tai vienintelis lietuviškas liuteroniškas leidinys, kuris šiandien yra skaitomas Lietuvos ir užjūrio liuteronų, o ir ne vien jų. „Lieka tik stebėtis mūsų parapijiečio neišsenkančia energija jau dvyliktus metus nuosekliai dirbti žurnalo leidimo darbą – planuoti, rašyti, redaguoti, maketuoti, iliustruoti… Tam reikia įvairiapusio sugebėjimo, reikia valios, atkalumo ir… optimizmo,“ – sakė vysk. M. Sabutis
 
Vyskupo palinkėjimus – sėkmės, sveikatos, ilgų metų – giesme pagražino Renatos Moraitės ansamblio „Adoremus“ merginos. Sveikinimų žodžius tarė parapijos senjorų atstovė Lilija Rotkytė, priminusi, kad tai jie, senjorai, pasiūlė išrinkti Povilą Pukį bažnyčios tarybon. Tarybos narė, TV laidų „Kelias“ autorė ir redaktorė Ina Drąsutienė, pristatė solenizantą, anuometinį savaitraščio „Kalba Vilnius“ redaktorių, savo pirmuoju žurnalistikos meno mokytoju. Dviejų memuarinių knygų „Anuokart prie uosto“ ir „Trečias nelaimi“ autoriui kūrybinės sėkmės linkėjo rašytoja Astrida Petraitytė. Sveikino solenizanto bičiuliai – rašytojai Elena Kurklietytė ir Vytautas Bubnys, draugai Protelė ir Antanas Skalandžiai, giminaičiai Marta Berčytė, Audra ir Arūnas Matukai. Jubiliejine tautine juosta su skaičiumi „85“ vyrą, tėvą, uošvį ir tėvuką apjuosė artimiausieji šeimos nariai.
 
Gauta sveikinimų ir ryšių priemonėmis. Sveikina bendradarbiai Algirdas Žemaitaitis, Vytautas Gocentas, prieškario klaipėdiškį sveikina Nidos, Juodkrantės ir Rusnės kun. Jonas Liorančas, sveikina Palangos miesto, kur sukaktuvininkas yra gimęs, ev. liuteronų parapijos pirmininkė Aneta Labotakienė. Atskriejo sveikinimo žodžiai iš Kanados lietuvių, žurnalo skaitytojų Vandos Norvaišienės, Valterio Dauginio.
 
Buvusį ilgametį Lietuvos kino studijos Dokumentikos redaktorių ir režisierių Povilą Pukį gražiu žodžiu pagerbė Lietuvos kino sąjungos pirmininkas Gytis Lukšas, kino operatorius Donatas Pečiūra.
 
„Sandoros“ salėje susirinkę žmonės, jų dovanojamos gėlių puokštės, jų tariami linkėjimų žodžiai sukuria taurią atmosferą, geriausiai nusakomą giedotos giesmės žodžiais: „ Aš nieko nestokosiu… Ganytojas man Viešpats yra… Gaivina sielą maloniai… Parodo tikrą kelią…“
 
Solenizantas, dėkodamas už visa gera patirtą iš draugų ir bičiulių, pakviečia susirinkusius prie furšeto stalo. Kelios valandos prabėga prie užkandžių ir vyno taurės, maloniai šnekučiuojantis ir bendraujant.
 
 
Nuotraukose:
 
1. I. Drąsutienė sveikina pirmąjį savo žurnalistikos mokytoją P. Pukį
2. Solenizantą sveikina parapijos taryba
3. Sveikina vysk. M. Sabutis