Pagrindinis puslapis Religija Vatikanas Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)

Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)

Pirmasis popiežius amerikietis, Argentinos Buenos Aires arkivyskupas, jėzuitas Jorge Mario Bergoglio yra viena iš ryškiausių viso žemyno Bažnyčios figūrų, – rašo Šventojo Sosto dienraštis „L‘Osservatore Romano“, pristatydamas naują Šventąjį Tėvą.

Su ypatinga meile jį mini penkiolika metų jo vadovautos vyskupijos tikintieji – vyskupijos, kurios kiekvienas kampelis kardinolui Bergoglio buvo puikiai pažįstamas, ir miesto – Argentinos sostinės, kurios parapijas ir bendruomenes jis labai dažnai lankydavo, keliaudamas metro arba autobusais.

„Mano žmonės yra vargšai ir aš esu vienas iš jų“, taip jam ne kartą yra tekę aiškinti, kodėl jis gyvena ne rūmuose, o paprastame bute, kodėl pats sau gamina vakarienę. Savo kunigams jis visuomet primindavo kaip svarbu gailestingumas, ganytojiška drąsa, kaip svarbu niekam neužtrenkti durų. Pats blogiausias dalykas koks gali nutikti Bažnyčiai, vieną kartą aiškino kard. Bergoglio, yra tai, ką de Lubacas yra pavadinęs „pasaulietišku dvasingumu“, tai yra savęs iškėlimas į centrą. O kai naujas popiežius kalbėdavo apie socialinį teisingumą, visada pasiūlydavo pirmiausia paimti į rankas katekizmą, pasikartoti Dešimtį Įsakymų ir Palaiminimus. Kas seka Kristų, sakydavo jis, tam savaime aišku, kad kėsinimasis į žmogaus orumą yra labai sunki nuodėmė.

Jorge Mario Bergoglio gimė Argentinos sostinėje 1936 m. gruodžio 17 d. imigrantų iš Šiaurės Italijos Pjemonto šeimoje, užauginusioje penkis vaikus. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu.

Pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958 m. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs noviciatą, buvo pasiųstas studijuoti į Čilę. Grįžęs į Argentiną, 1963 m. apsigynė filosofijos doktoratą. Porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius vienuoliškus įžadus Jėzaus Draugijoje.

T. Jorge Mario Bergoglio SJ pirmiausia paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980 iki 1986 m. – jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje.

1992 m. gegužės 20 d. popiežius Jonas Paulius II t. Bergoglio paskyrė Buenos Aires augziliaru. Konsekruotas vyskupu tų pačių metų birželio 27 d. 1997 m. vyskupas Bergoglio paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos Aires arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu.

Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai kard. Bergoglio tapo viena iš svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu iš pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų.

Vatikano radijas

Naujienos iš interneto