Pagrindinis puslapis Europa Popiežiaus žinia Expo 2015 atidarymo proga: Globalizuokime solidarumą

Popiežiaus žinia Expo 2015 atidarymo proga: Globalizuokime solidarumą

Šv. Sosto paviljonas – ANSA

Penktadienį, gegužės 1-ąją, Milane atidaryta pasaulinė paroda Expo 2015, kurios tema: „Pamaitinti planetą. Gyvybės energija“. Tarp daugelio šalių paviljonų, parodos arealo centrinėje dalyje yra ir Šv. Sosto paviljonas, pavadintas „Ne vien duona…“. Penktadienį po vidudienio, į parodos atidarymo dalyvius teletiltu iš Vatikano kreipėsi popiežius Pranciškus.

„Esu dėkingas už galimybę savo balsu prisijungti prie visų kas dalyvaujate atidaryme. Tai Romos Vyskupo balsas, kalbantis visame pasaulyje keliaujančios Dievo tautos vardu. Tai balsas šiai tautai priklausančių vargšų, kurie oriai stengiasi savo veido prakaitu užsidirbti kasdieninę duoną.

Norėčiau kalbėti ir už tuos mūsų brolius ir seseris, krikščionis ir nekrikščionis, kuriuos Dievas myli kaip vaikus, už kuriuos atidavė gyvybę ir laužė duoną, kuri yra jo Sūnaus, tapusio žmogumi, kūnas. Jis mus išmokė prašyti Dievą Tėvą: „Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien“. Pasaulinė paroda yra puiki proga globalizuoti solidarumą. Nepraraskime jos, stenkimės ja gerai pasinaudoti.“

Toliau savo kalboje Milano pasaulinės parodos atidarymo dalyviams popiežius sakė, kad šiai parodai parinka tema „Pamaitinti planetą. Gyvybės energija“ yra labai aktuali, esminė. Tačiau labai svarbu, kad tema neliktų tik žodžiais, bet kad visada būtų atsimenami žmonės, būtų matomi žmonių vedai – badaujančių, šiandien nepavalgysiančių kaip žmogui dera žmonių veidai. Lankantys nuostabius Milano parodos paviljonus negali užmiršti, kad tie žmonės yra pagrindiniai šio įvykio veikėjai, tie vyrai ir moterys, kurie kenčia alkį, kurie serga ir net miršta dėl maisto stokos ar blogo maisto.

Pranciškus priminė terminą „gausos paradoksas“, kurį panaudojo šv. Jonas Paulius II savo kalboje Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijoje 1992 m. Nepaisant visų pastangų ir kai kurių gerų rezultatų, šis paradoksas tebėra. Pasak Pranciškaus, taip pat ir ši paroda įkūnys tą paradoksą, jei ji tarnaus tik švaistymo ir eikvojimo kultūrai ir neprisidės prie teisingos ir darnios pažangos skatinimo. Tad ši paroda, – sakė Pranciškus, – tebūnie proga keisti mąstyseną. Liaukimės galvoję, kad mūsų kasdieniniai veiksmai neturi įtakos gyvenimui tų artimų ir tolimų žmonių, kurie kenčia badą, ypač nuo bado mirštančių vaikų likimui.

Popiežius taip pat linkėjo, kad Viešpats suteiktų išminties ir drąsos mitybos srityje dirbantiems mokslininkams ir visiems darbuotojams, taip verslininkams, prekybininkams, kad visi įsitrauktų į didįjį solidarumo projektą: maitinti planetą, gerbiant kiekvieną joje gyvenantį žmogų ir gamtą. Tai didžiulis iššūkis, kurį Dievas skyrė dvidešimt pirmojo amžiaus žmonijai. Reikia pagaliau liautis piktavališkai eikvoti Dievo mūsų globai patikėtą sodą, kad visi galėtų valgyti jo vaisius.

„Viešpats tepadeda mums suprasti atsakomybę, kurią mums suteikia ši svarbi proga. Jis, kuris yra Meilė, tesuteikia mums tikrąją „gyvybės energiją“: su meile, taikiai ir broliškai dalytis duona, „mūsų kasdienine duona“. Nė vienas vyras ir nė viena moteris tenestokoja duonos ir dirbančio žmogaus orumo“. (Vatikano radijas)

Naujienos iš interneto