Popietė, skirta kalbininko Zigmo Zinkevičiaus atminimui (1925–2018)

Popietė, skirta kalbininko Zigmo Zinkevičiaus atminimui (1925–2018)

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti popietėje, skirtoje kalbininko Zigmo
Zinkevičiaus atminimui (1925–2018).

Renginį ves profesorius Bonifacas
Stundžia, renginio metu veiks Zinkevičiaus darbų ir nuotraukų paroda, bus
renkamos aukos koplytstulpio gimtojoje sodyboje pastatymui, kviečiama
rašyti atsiminimus apie Profesorių rengiamai knygai.

Lauksime Jūsų 2023 m. vasario 8 d. 15.00 val. Vilniaus universiteto
Filologijos fakultete, Zigmo Zinkevičiaus auditorijoje.

Dalyvaus

dr. Albina AUKSORIŪTĖ (Lietuvių kalbos instituto direktorė)
prof. dr. Birutė JASIŪNAITĖ (Vilniaus universitetas)
prof. habil. dr. Domas KAUNAS (Lietuvos mokslų akademija)
habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA (Vilniaus universitetas)
Danutė TARVYDAITĖ (Vilniaus universitetas)
Rita URNĖŽIŪTĖ (Lietuvių kalbos draugija, „Gimtoji kalba“)
dr. Regina VENCKUTĖ (Vilniaus universitetas)
Rimantas ZINKEVIČIUS (Juodausiai, Ukmergės raj.)
Vidmantas ŽILIUS (Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija)
ir kiti.

Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas, Baltų filologijos katedra

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.