Pagrindinis puslapis Sena Voruta Politiko brolis įsteigė sektą „Lietuvos tautinė mokykla“

Politiko brolis įsteigė sektą „Lietuvos tautinė mokykla“

Kol Seimo narys Linas Mažeika-Karalius (Ezopas) vis dar aiškinasi dėl savo egzotiškos kelionės ir jo motinos Irenos Mažeikienės vadovautos įmonės „Gyvenimas džiaugsme“ veikloje, jo brolis Justas Mažeika netrukdomas steigia vadinamąją Lietuvos tautinę mokyklą.
 
Organizacija įkurta… Rusijoje
 
Lietuvoje veikia new age pakraipos naujasis religinis judėjimas (NRJ, kai kuriais atvejais galima vadinti sekta), vadinamas Lietuvos tautine mokykla (www.tautinemokykla.lt). Kiti pavadinimai – Ateities mokykla, M. Ščetinino mokykla. Tarp jos įkūrėjų – munistų sektos, Anastasijos sekėjų atstovai.
 
Ši organizacija neturi nieko bendro su Lietuvos patriotiniais idealais, ji ieško žmonių, turinčių sodybas, kad galėtų jose įsikurti, paremti judėjimą. NRJ atstovai teigia esantys tiesiog grupelė gerų, sąmoningų, aktyvių žmonių, kuriuos vienija bendra vizija apie kitokią mokyklą. Savo veiklą jie teigia grindžiantys humanizmo, aktyvaus dalyvavimo, tolerancijos, meilės gamtai, Dievui, tėvynei ir žmonėms principais.
 
Viešoji įstaiga „Tautinė mokykla“ įkurta 2004 m., turint tikslą sukurtą alternatyvią mokyklą, veikiančią humanistinės pedagogikos pagrindu.
 
Šią „humanistinę pedagogiką“ sukūrė Michailas Ščetininas (g. 1944 m. Dagestane) ir Šalva Amonašvilis (g. 1931 m. Tbilisyje). „Klaipėdos Kultūros ir švietimo centro „Harmonija“ visuomenininkų pastangomis ir lėšomis 1999 ir 2001 metais Klaipėdoje įvyko pirmieji du Lietuvoje (ir Baltijos valstybėse!) Š. Amonašvilio autoriniai penkių dienų seminarai mokytojų kvalifikacijai kelti. Vėliau kiti entuziastai pedagogai ir tėvai organizavo šį seminarą Mažeikiuose, Vilniuje ir Utenoje.
 
2007 metų pavasarį Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla surengė respublikinę konferenciją „Ugdymo proceso humanizavimas: problemos ir perspektyvos“. Konferencijos moto buvo talpusis Š. Amonašvilio teiginys „Auginkite dvasingumą – dorovė pati ateis“. Šią konferenciją galime vadinti pirmu Lietuvos pedagogų bandymu kalbėtis apie Humanistinę pedagogiką (plačiau – skyrelyje „PIRMIEJI. Apie HP sklaidą Lietuvoje“). Gaila, bet HP idėjų sklaida Lietuvoje, lyginant kad ir su Latvija, dar labai lėta.“ (www.humanistinepedagogika.lt/index.php?psl=1.3)
 
1994 metais Tekoso kaime Krasnodaro srityje Rusijoje įkurta M. Ščetinino mokykla – eksperimentinė, iš dalies susijusi su Rerichų (vėliau ir Anastasijos) mokymais, iš kurių žinių sėmėsi mokyklos įkūrėjas (http://rodova.narod.ru). Tiesa, Rerichų žinios perteikiamos pseudomoksliniu būdu (neteisingomis etimologijomis, pvz., rus. vospitanije „auklėjimas“ dešifruojama kaip v-os-pitanije „dvasinės ašies maitinimas“;
 
Rusijoje M. Ščetinino mokykla pripažinta oficialiai ir sulaukia nemažos opozicijos kaip sektantiška‘
 
Vaikams nereikia vadovėlių ir pamokų?
 
M. Ščetinino pasekėjas Š. Amonašvilis mokyklą trumpai apibūdina taip: „Čia nėra klasių, todėl niekas nepasakys, kelintoje jis ar ji klasėje; čia nėra pamokų įprastine to žodžio prasme; nėra ir vadovėlių bei mokyklinių programų; čia mokomasi mąstyti širdimi, spręsti protu, statyti rankomis ir visu gyvenimu.“ (http://ps.1september.ru/1999/51/4-1.htm)
 
Vaikai šio NRJ mokykloje „patys rašo istoriją“, nes „mūsų istorija iškreipta rusofobų ir materialistų“, aiškina M. Ščetininas (www.ogoniok.com/archive/2000/4635/08-22-25.). Tai – internato tipo mokykla, kurioje vaikai gyvena visą laiką. Jie mokosi ištisus metus, neturi atostogų. Vaikai mokomi statybos, amatų, kovos menų, rusų liaudies šokių ir dainų, kalbų.
 
Mokykla primena hitlerjugendą
 
Ši mokykla primena sektantišką Jėzumi Kristumi pasiskelbusio rusų milicininko Sergejaus Toropo-Visariono bendruomenę, dabartinės Rusijos valdžios siekį perrašant istoriją sukurti naują, nacionalistinę kartą ir net 1922-1945 m. Vokietijoje veikusią paramilitaristinę jaunimo organizaciją „Hitler-Jugend“, kuriai 1933 m. priklausė 2,3 mln. vaikų ir paauglių. Ne ką mažiau Rusijoje – ir M. Ščetinino mokinių.
 
Ką bendro šis prorusiškas NRJ turi su Lietuva, lietuviškumu? Mūsų manymu, nieko, išskyrus asmeninius interesus.
 
Pseudogamtosauginės idėjos (tokios kaip Anastasijos, Visariono sekėjų, M. Ščetinino mokyklos) – XXI a. Lietuvos verslas numeris vienas. Tai pripažįsta ir munistas Aistis Vaicekauskas (http://moonis.wordpress.com/2008/03/09/ateities-mokykla), tai matyti ir iš Lietuvos tautinės mokyklos (Ateities mokyklos) įkūrėjų entuziazmo: remiantis estetiškomis idėjomis, ketinama supirkti kuo daugiau žemės, kito nekilnojamojo turto.
 
Ypač neramu, kad prie šios veiklos prisideda valdžios vyrams artimi žmonės, būtent – Seimo nario L. Mažeikos-Karaliaus (Ezopo) brolis J. Mažeika, kuris yra vienas iš Lietuvos tautinės mokyklos kūrėjų (http://www.tautinemokykla.lt/Kontaktai.htm, http://www.anastasija.lt/forum/viewtopic.php?f=3&t=1415&st=0&sk=t&sd=a&start=60)
 
Nuotraukoje: Vienas iš Lietuvos tautinės mokyklos kūrėjų J. Mažeika