Pagrindinis puslapis Istorija Pogrindžio spaustuvė: laisvo žodžio jėga

Pogrindžio spaustuvė: laisvo žodžio jėga

Dar XIX amžiaus antroje pusėje carinės Rusijos okupacinei valdžiai uždraudus lietuvių kalbą ir raštą lotyniškais rašmenimis, Lietuvoje atsirado pogrindžio spauda ir jos platintojai knygnešiai. Nuo to meto istorijos vingiuose lietuviai dar ne sykį įrodė meilę laisvam žodžiui ir būtinybę skleisti uždraustą tiesą. 1953 metais sovietams nuslopinus partizaninį pasipriešinimą ir nutilus partizanų spausdintam žodžiui, Lietuvoje ir toliau ruseno tautinė savimonė, besireiškianti nelegalia spauda.

1980 metais Kauno rajone, Salių kaime, Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius po dvejus metus trukusių parengiamųjų darbų V. Andziulio sodybos rūsyje įrengė pogrindinę spaustuvę, kurią pavadino savo pavardžių pirmosiomis raidėmis „ab“. Nors bičiuliai ir bendražygiai spaustuvės įkūrėjams davė daugiausia dvejus-trejus metus iki sovietų saugumas išaiškins jų veiklą, tačiau dėl išmanios konspiracijos ir atsargumo ši pogrindinė spaustuvė veikė iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Per dešimtmetį trukusią pogrindinę veiklą „ab“ spaustuvėje buvo išspausdinta 23 pavadinimų įvairių leidinių 138 tūkst. egzempliorių tiražu. „ab“ spaustuvėje buvo spausdinama istorinė-patriotinė, religinė ir grožinė literatūra: maldynėlis „Garbė tau, Viešpatie“ išleistas net 55 tūkstančių egzempliorių tiražu, vyskupo K. Paltaroko „Tikybos pradžiamokslis“ – 32 tūkst. egz. tiražu. Pirmą kartą išspausdinti J. Urbšio prisiminimai apie Molotovo-Ribentropo paktą, A. Damušio studija apie genocidą Lietuvoje, Juozo Bacevičiaus sudaryta „Trumpa Lietuvos istorija“. Taip pat iki tol niekur nespausdintos poetų J. Gražulio, R. Grigo, K. Genio eilėraščių knygelės.

1997 m. spaustuvė-leidykla „ab“ tapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus padaliniu. Vytautas ir Birutė Andziuliai pasirūpino, kad šio muziejaus-pogrindžio spaustuvės lankytojai galėtų apžiūrėti ne tik požeminiuose labirintuose slapstytą primityvią spausdinimo įrangą, bet ir jau vėliau legaliai įsigytas šrifto kasas, rinkimo ir spausdinimo mašinas, kitą tuometinę spaudos techniką. Dabar čia galima pamatyti ne tik „ab“ spaustuvės išleistas knygas, bet ir kitą okupuotos Lietuvos pogrindžio spaudą, pradedant „Aušra“, „Varpu“, baigiant nacių bei sovietų okupacijos laikotarpiu. Tai dar sykį atskleidžia, kokį svarbų vaidmenį tautos ir atskiro žmogaus gyvenime vaidina laisvas žodis.

Vaizdo medžiaga:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-09-05-pogrindzio-spaustuve-laisvo-zodzio-jega/87525

www.bernardinai.lt