Pagrindinis puslapis Naujienos Poezijos šventė „Krinčino verdenės 26“

Poezijos šventė „Krinčino verdenės 26“

Poezijos šventė „Krinčino verdenės 26“

Reginos Grubinskienės archyvo nuotraukos

Ona STRIŠKIENĖ, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, www.voruta.lt

Birželio 27 d. Krinčine vyko poezijos ir muzikos šventė „Krinčino verdenės 26“. Renginį vedė Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ pirmininkė Regina Grubinskienė. Susirinkusius pasveikino E. ir L. Matuzevičių muziejaus vadovas Albinas Mačiulis. Šventę vesti padėjo gimnazistė literatė Giedrė Rapševičiūtė. Smagu, kad šventėje buvo E. Matuzevičiaus krikštasūnis Saulius Šeštakauskas su žmona Agne ir sūneliu.

Matuzevičių sodyba, esanti Pasvalio rajone, Krinčino miestelyje, paskelbta memorialine 1994 m. liepą, mirus poetui Eugenijui Matuzevičiui. Joje veikia Pasvalio krašto muziejaus filialas, įrengta nuolatinė ekspozicija. Muziejaus sodelyje, senųjų juodalksnių ir atminimo medžių pavėsyje, kasmet vyksta tradicinės poezijos šventės „Krinčino verdenės“. Jos rengiamos birželio mėnesį, sužydus baltajam jazminui.

Čia, po brolių Matuzevičių vaikystę menančiais juodalksniais, augančiais ant Viešmens upelio kranto, po poeto sodinto Atminimo sodo medžiais – ąžuolo – tėvelio, eglės – motinėlės, trijų berželių – trijų brolių suvešėjusia lapija įkuriamas aukuras ir vyksta poezijos šventė. Muziejuje buvo parengta Pasvalio P. Vileišio gimnazijos moksleivių dailės darbų paroda (mok. Leonora Stravinskienė).

 

R.Grubinskienė kalbėjo apie vyšnią, muziejininko Albino jau pasodintą prie namo Stasės Šeštakauskaitės atminimui. Idėja Atminimo sode pasodinti medelį iškelta minint S. Šeštakauskaitės mirties 10-ąsias metines (2019 m. vasario 1d.

Pabrėžta, kad tai, kas čia vyksta, yra tąsa to, kas nutrūko šiuose namuose ir kas buvo labai svarbu E. Matuzevičiui: tai poezija ir bičiulystė (iš šitų namų iškeliaudavo šūsnys laiškų – poetas labai mėgo juos rašyti ir labai vertino bičiulystę, žodžiu „bičiulis“ mėgo kreiptis į kitus). Čia, tėvų sodyboje, poetas praleido ne tik vaikystę, bet ir paskutiniuosius metus.

Šventės aukurą uždegė Saulius Šeštakauskas, Krinčino seniūnas Gintautas Venskevičius, poetas iš Kelmės Viktoras Gulbinas. Nuo pat pirmųjų „Krinčino verdenių“ susiklostė tradicija šventėje sujungti poeziją, muziką ir dailę. Pradėta nuo muzikos, šventėje svečiavosi dainų atlikėjas, bardas Faustas Petriškis.

Poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo 27 literatai iš Biržų, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio rajonų. Skaitymai pradėti nuo iš toliausiai atvykusių: Kelmės literatų klubo „Vieversys“: klubo vadovo Viktoro Gulbino ir Vytauto Šimkūno. Skaitė Joniškio literatų klubo „Audruvė“ nariai (vad. Alina Jonaitienė). Pakruojo literatų klubo „Židinys“ atstovai (vad. Edita Kurauskienė). Kupiškio literatų klubui „Lėvens balsai“ atstovavo jo vadovė Regina Baltrūnienė. Biržų literatų klubas „Versmė“: vadovė Virginija Virkutienė ir Lolita Čeponienė. Biržietėms buvo perduotos sodybos darželio gėlės ir žvakė – nuvežti ant Eugenijaus tėvo Viliaus Matuzevičiaus kapo Biržuose.

Skaitymus pratęsė pasvaliečiai: Krinčinui atstovavo tautodailininkas, poetas Virginijus Nudas. Skaitė jaunos kūrėjos: Giedrė Rapševičiūtė, Kotryna Kraptavičiūtė. „Užuovėjos“ klubui atstovaudami eiles skaitė: Bronislava Černiauskienė, Povilas Katkevičius, Janina Pranskūnienė, Jadvyga Skablauskienė, Ksaverija Skujienė, Ona Striškienė, Aleksandra Svidenienė.

Visiems dalyviams padėkota įteikiant atminimo dovanas. Viena jų – fotografijų koliažas (fotografas Gintaras Uogelė). Literatai dėkojo muziejininkui A. Mačiuliui, pirmininkei R. Grubinskienei, šeimininkėms, visiems atvykusiems. Visi apžiūrėjo jaunųjų dailininkų parodą, stabtelėjo prie Stasės atminimo vyšnios, gėrėjosi idealiai sutvarkyta aplinka Po jaukaus ir šilto poezijos skaitymo bendrauta ragaujant skaniąsias šeimininkių iškeptas namines bandeles, kibinukus ir kitus gardumynus. Mieloje muziejaus aplinkoje fotografuotasi atminčiai.