Poezijos lakštingalos Pilaitės malūne

Poezijos lakštingalos Pilaitės malūne

Pilaites poezijos pavasario dalyviai

Onutė Gaidamavičiūtė, Vilnius, www.voruta.lt

Balandžio pabaigoje jau 21 kartą visus sukvietė Pilaitės poezijos pavasaris, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui: „Manasis Vilnius – miestas GEDIMINO“. Pilaitės poezijos pavasario rengėja, almanachų sudarytoja ir spiritus movens – visuomenininkė dr. Angelė Šarlauskienė.

Renginį pradėjo ekologė, Pilaitės bendruomenės pirmininkė Janina Gadliauskienė, pasveikinusi XXI Pilaitės poezijos pavasarį ir pristačiusi renginio vedėją Liutgardą Čepienę. Ji – ilgametė Lietuvos televizijos diktorė, skaitovė, Pilaitės liaudies teatro aktorė, pavadavusi netikėtai susirgusią visuomenininkę Dalią Tarailienę, kuri nuo 2006 metų vedė beveik visus Pilaitės poezijos pavasarius.

Pilaitės Pezijos pavasario renginys truko 3 valandas, o eiles skaitė net 18 poetų, ir ne tik iš Pilaitės…

Pilaitės poezijos pavasario spiritus movens Angelė Šarlauskienė prisiminė balandžio mėnesį mus palikusį www.radikaliai.lt redaktorių-įkūrėją, poetą, rašytoją, religijos tyrinėtoją, žurnalistą, poliglotą Mindaugą Peleckį, perskaitė 8-ą kartą Mindaugo Pilaitės poezijos almanchui patikėtus nurodytus eilėraščius, taip pat  paminėjo Mindaugo išleistas ir numatomas išleisti poezijos knygas.

Greta išėjusių į Amžinybę  paminėta ir bardė  Irena Maciulevič. Ir Mindaugas Peleckis, ir Irena Maciulevič pagerbti tylos  minute.

Pilaitės Poezijos pavasaryje dalyvavo ir Ona Kulbokienė, kuri prieš renginį atvyko iš Elektrėnų, yra Vilnijos krašto nepriklausomų literatų „Vingis“  vadovė.

Angelė Šarlauskienė ir Liutgarda Čepienė

Buvo sulaukta ir jaunimo, pasirodė Pilaitės progimnazijos gimnazistai su dainomis po Gatvių muzikos šventės Vilniuje. Negalėjusios dalyvauti renginyje Ritos Bijeikaitės-Gatautės iš Klaipėdos eiles apie Vilnių, jos prašymu, perskaitė diktorė Liutgarda Čepienė.

Vandos Sakalauskienės skulptūrėlė su Vilkučiu, skirta šiam poezijos pavasariui, liko saugoti Pilaitę; jis patikėtas šios senosios teritorijos su malūnais  muziejaus po atviru dangumi   šeimininkams. Skulptūrėlė puošia ir almanacho viršelį.

Angelės Šarlauskienės sudarytame Pilaitės poezijos pavasario almanache – 38 bendraautoriai su 30 iliustracijų, kurias sukūrė Martyno Mažvydo progimnazijos antrokai (mokytoja Daiva Diržauskienė) ir šeštokai (dailės mokytoja Milda Tverkutė),  iš jų Vėjo malūne kabėjo parengta paroda (juose Gedimino bokštai ir Vilniaus, švenčiančio 700 metų jubiliejų, vaizdai), Pilaitės gimnazijos gimnazistų piešiniai su paukščiais (dailės mokytoja Liucina Kot).

Almanache pristatoma kūryba ne tik lietuvių, bet ir lenkų, ukrainiečių, anglų kalbomis. Anglų kalba parašytos anksčiau ir į lietuvių kalbą išverstos  poetinės būties įžvalgos. Tai Perlos Jasiūnaitės,  gimusios Vilniuje,  studijavusios Londone, baigusios Socialinės antropologijos bakalauro studijas, vėliau Edinburgo universitete įgijusios Religijų studijų magistro laipsnį,  iš  jos kelionių ir tyrinėjimų gimusi  pirmoji knyga anglų kalba -„Naujojo Amžiaus Hipiai“ („New Age Hippies“).  Dabar ji rašo ,,Širdies Monologus“, miniatiūrų seriją (publikuojama Facebooke @PerlaJasiunaite), kviečiančią ir įkvepiančią žmones keliauti kartu link tikrojo savęs.

Kita poezijos pavasario dalyvė – ukrainietė Tetiana Ruihene iš Bučos miesto. Ji dabar  Vilniuje  ukrainiečių Gravitas mokykloje moko biologijos. Jos pirmieji posmai gimė pajutus neišreiškiamą laisvės ir saugumo jausmą, pirmą kartą  išvydus Vilnių. Tad jos eiles – apie Vilnių, Platelių ežero gydančiuosius vandenis į lietuvių kalbą išverstus Dalios Tarailienės, skaitė Liutgarda Čepienė.

Renginyje netrūko ir labai garbaus amžiaus kūrėjų.  Tai Vytautas Juozaitis  buvęs komunikacijų inžinierius ir konstruktorius, ir Birutė Serapinienė  Pilaitės liaudies teatro  aktorė.

Pilaitės poezijos pavasaryje debiutavo filologė, bibliotekininkė Aistė Salomė, Auksė Bakanienė.

Iš Pilaitės gimnazisčių renginyje pasirodė Aistė Maldžiukaitė, bet prie mikrofono žengti dar nedrįso. Šiemet  drąsesnė buvo pernai čia debiutavusi Enrieta Cicėnaitė iš Antakalnio gimnazijos.

Aistė Salomė

Lyrišką ir džiaugsmingą nuotaiką kūrė Birutės Gaučienės ir Ingos Gučienės vokalinis duetas. Renginys  prasidėjo po  „Pilaitės bendruomenė“ pirmininkės sveikinimo žodžių  21-am Pilaitės poezijos pavasario „Manasis Vilnius  miestas Gedimino“ žodžiais, pagarsinimo, kad jį parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, po  Liurgardos Čepienės padeklamuotos ištraukos iš Balio Sruogos  kūrinio „Apyaušrio Dalia“ apie spindinčius Vilniaus bokštus,  ir signataro, mokslininko, poeto Leono Milčiaus eilėraščio apie  grėsmes lietuvių kalbai. Renginys, prasidėjo  Buivydiškių folkloriniu ansambliu „Verdenė“ (vadovė Rasa Kauzonaitė) ir baigėsi aktyvinančia daina „Buvo dūda Vilniuj“, kurią visi dalyviai ir sudainavo.

Po  paskaitų vykęs į šventę Vytis Valatka – Filosofijos mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto profesorius, kūrybinių industrijų fakulteto prodekanas,   poeziją pradėjęs  kurti nuo 7 metų ir iki šiol nesustojantis, parašė žinutę, kad jo palauktų su šiais   žodžiais: „Ir apskritai  tikra nuodėmė XXI amžiuje XXI Pilaitės poezijos pavasaryje neapsilankyti!“