Pagrindinis puslapis Sena Voruta Po rašiniu apie kunig. Vytauto laiškas iš Varėnos

Po rašiniu apie kunig. Vytauto laiškas iš Varėnos

Post scriptum

Miestelio jubiliejaus renginys birželio 23 d. sutapo su šv. Jono Krikštytojo gimimo atlaidais Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Parapija susilaukė aukštų svečių iš Kaišiadorių vyskupijos – vyskupo Jono Ivanausko ir kurijos kanclerio Gedimino Tamašiūno. Jo Ekscelencija 78 jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Didelė grupė Senajai Varėnai nusipelniusių žmonių gavo vietos klebono Pranciškaus Čivilio atminimo dovanėles. Savo ruožtu Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas ir rajono Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė kelioms dešimtims asmenų įteikė rajono savivaldybės Padėkos raštus.

Vyskupas Ivanauskas pašventino Senosios Varėnos vėliavą ir herbą. Taip pat pašventinta Senosios Varėnos jaunimo grupės, vykusios į Lietuvos jaunimo dienas Kaune, vėliava.

Varėniškių ir svečių bendravimas prasitęsė prie užkandžių stalų Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje.

Vytautas Česnulis