Pagrindinis puslapis Religija Katalikų parapijos Po altoriumi rasto lobio vertė – 3 061 Lt

Po altoriumi rasto lobio vertė – 3 061 Lt

Eglė SAMOŠKAITĖ

Pernai po sudegusios Labanoro Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios altoriumi rastas lobis jau eksponuojamas Nalšios muziejuje Švenčionyse.

Tačiau paaiškėjo, kad jo vertė labiau istorinė nei materialinė – visos rastos 1029 monetos įvertinos 3 061 litu.

„Šių monetų vertė nėra didelė, jos nėra vertingos. Tik pats terminas – lobis – skamba gražiai, visi įsivaizduoja, kad ten kažin kas, bet ten buvo vokiški pfenigai ir įvairiausios kitokios monetos.

Jos gi nėra senos, seniausia moneta, atrodo, 1900 m. buvo. Bet dėl to, kad vienoje vietoje daug radome, ir vadiname lobiu“, – DELFI sakė Saldutiškio klebonas bei Labanoro bažnyčios kunigas Jurgis Kazlauskas.

Švenčionių Nalšios muziejaus Fondų skyriaus vedėja Nijolė Zubova pasakojo, kad, kultūros paveldo specialistų akimis, lobis turi istorinę vertę, nes atspindi vietos bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios istoriją Pirmojo pasaulinio karo metais.

„Tai priemonė, visuomenei iliustruojanti Pirmojo pasaulinio karo sukeltą infliaciją tiek Lietuvoje, tiek gretimuose kraštuose, bei parodanti būtinybę įvesti nacionalinę valiutą – litą“, – Kultūros paveldo departamento specialistų raštą citavo N. Zubova.

Pagal Lietuvos civilinį kodeksą, nuosavoje žemėje ar kitame nuosavybės teise priklausančiame daikte rastas lobis tampa jį radusio asmens nuosavybe. Jeigu lobis atsitiktinai randamas žemėje ar daikte, kuris nuosavybės teise priklauso kam nors kitam, tuomet jo vertė dalijama taip: ¾ atitenka žemės ar daikto, kuriame rastas lobis, savininkui, ir ¼ radusiam žmogui, jeigu nesusitariama kaip nors kitaip.

Tuo tarpu specialiai ieškoti lobio svetimoje žemėje ar svetiname daikte yra draudžiama.

Kaip DELFI pasakojo kunigas J. Kazlauskas, Labanoro bažnyčios lobis perduotas Nalšios muziejaus nuosavybėn, mat laikomasi nuostatos, kad tai yra visuomeninė vertybė.

Valstybinė mokesčių inspekcija DELFI informavo, kad per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį buvo du atvejai, kai rasti lobiai perduoti apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms.

Panevėžio inspekcijos apskaiton lobis buvo perduotas 2002 m. pabaigoje. Lobį sudarė 1925-1938 m. leidybos monetos – litai bei latai. Iš viso buvo perimtos 176 monetos, jų vertė siekė 985 litus.

„Lobį rado asmuo, remontuodamas girininkijos pastato kaminą. Jis perdavė lobį Panevėžio rajono policijos komisariatui, kuris rastą lobį perdavė Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“, – rašoma VMI atsakyme DELFI.

Apskaitytas ir įvertintas lobis Lietuvos nacionalinio muziejaus nurodymu buvo perduotas Panevėžio kraštotyros muziejui.

Dar vienas lobis perimtas 1998 m. Lobį sudarė auksiniai juvelyriniai gaminiai. Tačiau tai buvo paprasti juvelyriniai gaminiai, ne senoviniai ar istoriniai. Lobį perdavė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, kuri šį turtą pavadino lobiu, nes juvelyrinius gaminius rado asmuo, atlikdamas neteisėtus kasinėjimo darbus statybos aikštelėje Vilniaus senamiestyje. Jo atžvilgiu buvo iškelta baudžiamoji byla, o juvelyriniai gaminiai, kaip lobis, buvo perduoti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Šio lobio vertė sudarė 4 582 litus. Įvertintas lobis buvo saugomas banke, o po to perduotas parduoti.

K. Čachovskio nuotr.

www.delfi.lt