Pagrindinis puslapis Sena Voruta Po 165 metų Senųjų Trakų vienuolyne vėl atgijo vienuolinis gyvenimas

Po 165 metų Senųjų Trakų vienuolyne vėl atgijo vienuolinis gyvenimas

Belaukiant Velykų, Jėzaus Kristaus prisikėlimo dienos, Verbų sekmadienio išvakarėse Senuosiuose Trakuose vyko Viešpaties Apreiškimo vienuolyno atidarymo ir pašventinimo šventė. Šiame vienuolyne apsigyvenusios Šventojo Jono apaštalinės seserys visus nuoširdžiai kvietė švęsti drauge .
 
2010 m. kovo 27-ąją į seniai lauktą renginį sugužėjo gausybė svečių. Atvyko kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims vyskupas Luigi Bonazzi, Trakų švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas dekanasValdas Girdžiušas, gausybė brolių ir seserų vienuolių. Bene gausiausiai į iškilmes rinkosi Senųjų Trakų parapijos tikintieji. Šio įvykio jie laukė labiausiai. Jų akyse per pastaruosius kelerius metus vyko didžiuliai pokyčiai. Nuo Trakų iki pat bažnyčios buvo nutiestas naujas modernus asfaltuotas kelias, nauju stogu pasidabino bažnyčia ir naujam gyvenimui atgimė apleistas vienuolyno pastatas.
 
Pagal numatytą dienotvarkę susirinkusiems paskaitą skaitė Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims vyskupas L. Bonazzi.
 
Po to bažnyčioje šv. Mišias aukojo kardinolas A. J. Bačkis. Jis neslėpė džiaugsmo, kad šventa Lietuvos valstybės vieta – kunigaikščio Vytauto Didžiojo gimtinė ir buvusi valstybės sostinė – vėl atgijo. Dvasiniu gyvenimu vienuolyne rūpinsis šventojo Jono apaštalinės seserys.
 
Senųjų Trakų benediktinų vienuolynas buvo pirmasis vienuolynas Lietuvoje. Rusijos carui uždarius Senųjų Trakų benediktinų vienuolyną, nuo 1845 metų iki šių dienų jis buvo apleistas ir naudojamas ne pagal paskirtį. Nuo šių metų vasario 19 dienos jame apsigyveno penkios šv. Jono bendruomenės apaštalinės seserys.
 
Po šv. Mišių kardinolas A. J. Bačkis pašventino vienuolyno pastatą ir patalpas. Po to visi šnekučiavosi bei vaišinosi suneštinėmis vaišėmis.
 
Pasak Senųjų Trakų vienuolyno priorės sesers Marijos Dovydės, apaštalinės seserys trokšta būti šių dienų pasaulyje gailestingosios Jėzaus meilės liudytojos bei uždegti šviesos ir meilės ugnį žmonių širdyse. Jos evangelizuos rengdamos sakramentams vaikus, jaunimą ir suaugusius, organizuodamos rekolekcijas, skaitydamos paskaitas bei vesdamos įvairias maldos ir diskusijų grupes suaugusiems ar jaunimui, laisvalaikio grupes vaikams, dalyvaudamos stovyklose. Sekdamos elgetaujančių ordinų tradicija, seserys gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl bet kokia parama bus priimta. Ji gali būti nebūtinai piniginė.
 
Autoriaus nuotr.
 
Nuotraukose:
 
1. Paskaitą skaitė Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas L. Bonazzi
2. Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas L. Bonazzi ir kardinolas A. J. Bačkis per šv. Mišias
3. Gieda šv. Jono seserys
4. Kardinolas A. J. Bačkis šventina vienuolyną