Pagrindinis puslapis Uncategorized Pirmuoju „Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. Adomaitis

Pirmuoju „Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. Adomaitis

Minint šv. Kazimiero dieną, Lietuvoje pirmą kartą įteiktas „Lelijos garbės ženklas“. Pirmuoju šios garbingos, Šv. Kazimiero ordino inicijuotos, nominacijos laimėtoju kovo 2-ąją paskelbtas Šiaulių miesto šviesuolis, dirigentas, muzikas, pasaulinių konkursų laureato – Šiaulių miesto moksleivių namų berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis.
Apdovanojimas jam skirtas už šviesuomenišką veiklą Šiaulių mieste, jaunuomenės kūrybinių galių ir asmenybių ugdymą, dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumą sklaidą visuomenėje.
Apdovanojimu pasidalino su auklėtiniais
„Esu labai dėkingas Šv. Kazimiero ordinui už išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą garbę būti pirmuoju „Lelijos garbės ženklo“ laureatu. Tai yra ne vien mano asmenybės ir to darbo, kurį darau, įvertinimas, bet ir tų vyrų, kurie sėdi gale salės, su kuriais mes kuriame Lietuvos ateitį. Drąsiai tai sakau, nes nuo išsilavinusių ir dvasiškai turtingų asmenybių, kurios, tikiu, auga „Dagilėlyje“, priklauso Lietuvos, Šiaulių, o gal net ir pasaulio ateitis“, – priimdamas apdovanojimą kalbėjo maestro R. Adomaitis.
Pirmąjį „Lelijos garbės ženklą“ nominantui iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, įteikė Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška Eismontas.
„Šv. Kazmiero ordinas turi tradiciją švęsti ne tik kovo 4-ąją, bet ir spalio 3-ąją – karalaičio gimimimo metines. Pernai rudenį Valdovų rūmuose minėjome 555-ąją sukaktį, kurios proga Šv. Kazimiero garbės ordinu apdovanojome šiaulietį maestro Saulių Sondeckį. Man labai džiugu, kad nuo šiol šią tradiciją papildys dar viena ir Lietuvos šviesuolius prisiminsime, jiems pagarbą išreikšime dukart metuose“, – sakė D. Magistras. Jis išreiškė vilti, kad „Lelilijos garbės ženklas“ taps nuolatiniu renginiu ir laikui bėgant aprėps visą Lietuvą.
„Lelijos garbės ženklo“ nominantą taip pat sveikino J. E. Šiaulių vyskupas ir miesto garbės pilietis Eugenijus Bartulis, Šv. Kazimiero ordino narė dailininkė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, dailininkė Loreta Bartkevičiūtė-Valienė, muzikė Marytė Markevičienė, Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas ir kiti Šiaulių komtūrijos šviesuoliai. Nominantą taip pat pagerbė Šiaulių savivaldybės atstovė Regina Kvedarienė bei gausiai susirinkusi miesto bendruomenė.
Pirmasis gėrio ir šviesos ženklas
„Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. Adomaitis yra puikus pavyzdys to, ką Šv. Kazimiero ordinas siekia išsaugoti ir populiarinti – tai dvasinės vertybės, nuoširdus darbas, pasiaukojimas, kūryba, auginanti jaunus protus ir brandinanti taurias sielas.
„Visada norėjau įkurti berniukų, jaunuolių chorą ir pasitaikius tokiai galimybei atvykau į Šiaulius, nors čia gyventi niekada neplanavau“, – prisipažįsta muzikas. Anot jo, „Dagilėlio“ pradžia buvo – idėja.
„Atvykau su mintimi įkurti chorą kartu su mokykla. Ši idėja sunkiai prigijo Šiauliuose ir pradžioje nebuvo lengva, tačiau pamažu viskas judėjo į priekį. Berniukai nelabai noriai ėjo dainuoti – sportuoti buvo įdomiau. Visgi, laikui bėgant, profesionalumas didėjo, prasidėjo kelionės, o su jomis ir intensyvesnis kūrybinis darbas, kadangi vaikams tai buvo didžiulis paskatinimas“, – Šv. Kazimiero ordinui sakė R. Adomaitis.
Pasak „Dagilėlio“ vadovo, sunkiausia šiame darbe – visiškas pasiaukojimas. „Reikia įdėti be galo daug darbo ir atsižadėti daugelio dalykų. Gyvenimas virsta darbu, hobis yra darbas, šeima gyvena darbu, pažįstami – taip pat. Aplinkiniai jau priprato, kad visos mano kalbos pasibaigia „Dagilėliu“, – šypsosi nominantas. Paklaustas, kaip jo, daugiau nei 20 metų su gabiais vaikais dirbančio specialisto akimis, keičiasi vaikai, R. Adomaitis maloniai nustebino.
„ Iš prigimties visi vaikai yra geri. Galbūt ne visi patenka į tą teigiamą terpę, dėl to matome neigiamų pavyzdžių. Tačiau dainuojantis berniukas, kad ir kaip jį gundytų ta mūsų aplinka, jis turi galimybę jai atsispirti, jis turi atramos tašką. Galiu tikrai pasakyti, kad dalis vaikų yra išgelbėti iš gatvės gyvenimo ir iš pačių blogiausių įtakų“, – sakė kolektyvo vadovas. Maestro sau ir kitiems palinkėjo likti ištikimiems savo idealams ir ištvermingiems, siekiant savo tikslų.
Iš Kazlų Rūdos kilusio ir meilės muzikai pavilioto į Šiaulius muziko iniciatyva 1991 m. buvo įkurta berniukų choro studija, o 1994 m. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įsteigtas berniukų chorinio dainavimo skyrius. 1999 m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla. Taip pat R. Adomaitis yra akcijos „Berniukai be smurto ir narkotikų“ iniciatorius bei vykdytojas.
Palies įvairių sričių atstovus
„Lelijos garbės ženklo“ nominacijos idėjos autorius ir iniciatorius, Šiaulių komtūras K. Alminas tiki, kad šis apdovanojimas taps kasmete tradicija ne tik Šiaulių mieste, bet ir visos Lietuvos mastu. Prie kultūros šviesuolių, tikimasi, jau kitąmet prisijungs ir atsakingo verslo bendruomenė.

„Lelijos garbės ženklo“ tikslas – išryškinti šviesuolių veiklą visuomenėje, sudaryti galimybę išlikti Lietuvos šviesuomenės raidos istorijoje, atkreipti politikų, valstybės bei miesto vadovų dėmesį į tai, kad nepriklausomos Lietuvos šviesuomenė ir jos skleidžiama dvasinė kultūra yra esminis valstybės tvirtumo pagrindas.
„Lelijos garbės ženklo“ nominacija skiriama bet kokios profesijos Lietuvos piliečiui, ne Šv. Kazimiero ordino nariui. Kandidatus nominacijai laisva forma gali teikti nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaidos atstovai, piliečių grupės, valstybės ar savivaldybės įstaigos, religinės institucijos. Nugalėtoją renka garbinga komisija, kurios nariai – Šv. Kazimiero ordino nariai, profesoriai, docentai, medikai, meno ir kultūros atstovai.
Ordinas.lt