Pagrindinis puslapis Uncategorized Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininku tapo Romas Pakalnis

Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininku tapo Romas Pakalnis

kpd.lt

Kultūros paveldo departamento salėje vyko pirmasis naujosios sudėties Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Tarybos pirmininku išrinktas Romas Pakalnis, jo pavaduotoju tapo Ramūnas Kondratas.

„Esu veteranas, palyginti su jumis, pagal savo darbo stažą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje. Tačiau visi galite tapti veteranais“, – sakė antrąjį kartą tapęs Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininku Romas Pakalnis. Jis yra  humanitarinių mokslų daktaras, kurio specializacija taryboje – želdynų ir kraštovaizdžio nekilnojamasis kultūros paveldas.
Tarybos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Kondratas – humanitarinių mokslų daktaras, kurio specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas. Šiuo metu jis yra Vilniaus universiteto muziejaus direktorius. R.Kondratas ilgą laiką dirbo Nacionaliniame istorijos muziejuje Smithsonian Vašingtone. Gimęs Vokietijoje ir gyvenęs Amerikoje R.Kondratas prieš keletą metų grįžo į Lietuvą, kad galėtų būti jai naudingas.
„Norėčiau jums padėkoti už sutikimą dirbti naujos vertinimo tarybos sudėtyje. Pirmoji vertinimo taryba vaidina lyderio vaidmenį. Vertinimo tarybų sprendimų svoris yra nutarti, kas turi būti įrašoma į Kultūros vertybių registrą ar iš jo išbraukiama, tai yra nuspręsti, kokios vertingosios savybės yra saugotinos. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atlieka daugiau techninį vaidmenį įkelti į registrą tai, ką nusprendė vertinimo taryba“, ─ sveikino susirinkusius ketverių metų kadencijai naujos sudėties tarybos narius Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.
Ji pabrėžė, kad jau dešimt metų veikianti vertinimo tarybų sistema, įteisinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, yra objektyvesnė, nei galiojusi iki tol, kai sprendimus dėl objektų vertingųjų savybių nustatymo, patikslinimo, teritorijų ribų nustatymo priimdavo Kultūros paveldo departamento vadovas.
Aštuoni iš dešimties 1-osios NKPVT nariai yra humanitarinių mokslų daktarai, du – ekspertai. Be pirmininko ir pavaduotojo, joje dirba: Inga Zakšauskienė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Arūnas Boruta – architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas, specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Audronė Šolienė – architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas, specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Inesa Alistratovaitė – Kurtinaitienė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Ilona Vaškevičiūtė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis, mitologinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Eligijus Juvencijus Morkūnas – humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – inžinierinis nekilnojamasis kultūros paveldas; Rasa Butvilaitė – Petrauskienė – humanitarinių mokslų daktarė, specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas; Kęstutis Lupeikis – humanitarinių mokslų daktaras, specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas.
R.E.Šutinytės nuotr.