Pagrindinis puslapis Religija Katalikų parapijos Piligriminė kelionė į Romą

Piligriminė kelionė į Romą

Piligriminė kelionė į Romą

Piligriminė kelionė (lot. peregrinatio religiosa) – tradicinis keliavimas, siekiant aplankyti piligrimų pamėgtas vietas, turinčias religinę reikšmę. Piligrimystė Lietuvoje turi gilias tradicijas nuo 1604 metų, kai Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina keliavo su Trakų klebonu į Trakus. Šios kelionės metu buvo prašoma Dievo Motinos užtarimo, kad ši atitolintų krašte siautėjantį badą ir marą. Minima, kad pats vyskupas visą kelią ėjo basas. Tačiau sovietmečiu tradicija buvo nutraukta. Džiaugiamės, kad ir šiais laikais piligriminė tradicija nėra pamiršta ir vis labiau plečiasi. Praėjusių metų rudenį Trakų parapijiečiai, aplankę Šiluvą, Tytuvėnus ir Trijų kryžių kalną, šiemet ryžosi vykti į Romą.

Vasario 4–9 d. nedidelė Trakų parapijiečių grupelė vyko į piligriminę kelionę, kad aplankytų Romoje religines vietas. Pagrindiniai kelionės organizatoriai buvo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vikaras kun. Rimas Kalmatavičius ir parapijietis Robert Gaičiauskas. Pagrindinis kelionės tikslas – nuvykti į Vatikaną ir, žinoma, pamatyti Šventąjį Tėvą Pranciškų. Juk yra sakoma, kad jei nebuvai Vatikane, reiškias, nebuvai Romoje. Vatikanas – yra mažiausia pasaulio valstybė, Popiežiaus rezidencija. Ypač didžiulį įspūdį Trakų parapijiečiams paliko Vatikano muziejus – vienas didžiausių pasaulio kultūrinių vertybių lobynų, kuriame sukaupta sunkiai suvokiamo dydžio meno kūrinių kolekcija. Vatikano muziejuje yra ir garsioji Siksto koplyčia, kurioje vyksta ir konklava – procesas, kuriuo išrenkamas naujasis popiežius. Parapijiečiai irgi savo akimis matė šventąjį Tėvą – dalyvavo popiežiaus Pranciškaus vidudienio maldoje. Savo grožiu ir didybe piligrimus  sužavėjo ir  Šv. Petro aikštė su Šv. Petro bazilika. Taip pat šioje šventoje vietoje tuo metu  įvyko reikšmingas įvykis – atvežti Šv. tėvo Pijaus palaikai ir pastatyti bazilikoje prie altoriaus, kur  tikintieji  galėjo savo akimis matyti. Tėvas Pijus mirė 1968 m., 2002 m. buvo paskelbtas Šventuoju. Po 40 metų ekshumavus jo palaikus buvo pastebėta, kad  jo kūnas yra mažai pakitęs.  Neseniai Trakų parapijoje atgimė šv. t. Pijaus Maldos grupė, todėl šis įvykis  jiems buvo dar labiau reikšmingas. Kelionės metu Trakų piligrimai žengė pro jubiliejinius gailestingumo vartus, aplankė Laterano baziliką, Apelsinų sodą, Marijos baziliką ir kt. Savo pamaldumą ir ištvermę teko išmėginti einant Jėzaus kančios laiptais, už tai atgauti fizines jėgas buvo galima prie Tirėjo jūros.

Romos miestas visus užbūręs ir apsvaiginęs, dar ilgai liks kiekvieno širdyje. Parapijiečiai pažadėjo sau, kada nors dar sugrįžti į senove ir tikėjimu dvelkiantį miestą.

Tado Ringio nuotr.