Pagrindinis puslapis Religija Piligrimai iš Žagarės keliauja į Santjago de Kompostelą

Piligrimai iš Žagarės keliauja į Santjago de Kompostelą

Gegužės 5 d. – spalio 16 d. grupė Lietuvos piligrimų keliauja pėsčiomis su kryžiumi iš Žagarės į Santjago de Kompostelą, prašydami Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui.

Simboliška, jog kelionė prie šv. Jokūbo kapo prasidėjo Žagarėje. Piligrimai kartu su 60 kg. sveriančiu kryžiumi, keliomis statulėlėmis, neša ir Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės paveikslą.

Gegužės 6 d. piligrimai atkeliavo į Kryžių kalną, kur susitiko su Šiaulių vyskupu. „Jūsų auka labai reikšminga Lietuvai ir visam pasauliui, nes susijungiate su Jėzaus atperkamąja auka ir įsijungiate į sielų gelbėjimo darbą“, – sakė Jo Ekscelencija aukodamas šv. Mišias Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje.

Kartu pagarbinęs Švenčiausiąjį Sakramentą ganytojas užsikėlė vieną kryžiaus galą ant pečių ir nešė per Kryžių kalną iki pat kelio. Giesmės, džiugi nuotaika, entuziazmas, ryžtas gaubė visą grupę.

Tai jau dvyliktoji Lietuvių piligriminė kelionė pėsčiomis. Anot šios ir ankstesnių kelionių organizatoriaus Gedimino Naudžiūno, kelionė visiškai patikėta Dievo malonei. Piligrimų grupę sudaro ankstesnėse kelionėse (į Šventąją Žemę, Meksiką ir kt.) keliavę ir pirmą kartą tokiam 5 mėn. iššūkiui pasiryžę piligrimai.

Gegužės 6 d. vakarą piligrimų giesmės suskambėjo Šiauliuose. Prie katedros pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, klebonas Egidijus Venckus, vik. Aldas Vinclovas ir gražus būrelis šiauliečių, pasiryžusių dalį kelio paėjėti drauge. Katedros klebonas Egidijus Venckus padėkojo piligrimams, kad įnešė į Šiaulių katedrą tikėjimo sūkurį, kuris sustiprina ir pasitikusiuosius. Pasistiprinti bei nakvynei piligrimai pakviesti į Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą.

Gegužės 7 d. 7 val. piligrimai dalyvavo vyskupo aukojamose šv. Mišiose. Po pusryčių Šiaulių ganytojas piligrimus išlydėjo iš Šiaulių katedros.

Piligrimai keliauja atsiteisimo Dievui už nuodėmes intencija, melsdamiesi už šv. Katalikų bažnyčią, šeimas, jaunimą, pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę, taiką ir ramybę visame pasaulyje.

Inesė Ratnikaitė

Vatikano radijas