Pilaitės poezijos pavasaris „Keliai, takeliai į aukštumas, į tolumas“

Pilaitės poezijos pavasaris „Keliai, takeliai į aukštumas, į tolumas“

Onutė Gaidamavičiūtė, www.voruta.lt

Lietingą su tam tikromis prošvaistėmis besibaigiančio pavasario – gegužės 28-ąją – Vilniuje, Pilaitės dvarvietėje prie Vandens malūno, vyko kasmetinis – jau 20-asis – Pilaitės poezijos pavasaris „Keliai, takeliai į aukštumas, į tolumas“. Šis Pilaitės poezijos pavasaris buvo skirtas Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms; taip pat ir Ukrainos laisvės kovai.

Renginį vedė daktarė, Pilaitės poezijos pavasarių organizatorė, poezijos almanachų sudarytoja ir spiritus movens Angelė Šarlauskienė ir visuomenininkė, poetė, dramaturgė, Pilaitės liaudies teatro vadovė ir režisierė Dalia Tarailienė (prieš metus palikusi Vilnių, bet čia vis kartas nuo karto sugrįžtanti).

Angelė Šarlauskienė ir Dalia Tarailienė 

Angelė Šarlauskienė poezijos pavasario renginį pradėjo mintimis apie Joną Meką, pristatė praeitais metais „Odilės“ leidyklos išleistą pirmąją Jono Meko „Raštų“ – poezijos – tomą. Renginio įkvėpėja pasidalijo keliais J. Meko eilėraščiais, taip pat kelis jo eilėraščius perskaitė Pilaitės bendruomenės pirmininkė žalioji Janina Gadliauskienė.

Šiuo metu Dalia Tarailienė organizuoja paramą Ukrainai Kauno mieste, kaip ji pati paliudijo, ji kartu su pagalbininkais savanoriais supakavo apie 10 tonų humanitarinės paramos Ukrainos žmonėms ir kovotojams; o jos sūnus, pasirodo, kaunasi už Ukrainos laisvę. D. Tarailienė perskaitė vieno ukrainiečių kovotojo eiles, taip pat prisiminė savo ir viso Pilaitės liaudies teatro narių viešnagę Chersono mieste.

Jono Šarlausko fotografija

Buvo prisimintas Romas Kalanta ir karoliniškietis disidentas  poetas Gintautas Iešmantas, buvęs dažnas  svečias mūsų pavasariuose.

Eiles Pilaitės malūne skaitė pilaitiškiai ir jų bičiuliai ne tik iš Vilniaus, bet ir iš visos Lietuvos (pvz., Elektrėnų, Klaipėdos). Jauniausia eilių skaitytoja – moksleivė iš Antakalnio Enrieta Cicėnaitė, vyriausia – 99 metų religinių giesmių kūrėja Irena Maculevič.

Jono Meko poezijos pirmąjį tomą pristato Angelė Šarlauskienė 

Eiles Romui Kalantai ir  Jonui Mekui dedikavo ir  jas paskaitė poetė ir dainų autorė ir atlikėja salininkietė Birutė Kanevičienė. Ji yra Išleidusi poezijos, miniatiūrų knygą „Atvertos langinės“ (2016), poezijos rinktinę „Būties atšvaitai“ (2020) ir pačios sukurtų bei įdainuotų dainų albumą „Laiškai tyloje“ (CD, 2016).

Koncertavo moksleivių ansamblis „Morės akys“, taip pat ukrainiečių ir lietuvių liaudies, partizanų dainas atliko Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verdenė“. Koncertavo ir Darius Pranckevičius.

Koncertuoja „Morės akys“

Angelė Šarlauskienė visiems poezijos skaitytojams padovanojo savo kruopščiai parengtą Pilaitės rajono gyventojų ir bičiulių kūrybos eilių CD „Keliai, takeliai į aukštumas, į tolumas“. Elektroniniame leidinyje rekordiškai daug – net 296 puslapiai, pradžioje apžvelgiamas Pilaitės pavasarių kelias, publikuojama net 26 autorių kūryba, o jį apipavidalina menininkės pilaitiškės Vandos Sakalauskienės skulptūrų fotografijos, taip pat Onutės Gaidamavičiūtės fotokoliažas ir Janinos Gadliauskienės fotografija.

20-ojo Pilaitės poezijos pavasario įrašus galima pamatyti ir Pilaitės bendruomenės youtube kanale: https://www.youtube.com/channel/UCMOL5NBBO8J_xnIrGtTpRFA

Onutės Gaidamavičiūtės nuotraukos