Pagrindinis puslapis Lietuva Ekonomika Pensijų anuitetų išmokos gali didėti – patvirtinta, kaip bus skirstomas Pensijų anuitetų fondo pelnas

Pensijų anuitetų išmokos gali didėti – patvirtinta, kaip bus skirstomas Pensijų anuitetų fondo pelnas

Pensijų anuitetų išmokos gali didėti – patvirtinta, kaip bus skirstomas Pensijų anuitetų fondo pelnas

www.voruta.lt

Balandį patvirtinta Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo tvarka, kuri apibrėžia, kokią pelno dalį gaus kiekvienas pensijų anuitetų gavėjas. Didžioji dalis gavėjams skirto pelno bus skirta pensijų anuitetų didinimui. Ilgalaikėje perspektyvoje tai turėtų atsverti neigiamą infliacijos įtaką išmokoms.

Pirmą kartą Pensijų anuitetų fondo pelną, uždirbtą iki 2021 metų pabaigos, planuojama paskirstyti pensijų anuitetų gavėjams šių metų birželį, kai bus baigtas Valstybės kontrolės auditas.

„Pensijų anuitetų fondo pelnas nebus išmokėtas gavėjams grynaisiais pinigais, bet bus skirtas pensijų anuitetų didinimui, tai yra indeksacijai. Ilguoju laikotarpiu tai padės atsverti neigiamą infliacijos įtaką pensijų anuitetų perkamajai galiai“ – paaiškina „Sodros“ vyriausiasis aktuaras Evaldas Valeiša.

Tai reiškia, kad po pelno paskirstymo kiekvieną mėnesį pensijų anuiteto gavėjas gaus didesnes išmokas nei iki šiol. Kiek padidės pensijų anuitetas, priklauso tiek nuo Pensijų anuitetų fondo uždirbto pelno dydžio, tiek nuo to, kada įsigytas pensijų anuitetas.

Pavyzdžiui, žmogus, kuris pensijų anuitetą įsigijo prieš metus, gaus didesnę pelno dalį nei žmogus, kuris pensijų anuitetą įsigijo likus keliems mėnesiams iki metų pabaigos. Kadangi pensijų anuitetų indeksavimas nėra „Sodros“ įsipareigojimas, o tik siekiamas tikslas, indeksavimo tempas kiekvienais metais gali skirtis.

„Svarbu pažymėti, kad investavimas negali atsverti trumpalaikių infliacijos šuolių, tačiau gali padėti išlaikyti pinigų perkamąją galią ilguoju laikotarpiu. Todėl ir iš pensijų anuitetų indeksavimo nereikia tikėtis infliacijos šuolius atitinkančio augimo trumpu laikotarpiu“ – sako „Sodros“ vyriausiasis aktuaras Evaldas Valeiša.

Kai antros pensijų kaupimo pakopos dalyviai už pensijų fonde sukauptą turtą įsigyja pensijų anuitetą, „Sodra“ garantuoja, kad išmokos bus mokamos visą likusį gyvenimą ir jos nemažės. Kai „Sodros“ Pensijų anuitetų fondas uždirba didesnę negu į pensijų anuiteto dydį jau įskaičiuota grąža, išmokos gali būti ir didesnės.

Kaip uždirba Pensijų anuitetų fondas?

Pagrindinės Pensijų anuitetų fondo pajamos yra pensijų kaupimo bendrovių pervedamos vienkartinės įmokos už jų dalyvių įsigyjamus pensijų anuitetus bei investicijų pajamos, kurias fondas uždirba, investuodamas savo turtą.

Pagal Pensijų anuitetų fondo investavimo politiką, turtas yra paskirstytas tarp trijų portfelių, kurių kiekvienas turi savo tikslus ir investavimo strategiją, kad būtų pasiektas pagrindinis pensijų anuitetų mokėjimo veiklos tikslas – užtikrinti pensijų anuitetų mokėjimą jų gavėjams visą gyvenimą laiku, siekiant jiems didžiausios naudos ir Pensijų anuitetų fondo lėšas valdant skaidriai ir finansiškai tvariai.

Kokios Pensijų anuitetų fondo išlaidos?

Pagrindinės fondo sąnaudos yra einamieji pensijų anuitetų mokėjimai ir techninių atidėjinių, skirtų pensijų anuitetų išmokoms ateityje, formavimas. Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudos yra griežtai apribotos įstatymų ir negali viršyti 3 proc. nuo fondo gaunamų vienkartinių įmokų sumos.

Kaip skirstomas Pensijų anuitetų fondo pelnas?

Jei Pensijų anuitetų fondas sėkmingai vykdo savo veiklą, pajamos turėtų viršyti sąnaudas ir būtų uždirbamas pelnas. Visas uždirbtas pelnas priklauso pensijų anuitetų gavėjams – „Sodra“ yra tik fondo valdytoja ir nepretenduoja į fondo uždirbtą pelną.

Skiriamas pelnas yra proporcingas kiekvieno pensijų anuiteto gavėjo indėliui į Pensijų anuitetų fondo pelną, išlaikant lyčių lygybės ir sąžiningumo principus – apskaičiuojant pensijų anuiteto gavėjui skirto pelno dalį, nėra atsižvelgiama į jo lytį, tačiau atsižvelgiama į kitus kriterijus, svarbius sąžiningam pelno paskirstymui.

Pavyzdžiui, didesnę pelno dalį gaus tas pensijų anuiteto gavėjas, kuris sumokėjo didesnę įmoką už įsigyjamą pensijų anuitetą. Taip pat, skiriant pelno dalį, atsižvelgiama į laiką, kurį šie pinigai buvo „įdarbinti“ – daugiau pelno bus skirta tam, kurio pinigai „dirbo“ visus metus, lyginant su tuo, kurio įmokėti pinigai buvo investuoti tik mėnesį.

sodra.lt inf.