Pagrindinis puslapis Uncategorized Penkiems geriausiems Lietuvos mokytojams – Metų mokytojo premijos

Penkiems geriausiems Lietuvos mokytojams – Metų mokytojo premijos

Kovo 10 d. 15 val. Vyriausybėje penkiems geriausiems 2014 m. mokytojams bus įteiktos Metų mokytojo premijos.

Metų mokytojais tapo Vilija Meškaitienė,  Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, teatro mokytoja ekspertė, mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovė ir režisierė, Algirdas Kiškis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas, Tatjana Kriliuvienė,  Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė,   Mindaugas Bartkus, Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas, Anna Mažuolienė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.

 

Apie 2014 metų mokytojus:

Vilijos Meškaitienės, Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, teatro mokytojos ekspertės, mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovės ir režisierės, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, teatro pamokos ir dramos studijos veikla yra neatsiejami dalykai. Savo patirtimi mokytoja dalijasi su šalies pedagogais, dalyvauja seminaruose, yra publikavusi daug straipsnių.

             Nuo 1992 m. mokytojos iniciatyva, pritariant mokyklos bendruomenei ir rajono savivaldybės administracijai, mokykloje pradėta organizuoti iš pradžių rajoninė, po to respublikinė ir net tarptautinė (1998 m. -2001 m.) vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Scenos pavasaris“. 2014 m. šis renginys tradiciniuose Šakių rajono Mokinių tarybos rinkimuose paskelbtas „Metų renginiu“.

           Didžiausi mokytojos V. Meškaitienės ir jos ugdytinių pasiekimai – neformaliojo švietimo veikloje. Jos mokiniai daugkartiniai  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso laureatai. Per metus mokytoja sukuria po kelis spektaklius, kurie tampa Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrų, švenčių, festivalių diplomantais ir laureatais, dalyvauja tarptautiniuose teatrų festivaliuose.  2011 m. mokytojos vadovaujamas dramos kolektyvas apdovanotas „Aukso paukšte“, kaip geriausias vaikų ir jaunimo teatras.

Algirdas Kiškis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas per 32 pedagoginės veiklos metus išugdė per 250 puikių profesionalių muzikantų, kurie garsina šalies bei mokyklos vardą įvairiuose pasaulio kampeliuose. Jo parengti mokiniai mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir kitose pasaulio aukštosiose mokyklose – Londono Karališkame muzikos koledže, Hagos Karališkoje konservatorijoje, Paryžiaus Nacionalinėje konservatorijoje ir kt. 

              Nuo 1997 m. Algirdas Kiškis vadovauja Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos metodinei grupei. Yra parengęs muzikos teorijos dalykų – solfedžio, elementariosios muzikos teorijos, harmonijos – mokymo programas, bendrąją Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos programą. 2004 m. parengė muzikologijos mokyklinio brandos egzamino programą. Tai pat  mokytojas parengė ir keletą metodinių priemonių, surengė daugybę autorinių seminarų visoje Lietuvoje.

Tatjanos Kriliuvienės, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytojos ekspertės,  pedagoginė praktinė veikla žinoma ne tik rajono, bet ir šalies bei pasaulio pedagogams. Mokytoja yra tarptautinio išorinio studijų kokybės vertinimo ekspertė, Microsoft „MS įrankiai ir programos švietimui“ mokytoja-konsultantė, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo konsultantė, „Paramos kolegai“ modelio fasilitatorė, Microsoft pasaulinio mokyklų turo projekto koordinatorė.

Mokytoja yra Ugdymo plėtotės centro lektorė, organizuoja seminarus ir skaito paskaitas rajono ir šalies mokytojams. 2007 m. Tatjana Kriliuvienė tapo novatoriškiausia IKT lydere šalyje, 2009 m. –šalies metų dalyko (užsienio kalbos) mokytoja. 2013 m. buvo išrinkta Šiaulių rajono Metų mokytoja. Jos ugdytiniai daugkartiniai šalies olimpiadų, varžybų, konkursų laimėtojai.

Mokytoja yra parengusi ir išleidusi anglų kalbos mokymo priemones  (vadovėlių, testų, darbo sąsiuvinių, mokytojo knygų, garso įrašų), kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir naudojamos bendrojo ugdymo mokyklose.

Mindaugas Bartkus,  Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas, 5 metus sėkmingai vadovauja Šiaulių profesinio rengimo centro verslo praktinio mokymo firmai „Šagrenė“. Mokiniai su mokytoju pasiekė puikių rezultatų organizuodami įmonės veiklą ir dalyvaudami tarptautinėse verslo praktinio mokymo firmų mugėse: 2013 m. ir 2014 m. komanda apdovanota aukso medaliu, o 2012  m. ir 2011 m. sidabro medaliu. 

Pedagogas yra būrelio „Jaunasis verslininkas“ vadovas, kuris besidominčius verslu mokinius supažindina su verslo subtilybėmis ir sėkmingai atstovauja Šiaulių profesinio rengimo centrą jaunimo verslumo ugdymo konkursuose ir renginiuose. Būrelio  „Jaunasis verslininkas“ rezultatas – sumodeliuota, realiai veikianti elektroninė parduotuvė www.e-ruta.lt.

Mokytojas buvo vienas iš iniciatorių diegiant  Šiaulių  profesinio  rengimo centre nuotolinį mokymą. M. Bartkus yra kelių metodinių mokymo priemonių, kuriomis naudojasi Lietuvos   profesinės  mokyklos, įgyvendinančios prekybinės srities  profesinio  mokymo  programas, bendraautorius.

Anna Mažuolienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, pamokose integruoja informacines technologijas ir matematiką, naudoja planšetinius kompiuterius, interaktyvią lentą. Pedagogės ugdytinių, laikiusiųjų matematikos egzaminą, vidurkis viršija bendrus įvairių tipų šalies ir Vilniaus miesto mokyklų vidurkius. Annos Mažuolienės mokiniai dalyvauja viktorinose, konkursuose, olimpiadose ir laimi prizines vietas. Pedagogė kasmet vadovauja Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus universiteto matematikos studentų praktikai.

Mokytoja yra parengusi mokomųjų priemonių, metodinį leidinį abiturientams, kaip pasiruošti matematikos egzaminui. A.Mažuolienė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ (I etape). Nuo 2009 m. ji dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, o nuo 2012 m. Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ taip pat kituose projektuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose. Anna Mažuolienė veda seminarus, taip pat atviras pamokas šalies mokytojams ir užsienio svečiams.

Apie premiją:

Metų mokytojo premija skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premiją kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija. Premijos dydis – 4 560 Eur.

Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1998-aisiais. Iki šiol premijomis buvo apdovanota per  80 mokytojų.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius