Pagrindinis puslapis Uncategorized Penkiems geriausiems Lietuvos mokytojams įteiktos Metų mokytojo premijos

Penkiems geriausiems Lietuvos mokytojams įteiktos Metų mokytojo premijos

2012 m. kovo 14 d. Vyriausybės rūmuose Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius bei švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius penkiems geriausiems 2011 m. mokytojams įteikė Metų mokytojo premijas, laureatų ženklus ir diplomus.

Metų mokytojais tapo Vilniaus jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas Leonidas Abaris, Kauno jėzuitų gimnazijos etikos mokytojas Darius Klibavičius, Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos dailės mokytojas Romualdas Pučekas, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Laima Skabickienė, Kauno J. Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja Audronė Venslovienė.

Premjeras A. Kubilius sveikindamas mokytojus pabrėžė, kad visais laikais mokytojo vaidmuo išlieka svarbus ugdant žmogų, jo vertybes.

„Esate sielos disciplinų mokytojai: menų, filosofijos, etikos, kalbų. Jūs ugdote bendražmogiškas vertybes, dedate pamatus būsimiems piliečių gyvenimams. Linkiu puoselėti jaunų žmonių kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir tuo tikėjimu užkrėsti visuomenę, – sakė švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius. – Šiandien sveikinu ir mokytojus, ir visus jų auklėtinius – manau, visi norėtume būti geriausių šalies mokytojų mokiniais. Per savo darbo metus esu lankęsis visose penkiose mokyklose ir galiu pasakyti, kad jos puikios, sudarančios sąlygas atsikleisti, tobulėti geriems mokytojams“.

Jauniausias iš apdovanotų mokytojų D. Klibavičius pasidžiaugė, kad šiais metais atkreiptas išskirtinis dėmesys į humanitarinių, menų mokytojus ir ne tik didelę profesinę patirtį sukaupusius, bet dar palyginti neseniai dirbančius mokykloje.

Metų mokytojai

Metų mokytojo premijos laureatu tapo Leonidas Abaris, Vilniaus jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas, choro meno vadovas ir dirigentas.

Pedagogo suburtas Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių bei alumnų choras kasmet surengia apie 40-50 koncertų, parengia po 2-3 naujas programas, po keletą viešų sakralinės muzikos koncertų Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje. Per visą savo kūrybinę veiklą šis kolektyvas yra koncertavęs daugiau nei 700 kartų, pelnė daug apdovanojimų įvairiuose muzikiniuose konkursuose ir festivaliuose. Choristų ansambliai yra daugkartiniai „Dainų dainelės“ konkurso laureatai. Choras keletą kartų gastroliavo JAV, Rusijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Mokytojo ir dirigento L. Abariaus vadovaujamo choro atliekami kūriniai išleisti 5 kompaktinėse plokštelėse.

2009 m. choras laimėjo pirmąsias vietas Latvijoje vykusiame VIII tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Sudraba Zvani“ ir Lietuvos mokyklų mišrių chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“. 2010 m. parengė A. Vivaldžio kantatą „Magnificat“. 2011 m. sausio 13-osios 20-mečio koncerte choras atliko M. K. Čiurlionio kantatą „De profundis“.

Pedagogas, chorvedys, kompozitorius L. Abaris sukūrė daugiau nei 300 kūrinių, vadovavo keturiems chorams.

Mokytojas yra aktyvus Lietuvos muzikinio gyvenimo puoselėtojas ir lietuviškumo ugdytojas.

Metų mokytojo premija įvertintas Dariaus Klibavičiaus, Kauno jėzuitų gimnazijos etikos mokytojo metodininko darbas.

Etikos mokytojo, humanitarinių mokslų (filosofija) daktaro D. Klibavičiaus parengti gimnazistai 2010-2011 m. aktyviai dalyvavo šalies filosofijos olimpiadoje ir atstovavo Lietuvai tarptautinėse filosofijos olimpiadose Graikijoje ir Austrijoje. Mokytojas yra parengęs daugiausiai filosofijos olimpiados laureatų: septynis šalies filosofijos olimpiados laureatus ir tris tarptautinės filosofijos olimpiados dalyvius bei laimėtojus.

D. Klibavičius rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus, skaito dalykinius-metodinius pranešimus. Savo sukauptos metodinės medžiagos pagrindu pedagogas yra parengęs filosofijos istorijos vadovėlį, kurio elektroninę versiją naudoja vyresniųjų klasių dorinio ugdymo ir filosofijos pamokose. Nuo pat savo karjeros pradžios D. Klibavičius aktyviai įsitraukė į dorinio ugdymo ir filosofijos situacijos analizę, daug dėmesio skyrė etikos ir filosofijos dalykams populiarinti šalyje. Mokytojas apibendrino asmeninę ugdymo patirtį straipsniuose ir recenzijose, suformulavo aktualias problemas, pateikė didaktinio pobūdžio rekomendacijų mokslo leidiniuose.

Pedagogas išsiskiria moderniomis vertybinių nuostatų ugdymo pamokomis, kasmet sistemingai dirba su motyvuotais ir su mokymosi gebėjimų stokojančiais mokiniais, geba kūrybiškai ugdyti praktinius mokinių gebėjimus, skatina jų tarpusavio bendradarbiavimą, kryptingai taiko ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, todėl pasiekia puikių ugdymo rezultatų.

Šis pedagogas – ryškus savo dėstomų dalykų lyderis, aktyvus šalies, miesto ir gimnazijos mokytojų bendruomenių narys.

Metų mokytojo premija apdovanota Romualdo Pučeko, Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos dailės mokytojo eksperto veikla.

Mokytojo R. Pučeko parengti mokiniai pelnė laureatų vardus įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvos vaikų piešinių konkursuose, moksleivių darbų parodos dažnai eksponuojamos Dusetų dailės galerijoje, Zarasų krašto muziejuje, Zarasų kultūros centre, Rokiškio muziejuje, Zarasų ir Dusetų bibliotekose, įvairiose šventėse ir mugėse.

Pedagogas išugdė tokius žinomus menininkus, kaip Alvydas Stauskas, Eugenijus Raugas, Rimvydas Daužvardis ir kiti.

Mokytojo iniciatyva Dusetų meno mokykloje (tuo metu muzikos mokykloje) įkurtas dailės skyrius.

R. Pučekas yra ne tik kūrybingas, darbštus ir talentingas pedagogas, padedantis atsiskleisti jauniems talentams, bet ir profesionalus dailininkas, vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrimo iniciatorių, surengęs 19 personalinių parodų, aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, pleneruose. Profesionalia veikla dailininkas aktyviai prisideda apie Dusetų kultūrinio įvaizdžio formavimo: sukūrė dvi skulptūras Dusetų skulptūrų parkui, kuria logotipus, profesionaliais patarimais, darbais padeda miesto institucijoms organizuoti kultūrinius renginius.

Metų mokytojo premija paskirta Laimai Skabickienei, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei.

Kūrybingos, iniciatyvios pedagogės mokiniai dalyvauja ir laimi aukščiausius apdovanojimus jaunųjų filologų, kūrybiniuose konkursuose, lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.

L. Skabickienė prisidėjo prie atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo: padėjo kurti ilgalaikius lietuvių kalbos planus, konsultavo rajono lituanistus, skaitė pranešimus rajono ir šalies lituanistams.

Pedagogės pamokos dažnai integruojamos su muzika, etnokultūra, menu, filosofija, istorija. Ji turi savitą vertinimo sistemą, naudoja įdomius mokymosi motyvaciją skatinančius metodus.

Mokytoja yra parengusi įvairių metodinių priemonių, modulių programas: „Tekstas kaip kalbos ir literatūros objektas“ (III-IV kl.), „Sakytinė ir rašytinė kalba“ (I kl.), „Teksto kūrimas“ (I-II kl.).

L. Skabickienė – aktyvi visuomenininkė, dalyvauja Žemaičių akademijos veikloje.

Metų mokytojo premijos laureatė Audronė Venslovienė yra Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė.

A. Venslovienės mokiniai – daugelio ES konkursų, tarptautinių, šalies ir miesto konkursų nugalėtojai. Jie sėkmingai dalyvauja debatų klubo veikloje, yra pasiekę puikių rezultatų nacionaliniuose bei pasauliniuose čempionatuose, laimėję daug prizinių vietų šalies bei tarptautiniuose viešojo kalbėjimo konkursuose.

Pedagogė rengia atviras pamokas – peržiūras, kurių tikslas – rengti būsimus vertėjus, supažindinti juos su šio darbo iššūkiais ir specifika.

Mokytoja – 3 vadovėlių bendraautorė. Šie vadovėliai naudojami ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje. Ji taip pat parengė anglų kalbos programą 9-10 klasėms.

***

Apie premiją

Metų mokytojo premija skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premiją skiria ir jų skaičių kiekvienais metais nustato švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija. Premijos dydis – 120 BSI (bazinė socialinė išmoka).

Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1998-aisiais. Iki šiol premijomis buvo apdovanoti 72 mokytojai.

Elona Bagdanavičienė,
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 2191253