Pagrindinis puslapis Uncategorized Pedagogai prie švietimo ir mokslo ministerijos

Pedagogai prie švietimo ir mokslo ministerijos

Tikrai graži šilta rudenio saulę dovanojusi 2014 metų spalio 28 diena, antradienis, sukvietė kelis šimtus švietimiečių profsąjungų aktyvistų į mitingą (jau ne į pirmą, bet, duok Dieve, gal jau į paskutinį!) prie švietimo ir mokslo ministerijos. Arčiau žmonių, valdančių juos.

Mitingas prasidėjo daina pagal tautos dainiaus poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: ,,Tėvyne dainų ir artojų,/Už ką tu mus šitaip baudi?/Į kokį džiaugsmingą rytojų /Per skausmą ir kraują vedi.“ Jos klausėsi nusčiuvęs ministerijos pastatas bei akli jos langai.

O klausytis būta ko, nes į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų jungtinę atstovybę susibūrusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ birželio 17 d. priminė jai – Švietimo ir mokslo ministerijai – įteiktus reikalavimus: iki  2014 m. rugsėjo 1 d. 1. Atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. (3774 Lt, šiuo metu – 3348 Lt); 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams; 3. Atkurti bazinę mėnesio algą (BMA), buvusią iki 2009 m. (128 Lt, šiuo metu – 122 Lt); 4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 metų vaikų grupes sumažinti iki 10, o 3-7 metų – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse maksimalų mokinių skaičių sumažinti iki 20-22, 5-8 klasių mokinių maksimalų skaičių sumažinti iki 24-26, o 9-12 klasėse – iki 22-24 mokinių; 5. Pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį; 6. Iki 2015 m. rugsėjo 1 d. sudaryti palankias sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų. Įvardinta ir atlikimo data:  iki  2014 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Vytauto Silvanavičiaus kalba ne kartą pertraukta plojimais, todėl norėtųsi ją pacituoti. Kalbėtojas pradėjo pranešimą  retoriniu klausimu: „Ar ministras žino“ ir tęsė: „Pasiklausius mūsų ministro (D. Pavalkio – str.autorius) kalbų viešojoje erdvėje, iškyla abejonių, ar ministras yra skaitęs dar vasaros pradžioje mūsų iškeltus reikalavimus … Ar ministras žino, kad 2009 m. MK (mokinio krepšelio) dydis 1 mokiniui buvo drastiškai sumažintas 464 Lt., t. y. beveik puse tūkstančio litų vienam mokiniui. Todėl daugelyje šalies mokyklų bendrieji ugdymo planai įgyvendinami tik 70–80 %, minimaliai vykdomas neformalus ugdymas (popamokinė mokinių veikla), tiek pat procentų sumažėjo mokytojų darbo krūviai, tarifiniai koeficientai tapo minimaliais. Ar žino ministras, kad vaikų ugdymui dabar skiriant apie 70-80 % reikalingų lėšų,   jaunoji karta negauna tinkamo išsilavinimo, blogėja udgymo kokybė, mažėja mokinių raštingumas, krinta mokymosi motyvacija.

Jei ministras tai žino, tada  kodėl komentuodamas 1-ąjį mūsų reikalavimą – atkurti MK dydį į ikikrizinį 2009 m. lygį skiriant 1 mokiniui 3774 Lt.- viešojoje erdvėje pareiškia, kad mokytojai reikalauja padidinti atlyginimus. Juk prašoma mokiniams atkurti mokymui skirtas lėšas į 2009m. Lygį, t. y. atkurti mokiniams mokymosi sąlygas tokias,  kokios jos buvo dar 2009 m.

Kodėl ministras aiškina, kad mokytojas kaime, turėdamas kelias valandas, nori daug uždirbti. Mūsų rengiamas protesto akcijas įvardija kaip Kremliaus organizuotas. Negi Kremliaus politikams labiau rūpi mokymo lėšų atkūrimas Lietuvoje nei LR Švietimo ministrui? Ar susivokia ministras ką kalba? Kodėl iškraipant mūsų reikalavimus siekiama supriešinti visuomenę? Ar galima pasitikėti taip kalbančiu ministru? Ar šis ministras suvokia švietimo problemas ir ar gali siekti tinkamo jų sprendimo?! Abejotina!!!

Ministras MK lėšų atkūrimą laiko nerealiu ir netgi siūlo „nesvaigti“, nes, atseit, nėra lėšų. Tačiau statistika, pateikta pačios ministerijos, sako ką kita. Jei 2009 m. MK finansuoti buvo skirta  2 mlrd. 212 mln. Lt., tai šiais, 2014-aisiais, (be ikimokyklinio ugdymo) daugiau nei 0,5 mlrd. mažiau. Įdomu, kur „iškeliavo“ iš švietimo sistemos „atsilaisvinusios“ lėšos. Šiemet BVP šalyje pasiekė 2009 m. lygį, o dabar ir viršija jį. Taigi, kodėl mokymui skirtos lėšos negali grįžti į 2009 m. lygį. Dėl sumažėjusio per šį laikotarpį mokinių skaičiaus atkurti mokinio krepšelio dydį net nereikėtų to pusės milijardo. ŠMM duomenimis,  pakaktų 246 mln. metams. Tai kur problema? Problema valdžios prioritetuose? Kodėl Estijoje, Lenkijoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimai prilygsta mokytojų atlyginimams, o Lietuvoje ne? Esu įsitikinęs, kad taip yra  tik dėl netinkamo valdžios požiūrio į švietimo darbuotojų darbą…

Tiesa, ministras džiūgauja, kad ateinančių 2015 m. biudžete mokinio krepšelis padidės 15 Lt. Labai daug nuveikė ministras! Paskaičiuokite, per kiek metų tokiais tempais grąžinsite mokiniams skolą? Ar skaičiavo ministras? Net 25 m. bus maža grąžinti likusį 411 Lt. įsiskolinimą mokiniui.

Užuot rūpinęsis mokymosi lėšų grąžinimu į ikikrizinį lygį, jis kuria mitus, kad dėl prastos mokymo proceso finansavimo padėties kalta MK metodika: ją reikia keisti kita. Jei turima metodika – problema, tai kyla natūralus klausimas: ką darė ministras tuos dvejus savo darbo metus, kad sukurtų naują finansavimo modelį? Nėra parengtas net jo projektas, o iki kadencijos pabaigos teliko dveji metai. Kam reikalinga ta imitacija naujo darbo? Net jei ką nors naujo ir parengs savo kadencijos pabaigoje – tai ar atėjęs naujas ministras ją pripažins? Tikriausiai „naują kūrinį“, kaip įprasta, vėl kritikuos… Akivaizdu, kad ne mokymo lėšų skaičiavimo metodika, o skiriamų lėšų dydis yra problema, kurią reikia nedelsiant spręsti. Tačiau švietimui ir toliau mažinamos lėšos? 2015 m. valstybės biudžeto projekte švietimui lėšos vėl mažinamos – šįkart 60 mln. Lt.

Ministre, kodėl stumi mokytojus į streiką?“

Po ilgo laukimo pasirodė viceministrė Genoveita Krasauskienė. Jos kalba nutraukiama susirinkusiųjų choru „Gėda, gėda, gėda“. Gėda dėl to, kad į vasarinius  mokytojų reikalavimus deramas dėmesys neatkreiptas, nors viceministrė stengėsi įrodyti priešingai ir baigdama pakvietė mitingo atstovus  pokalbiui į ministerijos vidų. Deja,  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas A. Navickas, pasitaręs  su kolegomis, nusprendė, kad kalbėtis reikia su visais, o ne su keliais kabineto tylumoje. Ir kalbėjo, kol viceministrė klausytis galėjo… Juk lauke šalta… ir, palydėta negeru kelių šimtų  akių žvilgsniu, dingo už ministerijos durų. O mitingas tęsėsi…

Kalbėjusieji – Aldona Kindurienė, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (KŠDPS ) pirmininkė, Algirdas Markevičius, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas, Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas, Aušra Krištapavičienė, LŠDPS Zarasų r. susivienijimo pirmininkės pavaduotoja, Žydrūnas Mickeliūnas, LŠDPS Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokyklos profesinės organizacijos pirmininkas, Irena Peciukonienė, Ikimokyklinio ugdymo  įstaigų darbuotojų centro (IUĮDC) pirmininkė, Marija Malinauskienė, LPSF „Sandrauga“  komiteto narė, Vytautas Bulotas,  LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas, Zita Miškinytė-Mazūrienė,  LŠDPS Visagino miesto susivienijimo pirmininkė – pritarė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Vytauto Silvanavičiaus mintims.

Na, o Švietimo ir mokslo tinklapio skiltyje „Pranešimai spaudai“ rašoma: „(…) Pasak viceministrės (Genoveitos Krasauskienės – šio str. autorės), Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės š. m. birželį iškelti reikalavimai iki rugsėjo 1 d. atkurti mokinio krepšelį į prieš krizinį lygį ar padidinti pedagogų darbo užmokestį   negali būti įgyvendinami per trumpą laiką“. Tačiau pagal galimybes didiname švietimo finansavimą, turime numatyti ir ilgalaikę mokytojų darbo apmokėjimo programą“, – sako G. Krasauskienė. (…) Švietimo finansavimo, kokybės, mokytojų darbo sąlygų gerinimo, pensinio amžiaus sulaukusių mokytojų išėjimo iš darbo ir kitoms problemoms spręsti Premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukti skirtingų profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir A. Navickas (A. Navickas  – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas – šio str. autorius)“.

Ir vis dėlto, neįvykdžius jau ne kartą teiktų reikalavimų, š.m. lapkričio 13 d. žadamas įspėjamasis streikas.

Skirstėsi pedagogai: kas į Kauną, kas į Vilkaviškį, Marijampolę, Šakius, Vilniaus rajoną, Švenčionis, Visaginą… Skirstėsi tikėdami, kad bus išgirsti… Tik kada?

Alfonsas KAIRYS