Pagrindinis puslapis Naujienos Patvirtinta partizano Juozo Lukšos-Daumanto minėjimo 2021 metais programa

Patvirtinta partizano Juozo Lukšos-Daumanto minėjimo 2021 metais programa

Patvirtinta partizano Juozo Lukšos-Daumanto minėjimo 2021 metais programa

Juozas Lukša-Daumantas. Nuotrauka – Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centro

www.voruta.lt

Lietuvos Respublikos Seimui 2021 metus paskelbus partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais Vyriausybė spalio 21 d. patvirtino Krašto apsaugos ministerijos parengtą Juozo Lukšos-Daumanto minėjimo 2021 metais programą. Šia programa siekiama deramai paminėti rezistento, vieno iš ryškiausio partizanų vado, kovotojo už Lietuvos laisvę, atminimą.

2021 m. rugpjūčio 10 d. minėsime 100-ąsias Juozo Lukšos-Daumanto gimimo metines. Jo gimimo dieną Veiveriuose, šalia jo gimtinės, bus surengtas iškilmingas minėjimas.

Taip pat planuojama sukurti dokumentinę apybraižą bei dokumentinį filmą „Juozas Lukša-Daumantas archyvinių dokumentų šviesoje“, išleisti dokumentų rinkinį „Pokario lietuvių rezistencija Centrinės žvalgybos valdybos dokumentuose“. Vytauto Didžiojo karo muziejus surengs konferenciją, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programose bus pristatomi apie šią asmenybę sukurti meniniai ir dokumentiniai filmai ir specialiai sukurtos laidos. Taip pat bus rengiamos parodos, respublikinis mokinių esė konkursas „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“, organizuojami žygiai partizanų takais ir kiti renginiai, siekiant pagerbti šią iškilią asmenybę ir plačiau supažindinti visuomenę su Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir veikla kovojant už Lietuvos laisvę.

Juozas Lukša į pasipriešinimo kovas įsijungė nuo pat Lietuvos okupacijos pražios. Per pirmąją sovietų okupaciją priklausė Lietuvos aktyvistų frontui, Vokietijai okupavus Lietuvą dalyvavo pogrindinėje veikloje prieš vokiečius. Grįžus sovietams, priklausė pogrindžio Lietuvos išlaisvinimo tarybai, o ją sunaikinus, buvo Lietuvos partizanų sąjūdžio organizacinio skyriaus viršininku. 1946 m. išėjo partizanauti, buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos skyriaus viršininku, dalyvavo Vyriausiosios partizanų vadovybės kūrime. Juozas Lukša-Daumantas partizanų vadovybės įsakymu du kartus prasiveržė per valstybės sieną, užmezgė ryšius su Nepriklausomos Lietuvos atstovais užsienyje, paskleidė žinią apie kovojančią Lietuvą. 1949 m. gavo specialius įgaliojimus atstovauti įkurtam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui užsienyje. 1950 m. grįžus į Lietuvą, paskirtas Ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1951 m. rugsėjo 4 d. dvigubo agento išduotas žuvo miške į pietus nuo Kauno, ties Pabartupio kaimu.

Juozas Lukša turėjo keletą slapyvardžių: Juozas Lukša-Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Daumantas, Skrajūnas, Miškinis, S. Mykolaitis, tačiau geriausiai žinomas Juozo Lukšos-Daumanto vardu.