Pagrindinis puslapis Uncategorized Patikslinti studentų rotacijos principai: skolininkai praras valstybės finansavimą

Patikslinti studentų rotacijos principai: skolininkai praras valstybės finansavimą

Švietimo ir mokslo ministerija pakoregavo studentų rotacijos tvarką, numatydama griežtesnes sąlygas studentų, turinčių akademinių skolų, atžvilgiu.

Šiemet po pavasario egzaminų sesijos aukštosiose mokyklose vyks pirmoji studentų rotacija – bus peržiūrimas valstybės finansavimas prieš dvejus metus įstojusiems studentams. Antrakursiai, kurių akademiniai rezultatai bus gerokai prastesni negu bendrakursių, praras studijų krepšelius. Jų vietos atiteks už studijas mokėjusiems geriausiems to paties kurso studentams.

Jei vertinant studijų rezultatus studento vidurkis bus daugiau kaip 20 proc. žemesnis už bendrą kurso vidurkį, jis praras studijų krepšelį. Pavyzdžiui, jei kurso vidurkis būtų „aštuoni“, tai valstybės finansavimo netektų studentas, kurio vidurkis žemesnis už 6,4.

Švietimo ir mokslo ministerijos patikslino rekomendacijas, apibrėžiančias pagrindinius po Mokslo ir studijų įstatymo priėmimo 2009 m. pradėjusių  studijuoti bakalauro studentų rotacijos principus. Pakoreguota tvarka numato, kad studijų krepšelį prarasti ypač gresia akademinių skolų turintiems kolegijų ir universitetų studentams.

Aukštosioms mokykloms skirtose rekomendacijose patikslinta, kokį svorį skaičiuojant studijų vidurkį turės akademinės skolos. Jei rotacijos metu skaičiuojant semestro vidurkį asmuo turės nors vieną akademinę skolą, jo viso semestro vidurkis bus prilygintas nuliui. Tačiau vedant bendrą kurso vidurkį, nuliu bus įvertintas tik pats dalykas su akademine skola. Pirmiausia bus atskirai apskaičiuotas kiekvieno semestro vidurkis, po to vedamas bendras dviejų studijų metų vidurkis.

Rekomendacijose patikslintas ir akademinės skolos apibrėžimas. Kaip nustato Mokslo ir studijų įstatymas, neišlaikęs egzamino ar įskaitos studentas turi teisę vieną kartą nemokamai pakartoti atsiskaitymą aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Kai studentas neišlaiko ir pakartotinio atsiskaitymo, tai laikoma akademine skola.

Numatyta išimtis turintiems akademinių skolų dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, ligos ar nedarbingumo. Šiais atvejais dėl studijų rezultatų palyginimo sprendimą priims aukštosios mokyklos sudaryta komisija, į kurią įeis ir studentų atstovas.

Vykdant rotaciją kurso vidurkis bus vedamas pagal visų tos pačios programos ir formos studentų – studijuojančių valstybės finansuojamose vietose ir mokančių už studijas – rezultatus. Aukštosios mokyklos jį apskaičiuos išvesdamos svertinį vidurkį – bus imami visų studijuotų dalykų rezultatai, o jų svoris priklausys nuo kreditų skaičiaus.

Į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas bus priimami pažangiausi už mokslą mokėję tos pačios studijų programos, kurso ir formos studentai.

Nuolatinių studijų atveju rotacija universitetuose ir kolegijose vykdoma po dvejų metų, ištęstinių studijų atveju – baigus pusę studijų programos.

Studijų krepšelį praradusiam pažangiam studentui aukštoji mokykla turi sudaryti galimybę studijas tęsti – toliau studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą. Valstybės finansavimo netekusieji tolesnėms studijoms galės gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai.

Komunikacijos skyrius