Pagrindinis puslapis Kultūra Paskyręs gyvenimą mokyklai Romuald Gžybovski

Paskyręs gyvenimą mokyklai Romuald Gžybovski

Sausio 7 d. Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos direktorius Romuald Gžybovski šventė 50-ąjį jubiliejų. Šiltų sveikinimo žodžių jubiliatui tą dieną negailėjo nei mokyklos kolektyvas, nei kiti kolegos. Sveikintojų būrys buvo išties nemažas, kadangi Romuald Gžybovski – įvairiapusė, visuomeniška asmenybė: Jis ne tik mokyklos direktorius bei mokytojas, bet ir Trakų sporto centro treneris, Lietuvos lenkų sąjungos narys, folkloro ansamblio „Troczanie“ („Trakiečiai“) narys.
Biografijos faktai
R. Gžybovski gimė 1959 m. sausio 7 d. Vilniuje. 1977 m. baigė Vilniaus 19-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas) Fizikos ir matematikos fakultetą. Jį baigęs įgijo fizikos mokytojo specialybę. 1981 m. pradėjo dirbti Vilniaus rajono Ažulaukio pagrindinėje mokykloje. 1986 m. persikėlė į Senuosius Trakus. Nemažą laiko tarpą dirbo mokytoju Lentvario 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 2000 m. pradėjo dirbti Senųjų Trakų Kęstučio vidurinėje mokykloje. Po metų, 2001 m., tapo Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos direktoriumi.
R. Gžybovskio šeima – ypatinga. Joje yra du direktoriai. Žmona Hanka Gžybovska kelerius metus buvo Šklėrių pagrindinės mokyklos direktorė, o dabar vadovauja Grigiškių vidurinei mokyklai. Gžybovskiai užaugino du šaunius vaikus – sūnų Vladislovą ir dukrą Maženą. Sūnus baigė Vilniaus kolegiją, o dukra 2008 m. vasarą baigė ekonomiką ir europeistiką Sussex‘o universitete Braitone (Anglija).
Naujasis mokyklos veidas
Direktoriaus pareigas Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje R. Gžybovski eina nuo 2001 metų. Per aštuonerius direktoriavimo metus mokykla neatpažįstamai pasikeitė. Tik užėmęs šį postą, jis ėmė rūpintis mokyklos atnaujinimu, naujo įvaizdžio formavimu. Užmegzti ryšiai su Lenkijos organizacija „Wspolnota Polska“ greitai atnešė lauktų vaisių: 2002 m. pradėtas statyti mokyklos priestatas, o jau po metų statyba baigta. Dabar Senųjų Trakų pagrindinė mokykla puikuojasi modernia sporto sale, biblioteka, trimis naujais kabinetais, jaukia valgykla. Tačiau tuo R. Gžybovski neapsiribojo – kasmet atliekami nauji darbai: pakeisti langai visame mokyklos pastate, suremontuotas stogas, rūbinė, planuojama įrengti naujas technologijų dirbtuves. Direktorius supranta, jog maloni, jauki darbo aplinka lemia ir geresnę darbo kokybę. Mokykla jau kelerius  metus iš eilės užima gražiausios mokyklos aplinkos konkurso I-ąją vietą. Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis, leidusi palyginti įvairių šalių mokyklas, atskleidė, kad Senųjų Trakų pagrindinė mokykla ne tik ne blogesnė, bet ir daugeliu atžvilgiu lenkia jas. Tačiau geriausias įvertinimas, anot direktoriaus, yra, kada ankstesnių laidų mokiniai sako, jog su malonumu grįžtų į šią mokyklą…
Vadovas, su kuriuo gera dirbti
Neretai girdime klausimą, koks turi būti sėkmingas vadovas? Mat nors daugelis svajoja jaukiai įsikurti vadovo krėsle, tačiau tie, kuriems tenka tai pasiekti, pajunta, kad jame sėdėti ne taip jau ir saldu. R. Gžybovski yra tas nepaprastas vadovas, turintis savybių, kurių reikia, kad pajėgtų sėkmingai dirbti ir organizuoti pavaldinių darbą. Jis pozityviai vertina ir gerbia kitus žmones, sugeba įžvelgti jų gabumus, ketinimus ir motyvus, visuomet supranta ir paremia. Už jo nugaros darbuotojai jaučiasi kaip už mūro. Net mokyklos inspektoriai ir svečiai pastebi, kad R. Gžybovski turi išskirtinę savybę suburti, suvienyti kolektyvą, išsklaidyti įtampą. Įprasta manyti, kad vadovas – tai siaubūnas, kuriam išvykus visi atsipūsta, tačiau  Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos mokytojai nuoširdžiai sako, kad be direktoriaus jiems liūdna, iškart pajuntamas kažko trūkumas. Tai žmogus, su kuriuo malonu bendradarbiauti, gera kartu dirbti ir stengiamasi neapvilti.
Fizika – gyvenimo pašaukimas
R. Gžybovski – ne tik direktorius, bet ir fizikos mokytojas, turintis metodininko kvalifikacinę kategoriją. Dar jaunystėje pasirinkęs šį dalyką, visą gyvenimą liko jam ištikimas. Jo mokiniai dažnai tapdavo rajoninių olimpiadų nugalėtojais. Pasirinkusieji 12-oje klasėje laikyti fizikos egzaminą ar stojantieji į aukštąsias technikos mokyklas, taip pat pasiekia gerų rezultatų. Mokytojui tai – svarbiausias jo veiksmingo darbo rodiklis.
Daugeliui fizika atrodo „sausas“, neįdomus dalykas, tačiau, kai pamatai, su kokiu užsidegimu jį dėsto mokyklos direktorius, nejučiomis pakeiti nuomonę. Jis negaili laiko papildomam, neapmokamam, darbui su mokiniais, taip ugdo naują jaunųjų fizikų kartą. Pasak R. Gžybovskio, mokytojo profesijos specifika tokia, kad turi daugiau duoti, kartais ir be atlygio. Norint pasiekti rimtų rezultatų, kelių savaitinių pamokų nepakanka – reikia įdėti ir papildomo darbo.
Paklaustas, kodėl, būdamas toks aktyvus, veiklus, nemeta nepelningo mokytojo darbo, R. Gžybovski atsako, jog tai – jo gyvenimo pašaukimas, čia jis geriausiai save realizuoja. Geriau daryti tai, kas miela, artima širdžiai.
Sportas – antroji aistra
Be to, kad R. Gžybovski yra mokyklos direktorius ir mokytojas, jis dar ir aistringas sporto mėgėjas. Kadaise tik pomėgis žaisti stalo tenisą tapo rimta veikla. R. Gžybovski yra stalo teniso būrelio mokykloje vadovas bei Trakų sporto centro treneris. Sportas – tai ne tik sveikos gyvensenos propagavimas, bet ir turiningo laisvalaikio praleidimo būdo užtikrinimas. Senųjų Trakų bendruomenė neturi jokio jaunimo užimtumo centro, todėl daugelis mokinių mielai įsitraukia į sportinę veiklą, organizuojamą mokykloje. Senųjų Trakų pagrindinė mokykla garsėja stalo teniso pasiekimais ne tik rajone, bet ir užsienyje. Jau penktus metus iš eilės R. Gžybovski organizuoja tarptautinius stalo teniso turnyrus, kuriuose dalyvauja komandos iš visos Lietuvos, taip pat Lenkijos. Turnyro dienomis mokykloje tvyro tikros olimpiados dvasia: sporto salė aidi nuo teniso kamuoliukų dūžių, dalyvių gausos, profesionalių teisėjų komentarų. Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos mokiniai dažnai laimi prizines vietas. R Gžybovski sako, jog svarbu nestovėti vietoje, kelti žaidimo meistriškumą. Būtent todėl mokiniai žaidžia ne tik tarpusavyje, bet ir dalyvauja Lietuvos stalo teniso asociacijos lygoje, tarptautiniuose turnyruose.
R. Gžybovski ir pats yra pasiekęs asmeninių sporto aukštumų. Jau 4 kartus jis dalyvavo Pasaulinėse lenkų sporto žaidynėse. Praeitais metais iš jų parsivežė net 3 medalius: aukso medalį už šaudymo rungtį, sidabro – už čiuožimą ir bronzos – už stalo tenisą. Neatsitiktinai Lietuvos lenkų sąjungoje R. Gžybovski paskirtas atsakingu už sportą. Ne vienerius metus jo iniciatyva organizuojamos Trakų žemės vasaros sporto žaidynės, kuriose dalyvauja Trakų rajono sportininkai mėgėjai, savo jėgas galintys išbandyti šešiose sporto šakose.
Prieš pat savo jubiliejų R. Gžybovski sulaukė malonios žinios: jis išrinktas geriausiu 2008 metų Trakų sporto treneriu.
Visuomeninė veikla
Atrodytųs, kad vadovavimas mokyklai bei sportinė veikla atima visą direktoriaus laiką, tačiau jis dar yra Lietuvos lenkų sąjungos narys, dainuoja folkloro ansamblyje „Troczanie“, savo malonumui groja gitara.
Daugelis stebisi, kaip R. Gžybovski sugeba suderinti tokius, atrodo, skirtingus dalykus, kaip tikslieji mokslai bei menas. Jo asmenybė griauna tradicinius stereotipus ir įrodo, koks įvairiapusis gali būti žmogus, kai pats to nori, kai neužsidaro savo kiaute. Pažiūrėjęs į R. Gžybovskio aktyvią veiklą pamatai, kad 50-metis – tikrai ne riba sustoti, nuleisti rankas. Kaip dainuoja vienas žymus lenkų dainininkas, „gyvenimas per trumpas, kad juo nesidžiaugtum“.