Pagrindinis puslapis Sena Voruta Paskirta Martyno Jankaus premija

Paskirta Martyno Jankaus premija

Š. m. liepos 31 d. Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos muziejuje bus įteikiama tradicinė Martyno Jankaus premija.

Kasmetinė premija už Martyno Jankaus gyvenimo ir kūrybos populiarinimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo populiarinimą skiriama žurnalistams, kraštotyrininkams, muziejininkams, visiems tiems, kuriems rūpi Mažosios Lietuvos likimas. Premijos steigėja – mecenatė – lietuviškosios raštijos platintojo, visuomenininko Mažosios Lietuvos patriarcho (1858–1946) vaikaitė Ieva Jankutė. Premija administruoja Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“

Iki šiol premija buvo skirta Editai Barauskienei (2008) Virginijai Šarauskienei, Junonai ir Vyteniui Almonaičiams (2007) Birutei Žemgulienei, Marijai ir Martynui Purvinams, Giedrei ir Eugenijui Skipičiams (2006)
2009 metų premija paskirta rašytojai Astrida Petraitytei, Lietuvos rašytojų sąjungos narei nuo 1991 m. Astrida Petraityte yra sukūrusi įvairios tematikos kūrinių, tačiau tarp jų dominuoja skirti Mažosios Lietuvos atminčiai. Tai dviejų dalių romanas „Šaktarpio metas“, dokumentinė apybraiža „Minjotų Don Kichotas“. Mažosios Lietuvos istorijos tema jos kūryboje nėra atsitiktinumas: A. Petraitytė gimė Šilutėje ir visa, kas susiję su skaudžia šio krašto patirtimi, jai nesvetima.
Premijos įteikimo ceremonijoje dalyvaus ir jos mecenatė Ieva Jankutė, konertuos Klaipėdos folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, A. Petraitytė knygų skaitovė Vaida Galinauskienė, Klaipėdos universiteto doc. dr. Aleksandras Žalys, jos knygų skaitytojai, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ nariai, mažlietuviai.