Pagrindinis puslapis Uncategorized Paskelbtas iškilios mokslininkės, pedagogės Meilės Lukšienės premijos laureatas

Paskelbtas iškilios mokslininkės, pedagogės Meilės Lukšienės premijos laureatas

Spalio 3 d.  Švietimo ir mokslo ministerijoje Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisija paskelbė daktarės Meilės Lukšienės premijos laureatą. Šių metų laureatu tapo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas. Mokytojas šioje mokykloje  dirba nuo 2011 metų. Pedagogas taip pat moko fizikos ir Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos mokinius, dirba Alytuje su specialiųjų poreikių vaikais Lietuvos specialiosios kūrybos draugijoje „Guboja“, moko juos konstravimo.

Sveikindama laureatą ir renginyje dalyvavusius jaunuosius pedagogus  artėjančios Mokytojo dienos proga, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė linkėjo kūrybiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis ir naujų idėjų.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, pristatydama A.Kalinausko kandidatūrą šiai premijai, teigia, kad šis mokytojas tiesiog gyvena humanizmo demokratijos, kūrybiškumo, pilietiškumo vertybėmis, savo pavyzdžiu ugdydamas, įkvėpdamas mokinius, kolegas.

A.Kalinauskas yra kūrybiškas fizikos mokytojas. Jo pamokos ne tik įdomios ir skatina siekti aukštesnių rezultatų. Jose daug tyrinėjama, išsiaiškinama, sukuriama aplinka, kurioje mokinys mokosi gyventi, o teorinius dalykus bando pritaikyti praktikoje. Taip mokiniai mato fizikos kaip dalyko prasmę. Mokytojas turi individualią vertinimo sistemą. Fizikos pertrauka mokykloje prilygsta gerai pamokai: mokytojas su pagalbininkais demonstruoja prietaisų veikimo principus. Netradicinių veiklų metu mokiniai yra sukūrę įvairių žaidimų inventoriaus (kojūkai, lankai, mėtymo žiedai).

A. Kalinauskas – puikus auklėtojas, propaguojantis sveikos gyvensenos idėjas, puoselėjantis tautiškąsias ir žmogiškąsias vertybes. Jis aktyvus skautų draugijos narys, vadovauja Alytaus krašto skautų stovyklai. Mokytojas įvairių mokykloje vykstančių projektų organizatorius ir dalyvis.

Premija ir laureato diplomas Antanui Kalinauskui bus įteikti Lietuvos televizijoje (S.Konarskio g. 49) vyksiančio koncerto, skirto Tarptautinei mokytojo dienai, metu.

Apie premiją
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams (ne vyresniems nei 35 m.) už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija siekiama įprasminti daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.
Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 4560 Eur.). Ji skiriama kiekvienais metais.
M.Lukšienės premijos laureatais yra tapę Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojas Vygantas Kornejevas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos chemijos mokytojas Ramūnas Skaudžius, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos anglų kalbos mokytoja Rūta Pivoriūnaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos  fizikos mokytojas Tomas Kivaras, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojas Donatas Kriukas, Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Kristina Stankutė-Matė.

Apie dr. Meilę Lukšienę
Švietimo reformos pradininkė, mokslininkė, literatūrologė, edukologė, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, habil.dr. Meilė Lukšienė – Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje. Kilusi iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės.

Meilė Lukšienė, visų vadinta Mokytoja, padėjo stiprų pagrindą atkurtos Lietuvos valstybės švietimui. 1988 m. mokslininkės vadovaujamos darbo grupės suformulavo pagrindinius Lietuvos švietimo reformos tikslus, sukūrė naują švietimo viziją, kuri ir tapo pagrindu valstybės švietimo reformos uždaviniams įgyvendinti.

1989 m. Meilei Lukšienei buvo suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 m. – Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius. 2004 m. M. Lukšienė apdovanota UNESCO COMENIUS medaliu už jos asmeninį indėlį moksliškai ir praktiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės kūrimo pagrindą. UNESCO apdovanojimo tekste parašyta: „Ponia Lukšienė yra europinio ir pasaulinio lygio mokslininkė ir asmenybė, reikšmingai prisidėjusi prie demokratinės visuomenės ir modernaus švietimo raidos“.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius

Spalio 3 d.  Švietimo ir mokslo ministerijoje Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisija paskelbė daktarės Meilės Lukšienės premijos laureatą. Šių metų laureatu tapo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas. Mokytojas šioje mokykloje  dirba nuo 2011 metų. Pedagogas taip pat moko fizikos ir Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos mokinius, dirba Alytuje su specialiųjų poreikių vaikais Lietuvos specialiosios kūrybos draugijoje „Guboja“, moko juos konstravimo.

Sveikindama laureatą ir renginyje dalyvavusius jaunuosius pedagogus  artėjančios Mokytojo dienos proga, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė linkėjo kūrybiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis ir naujų idėjų.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, pristatydama A.Kalinausko kandidatūrą šiai premijai, teigia, kad šis mokytojas tiesiog gyvena humanizmo demokratijos, kūrybiškumo, pilietiškumo vertybėmis, savo pavyzdžiu ugdydamas, įkvėpdamas mokinius, kolegas.

A.Kalinauskas yra kūrybiškas fizikos mokytojas. Jo pamokos ne tik įdomios ir skatina siekti aukštesnių rezultatų. Jose daug tyrinėjama, išsiaiškinama, sukuriama aplinka, kurioje mokinys mokosi gyventi, o teorinius dalykus bando pritaikyti praktikoje. Taip mokiniai mato fizikos kaip dalyko prasmę. Mokytojas turi individualią vertinimo sistemą. Fizikos pertrauka mokykloje prilygsta gerai pamokai: mokytojas su pagalbininkais demonstruoja prietaisų veikimo principus. Netradicinių veiklų metu mokiniai yra sukūrę įvairių žaidimų inventoriaus (kojūkai, lankai, mėtymo žiedai).

A. Kalinauskas – puikus auklėtojas, propaguojantis sveikos gyvensenos idėjas, puoselėjantis tautiškąsias ir žmogiškąsias vertybes. Jis aktyvus skautų draugijos narys, vadovauja Alytaus krašto skautų stovyklai. Mokytojas įvairių mokykloje vykstančių projektų organizatorius ir dalyvis.

Premija ir laureato diplomas Antanui Kalinauskui bus įteikti Lietuvos televizijoje (S.Konarskio g. 49) vyksiančio koncerto, skirto Tarptautinei mokytojo dienai, metu.

Apie premiją
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams (ne vyresniems nei 35 m.) už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija siekiama įprasminti daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.
Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 4560 Eur.). Ji skiriama kiekvienais metais.
M.Lukšienės premijos laureatais yra tapę Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojas Vygantas Kornejevas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos chemijos mokytojas Ramūnas Skaudžius, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos anglų kalbos mokytoja Rūta Pivoriūnaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos  fizikos mokytojas Tomas Kivaras, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojas Donatas Kriukas, Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Kristina Stankutė-Matė.

Apie dr. Meilę Lukšienę
Švietimo reformos pradininkė, mokslininkė, literatūrologė, edukologė, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, habil.dr. Meilė Lukšienė – Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje. Kilusi iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės.

Meilė Lukšienė, visų vadinta Mokytoja, padėjo stiprų pagrindą atkurtos Lietuvos valstybės švietimui. 1988 m. mokslininkės vadovaujamos darbo grupės suformulavo pagrindinius Lietuvos švietimo reformos tikslus, sukūrė naują švietimo viziją, kuri ir tapo pagrindu valstybės švietimo reformos uždaviniams įgyvendinti.

1989 m. Meilei Lukšienei buvo suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 m. – Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius. 2004 m. M. Lukšienė apdovanota UNESCO COMENIUS medaliu už jos asmeninį indėlį moksliškai ir praktiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės kūrimo pagrindą. UNESCO apdovanojimo tekste parašyta: „Ponia Lukšienė yra europinio ir pasaulinio lygio mokslininkė ir asmenybė, reikšmingai prisidėjusi prie demokratinės visuomenės ir modernaus švietimo raidos“.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius