Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Pasitinkant Kovo 11-ąją – išeivijos lietuvių paroda Rietave

Pasitinkant Kovo 11-ąją – išeivijos lietuvių paroda Rietave

Pasitinkant Kovo 11-ąją – išeivijos lietuvių paroda Rietave

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus nuotr.

Nijolė Dovidauskienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, www.voruta.lt

Trisdešimt vieneri metai prabėgo nuo 1991 metų kovo. Ir kasmet vis veriasi kas nors negirdėta ar mažai girdėta apie mus pačius – lietuvius, tiek gyvenančius Lietuvoje, tiek kuriančius ir gyvenančius ne Tėvynės žemėje. Šiemet  kovo 9 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje atidaryta unikali paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“, Pasaulio lietuvių bendruomenės pastangomis keliaujanti po lietuvių bendruomenes pasaulyje.

Lietuvos visuomenei paroda pirmąkart pristatyta 2018 m. Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, ją matė Kauno istorinės pilies, Pasvalio krašto, Klaipėdos laikrodžių, Biržų muziejų lankytojai. Šiandien ji – Rietave. Parodai nuotraukas atsiuntė prezidentų Ronaldo Reigano ir Džordžo Bušo bibliotekos-muziejai Kalifornijoje ir Teksase. Kai JAV vadovai viešai demonstravo lietuviškus simbolius, Baltijos kraštų likimu ėmė domėtis ir didžioji Vakarų spauda. Paroda daugeliui bus įdomi dar ir tuo, kad sužinos, kas iš tikrųjų kūrė tokį populiarų modernų „Vytį“, kuris puikuojasi  ant lenktynininko Benedikto Vanago mašinos, Lietuvos traukinių ir kt., kas sukūrė ant suvenyrų spausdinamą Geležinį vilką, iš kur atkeliavo lipdukai „Žalgiris“ ar Persitvarkymo Sąjūdį remiantys plakatai. Parodoje eksponuojama lietuvių išeivių veikla kuriant lietuvišką simboliką, raginant  išeivius nepamiršti Lietuvos – savo kilmės pradžios.

Šios parodos iniciatorius ir autorius – Gintaras Karosas. Jis gyvena   Bostone,  JAV šiaurės rytuose, Masačusetso valstijos sostinėje. Tai lietuvis, giminystės ryšiais susietas su Lietuvos kompozitoriumi Juozu Karosu.  Parodos autorius Gintaras Karosas pasaulį išvydo pakeliui į Ameriką, „perkeltųjų asmenų“ (DP) stovykloje Vokietijoje – tokius žmones išeivijos rašytojai vadino „dievo paukšteliais“, nes negimė nei Lietuvoje, nei išsvajotoje Amerikoje.  Paaugęs lankė šeštadieninę lituanistinę mokyklą, skautavo, magistro laipsniu baigė viešojo administravimo mokslus, labai sėkmingai dirbo Masačiusetso valstijos gubernatoriaus Franko Sargento komandoje, buvo išrinktas delegatu (rinkiku) prezidento Ričardo Niksono rinkiminėje kampanijoje. Gintaro Karoso namo pusrūsyje glaudėsi Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos informacinis centras. Čia 1970-tais buvo atspausdinti pirmieji „Lietuvių jaunimo“ numeriai, jis pats buvo jaunimo žurnalo redaktorius.  Bostone  Gintaras Karosas įsteigė  kompaniją „Baltic Enterprises“, vėliau ją pervadino „Baltic Associates“. 1980 metais Kalifornijos gubernatorius Ronaldas Reiganas rinkimų kampanijos metu demonstravo  Gintaro Karoso spausdintą šūkį „I love Lithuanians“ (būsimam prezidentui plakatą į rankas įdavė paties G. Karoso  padėjėja Salmė Drungaitė). 1988-aisiais jau Džordžas Bušas lietuvių šventėje Kennenbunkporte iškėlė tą patį šūkį. Tai rodo, kokį darbų mastą  turėjo Gintaras Karosas kartu su  bendražygiais,  gerai žinomais šiandieninėje Lietuvoje – Mykolu Drunga, Beniumi Gudeliu, Romu Sakadolskiu ir kt.

2020 metais Gintaras Karosas lankėsi Lietuvoje. Išeivijos lietuvis G. Karosas: Mano tikslas, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Lietuvą.  alkas.lt  (2020-07-08) sakė: „Atvažiavau pradėti vystyti naujus sumanymus, dalyvauti parodos vykstančios įvairiose Lietuvos vietose „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ atidarymuose. Mano inicijuojamų projektų tikslas, kad būtų neužmiršta lietuvių išeivija, parodyti, kiek išeivija dėjo pastangų dėl Lietuvos nepriklausomybės.“ Išeivija, kurdama simbolius, saugodama tautos istoriją, taip pat tiesė kelius į išsilaisvinimą. Paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ – tūkstančių išeivijos šviesuolių, paskyrusių lietuviškai veiklai,  darbas.

2021 kovo 9 d. Gintaras Karosas vėl svečiavosi Lietuvoje – Rietave. Tiesa, virtualiai. Jis susitiko su gimnazijos I-IV klasių mokiniais, mokytojais, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus darbuotojais, Rietavo meru Antanu Černeckiu. Į susitikimą Gintaras Karosas prisijungė iš Floridos labai  ankstyvą rytą Amerikos laiku. Jis papasakojo apie savo veiklą, kaip gimė  paroda. Su parodos atidarymu ir Kovo 11-osios švente pasveikino Meras A. Černeckis, gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė. Šiam susitikimui ir parodai „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ įvykti padėjo ROKIM direktorius Vytas Rutkauskas, muziejaus darbuotojai. Apie šią parodą ir autorių Gintarą Karosą galima plačiau pasiskaityti ROKIM svetainėje www.oginskiriet.lt

Švęsdami šiųmetį Kovo 11-osios paminėjimą – Nepriklausomybės atgavimą – džiugiai suvokiame: augame, plačiau imame pamatyti ir suprasti, kiek daug lietuvių, gyvenančių čia ir visame pasaulyje, kovojo už bendrą siekį – laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Lietuva nedaloma – žmogus, laikantis save lietuviu, net ir negyvendamas etninėse žemėse, yra Lietuvos, dirba dėl Lietuvos. Su mūsų visų atminties švente Kovo 11-ąja.