Pasitinkame leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ 6-ąją dalį

Pasitinkame leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ 6-ąją dalį

2023 m. birželio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. Seimo lankytojų centre (Gedimino per. 60, Vilnius) vyks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleisto daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ paskutiniosios – 6-tosios – dalies pristatymas ir viso leidinio ruošimo bei leidybos darbų pabaigtuvės.

Leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas“ pristatys atsakingoji redaktorė Birutė Teresė Burauskaitė, LRS Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys prof. dr. Valdas Rakutis, Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys Mečys Laurinkus, LGGRTC Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas doc. dr. Artūras Grickevičius.

Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyrius. Vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ VI tomo (2022 m.) sudarytoja ir rengėjai. Sėdi iš kairės į dešinę: J. Kasperavičienė, B. T. Burauskaitė. Stovi iš kairės į dešinę: D. Lenkutienė, V. Saldūnas, T. Juocys, G. Juzelskaitė, K. Burinskaitė, V. Maskaliūnienė, A. Gelžinis, S. Grigaravičiūtė. Artūro Grickevičiaus nuotrauka

Paminklas totalitarinių režimų aukoms – tęstinis periodinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“, jo rengėjų ir sudarytojų vadinamas VARDYNU, pradėtas leisti 1992 metais. 2022 m. išleistas paskutinysis – VI – tomas skirtas 697-iems 1954–1989 metais sovietų okupacinės valdžios represuotiems asmenims (įkalintiems, nužudytiems) ir 1991 metais nuo SSRS agresijos prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę vykdyto teroro aukoms (daugiau kaip 400 Lietuvos gyventojų sužalota sveikata, 23 žmonės nužudyti). VI tome yra publikuoti ir I–V tomų papildymai. Per trisdešimt metų išleista 11 knygų, kuriose įamžinti 251 620 Lietuvos represuotų gyventojų ir žuvusių laisvės kovų dalyvių vardai ir likimai.

Leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ atsakingoji redaktorė Birutė Teresė Burauskaitė VI tomo pratarmėje cituoja profesorių Julių Juzeliūną, 1988 m. inicijavusį Lietuvos Sąjūdžio Komisiją stalinizmo nusikaltimams tirti ir teigusį, kad „Geriausias paminklas totalitarinių režimų aukoms – jų vardų ir likimų rašytinis įamžinimas“. Lietuvos Sąjūdžio Komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti darbą tęsė 1991 m. įsteigtas Represijų Lietuvoje tyrimo centras, o nuo 1997 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Lietuvos Sąjūdžio Komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti išsikeltus tikslus pavyko pasiekti – „atstatyta istorinė tiesa ir socialinis teisingumas“, įamžintas „nekaltai nukentėjusių atminimas“.

Vardyno „Lietuvos gyventojų genocidas“ VI tomo (2022 m.) sudarytoja ir rengėjai. Stovi pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: B. T. Burauskaitė, J. Kasperavičienė, D. Lenkutienė, K. Burinskaitė, G. Juzelskaitė, V. Maskaliūnienė, S. Grigaravičiūtė. Stovi antroje eilėje iš kairės į dešinę: V. Saldūnas, T. Juocys, A. Gelžinis. Artūro Grickevičiaus nuotrauka

Renginyje dalyvaus LRS Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Renginio moderatorė – istorikė dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė.

Koncertuos Liepa Valeikienė (Vilniaus kolegija) ir kanklininkė Aušrinė Ulinskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Renginio metu veiks paroda „Vardai ir likimai. Geriausias paminklas totalitarinių režimų aukoms – jų vardų ir likimų rašytinis įamžinimas“, pasakojanti apie pastatytą paminklą 1939–1941, 1944–1989 ir 1991 m. sovietų vykdytų represijų aukoms, sykiu ir jį stačiusius Lietuvos žmones.

Renginį bus galima stebėti Seimo „YouTube“ paskyroje.

genocid.lt inform.