Pagrindinis puslapis Uncategorized Pasieniečių mokykla kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją

Pasieniečių mokykla kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją

Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Kiekvienas žmogus profesiją renkasi pagal pašaukimą. Jeigu esate patikimas ir sąžiningas, geros sveikatos, stiprus ir sportiškas, jaučiate kasdienį gerų darbų troškulį, Jums nesvetimas noras saugoti ir padėti – tai jau žingsnis į pasieniečių gretas. Jei manote, kad Jūsų pašaukimas yra tapti pasieniečiu, Pasieniečių mokykla kviečia Jus mokytis ir įgyti pasieniečio profesinę kvalifikaciją.

Būsimieji pasieniečiai į Pasieniečių mokyklą bus priimami 2013 m. rugpjūčio mėnesį. Planuojama, kad Pasieniečių mokykloje rudenį mokslus pradės apie 100 jaunuolių. Jau dabar visi pretendentai, norintys mokytis Pasieniečių mokykloje ir gauti siuntimą, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 12 d. turi kreiptis į VSAT rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius, pateikti prašymus VSAT rinktinių vadams ir reikiamus dokumentus.

Atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmenys, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir mokantys lietuvių kalbą, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, kuriems yra sukakę ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų, esantys tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantys nepriekaištingos reputacijos.

Šiemet yra svarbios šios pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą naujovės:

– stojant į Pasieniečių mokyklą, nebūtina turėti vairuotojo pažymėjimo, leidžiančio vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Tiems pretendentams, kurie tokį pažymėjimą turės, prie bendro konkursinio balo skiriami net 3 papildomi balai;

– jei pretendentai ne trumpiau nei 1 metus buvo Jaunojo pasieniečio būrelio, Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos, Lietuvos šaulių sąjungos nariais arba yra atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus, skiriamas 1 papildomas balas;

– atrankoje leidus dalyvauti ar po Bendro fizinio pasirengimo įskaitos likus mažesniam nei numatyta vidaus reikalų ministro įsakymu nustatytoje asmenų priėmimo į mokyklą kvotoje pretendentų skaičiui, pretendentų bendrųjų žinių testas neatliekamas (II etapas).

Taip pat norime priminti, kad atranka Pasieniečių mokykloje vykdoma trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų fizinio pasirengimo įskaita, antrasis etapas – pretendentų bendrųjų žinių testas ir trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas. Fizinio pasirengimo pratimai ir jų vertinimai išlieka tokie patys, kaip ir pastaraisiais metais. Svarbu žinoti, kad pretendentams, neišlaikiusiems fizinio pasirengimo įskaitos, antrame ir trečiame atrankos etapuose dalyvauti neleidžiama.

Pretendentų fizinio pasirengimo įskaita – 2013 m. rugpjūčio 19–20 d.

Pretendentų bendrųjų žinių testas – 2013 m. rugpjūčio 21 d.

Asmenų, dalyvaujančių atrankoje į Pasieniečių mokyklą, konkursinio balo nustatymas – 2013 m. rugpjūčio 21–23 d.

Įstojusiųjų asmenų sąrašų skelbimas interneto tinklalapiuose (www.pasienis.lt, www.pasienietis.lt) – 2013 m. rugpjūčio 23 d.

Įstojusiųjų asmenų mokymosi Pasieniečių mokykloje pradžia – 2013 m. rugsėjo 2 d.

2013 m. balandžio 24 d. Pasieniečių mokykloje bus organizuojama Atvirų durų diena. Minėto renginio metu bus apžvelgti visi naujausi priėmimo reikalavimai, stojant į Pasieniečių mokyklą. Kviečiame visus pageidaujančius mokytis Pasieniečių mokykloje, jų artimuosius ir kitus svečius apsilankyti Atvirų durų dienos renginiuose.

Pasieniečių mokykla yra profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius VSAT padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Pasieniečių mokykla yra įsikūrusi Medininkuose, Vilniaus rajone. Čia kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Mokyklos kursantai aprūpinami uniformine apranga, apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (vidutiniškai apie 480 Lt). Sėkmingai baigusiems mokyklą asmenims išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, profesinio mokymo pažymėjimai, kompetencijų įvertinimo pažymėjimai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Pagal Stojimo į vidaus tarnybą sutartį visi absolventai įdarbinami VSAT padaliniuose. Be to, sėkmingai baigę mokslus, jie gali iškart stoti į ištęstinių bakalauro studijų II–ą kursą M. Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete ir mokytis pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą.

Norintiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą ir atrankas galima rasti interneto tinklalapiuose, adresais: www.pasienietis.lt, www.pasienis.lt.

Mokyklos viršininkas pulkininkas Vytautas Strolia

Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Dangutė Kivilšienė, (8 5) 21 98 207, el. p. dangute.kivilsiene@vsat.vrm.lt