Pagrindinis puslapis Pasaulis Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) Pasibaigė XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

Pasibaigė XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

sb, punskas.pl

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių.

Seimo dalyvius XVI Seimo ir PLB 60-mečio proga pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Brangūs Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo atstovai,

sveikinu Jus susirinkus į jubiliejinį Seimo susitikimą, į Vilnių, į šimtmetį švenčiančią Lietuvą!

60-uosius metus skaičiuojanti Jūsų veikla liudija, kad esate stiprus išeivijos balsas, kad esate įgiję vertingos pasaulinės patirties ir pasiryžę toliau kartu kurti mūsų valstybę. Lietuvybė Jums – visus vienijantis, kūrybingas ir prasmingas gyvenimo būdas, savosios tapatybės pagrindas.

Visuomet tvirtai remkitės į jį telkdami tautiečių bendruomenes ir saugodami jų ryšį su Tėvyne. Visi mes esame vienos Tėvynės – Lietuvos vaikai.

Tai mums labai reikalinga ir svarbu, ypač kitąmet, kada minėsime Pasaulio lietuvių metus ir garbingą Jūsų organizacijos įkūrimo sukaktį.

Linkiu, kad Jūsų darbuose ir širdyse Lietuva būtų bendri mūsų namai.

Gerų sprendimų Jums šių metų Seime ir išnaudokite kiekvieną šio susitikimo momentą!”

Seimo metu PLB pirmininkė D. Henke pasisakė dėl dvigubos pilietybės svarbos išeivijoje gyvenantiems tautiečiams. Pasak jos, referendumo kartelės mažinimas suteiktų daugiau galimybių įvykti referendumui, nors ir tai didelis iššūkis.

„Mes konsultavomės su teisininkais, žymiais teisininkais, Konstitucijos žinovais, – tikino D. Henke. – Jie sako, kad referendumas dėl pilietybės bus sėkmingas, jeigu bus sumažinta referendumo kartelė. Nes 1 mln. 300 tūkst. rinkėjų dalyvavimas tiesiog fiziškai neįmanomas.“

PLB Seimas priėmė daug nutarimų ir rezoliucijų. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininke dar trejiems metams išrinkta Dalia Henke. Už viešuosius ryšius bus atsakingas Vaidotas Matulaitis (Estija). Visuomeninių ir specialių projektų reikalus koordinuos Rolandas Žalnierius (Latvija). Finansų ir lėšų telkimą prižiūrės Eglė Garik (Garrick) (Australija). Už švietimą bus atsakinga Alvija Černiauskaitė (UK). Kultūros reikalais rūpinsis Jūratė Kaspersen (Šveicarija). Plėtros ir tvarumo komisijai vadovaus Sigutė Šimkuvienė (JAV). Už ekonomikos bendradarbiavimo sritį bus atsakingas Rimvydas Baltaduonis (JAV). Sporto reikalais rūpinsis Laurynas Misevičius (JAV).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.