Pagrindinis puslapis Sena Voruta Pasakojimas apie Vytautą Petrulį

Pasakojimas apie Vytautą Petrulį

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras išleido Henriko Paulausko paruoštą knygą apie Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką, finansų ministrą, lito tėvą, Sibiro tremtinį, bolševikų sušaudytą Vytautą Petrulį.
Knyga spausdinta Ričardo spaustuvėje, vyriausias redaktorius prof. dr. Jonas Račkauskas, redaktorė Skirmantė Miglinienė. Knyga turi 230 puslapių. Autorius – Henrikas Paulauskas–surinko nemažai medžiagos iš Lietuvos saugumo archyvų, bylos ir ištraukos iš baudžiamųjų raštų, byloja apie Vytauto Petrulio veiklą ir jam sukurtus kaltinimus. Kaip pats autorius yra sakęs, šie dokumentai ilgus metus gulėjo net nevartyti. Iliustracijos, dokumentų faksimilės daugiausia surinktos iš Pasaulio Lietuvių archyvo ir sūnaus Vyto Petrulio šeimos rinkinio. Pirmoje knygos dalyje autorius aprašo sudėtingą Vytauto Petrulio gyvenimą, antroje dalyje pateikiama dokumentinė medžiaga: straipsniai, laiškai, dokumentai, atsiminimai.
H. Paulauskas rašo, kad “knyga skiriama žymiam prieškario Lietuvos valstybės veikėjui, buvusiam finansų ministrui (1922–1925 m.), taip pat vienuoliktojo Ministrų Kabineto pirmininkui 1925 metais, neabejotinam lietuviškos valiutos-lito-tėvui Vytautui Petruliui (1890–1941)”.
Vienas iš gabiausių to meto Lietuvos politikų Ernestas Galvanauskas Vytautą Petrulį taip trumpai įvertino: “Jis buvo vienas geriausių talkininkų mano sudarytoje vyriausybėje…”
Knygos autorius ėmėsi šios nelengvos istorinės temos todėl, kad ir jo tėvai buvo kilę iš Biržų, tėvas dešimt metų dirbo Vabalninko teisme, pagaliau ir Henriko Paulausko tėvo toks pats likimas – politinis kalinys, nuteistas už akių mirčiai ir mirtis Karlage (Kazachstano koncentracijos stovykloje). Nors knyga biografinė, tačiau parašyta gyva, populiaria kalba. Skaitytojas gali surasti įdomios informacijos apie nepriklausomos Lietuvos ekonominę, politinę situaciją. Savotišką detektyvo elementą turi ir Kaune prieš kelis dešimtmečius rasti ir išslapstyti pirmųjų litų pavyzdžiai, jų rengimo dokumentai, kurie buvo lagaminėlyje, užmūrytame įstaigos sienoje (“Paslaptingas lobis sename lagamine”).
Knygą “Vytautas Petrulis” galima įsigyti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre: 5600 S. Claremont Ave. Chicago IL 60636, tel. 1773 434-4545.

“Lietuvių balsas “ (The voice of Lithaunians) , Nr.12 (415)

Naujienos iš interneto