Pagrindinis puslapis Uncategorized Paryžiuje pristatyta prof. E. Aleksandravičiaus knyga “Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”

Paryžiuje pristatyta prof. E. Aleksandravičiaus knyga “Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”

Š.m. spalio 16 dieną Lietuvos ambasadoje Prancūzijoje surengtas susitikimas su istoriku,  Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, keliolikos publicistikos ir istorijos knygų autoriumi prof.  Egidijumi Aleksandravičiumi, jo knygos „Karklo diegas.  Lietuvių pasaulio istorija“ pristatymas bei diskusija apie lietuvių emigraciją.

Vakaro svečius pasveikino Lietuvos Respublikos nepaprastasis  ir įgaliotasis  ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis, renginio dalyvius bei jų kūrybą pristatė kultūros atašė Prancūzijoje Vida Gražienė, diskusiją moderavo Paryžiaus politikos mokslų instituto Europos studijų centro tyrėja, kultūrologė, mokslų daktarė Eglė Rindzevičiūtė. 

 

Prof. E. Aleksandravičiaus 2013 m. išleista knyga „Lietuvių pasaulio istorija. Karklo diegas“ – tai pirmoji visuotinė visaapimanti lietuvių emigracijos istorija. Autorius, pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairialypius istorijos ir literatūros šaltinius, nagrinėja lietuvių tautos migraciją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Jis teigia: „Lietuviai, kaip ir daugelis kitų – didelių ir mažų, garsių ir beveik pamirštų, istorinių ir naujai atsirandančių – tautų, yra amžinojo tautų kraustymosi istorijos veikėjai. Viskas, kas susiję su pasaulio tautų judrumu, liečia ir mus, lietuvius.“

 

E. Aleksandravičius, tyrinėjantis lietuvių pasaulį ir siekdamas nubrėžti, surasti to pasaulio ribas, neapsiriboja vien tik geografiniais kontūrais, teigdamas, kad svarbiausia lietuvių, išsibarsčiusių po pasaulį,  jungtis  yra istorinė kultūrinė atmintis, perduodama iš kartos į kartą.

 

Susitikimo metu taip pat buvo demonstruojama videomenininko Henriko Gulbino dokumentinė medžiaga apie lietuvių bendruomenės Prancūzijoje iškilias kultūros asmenybes bei istorinė filmuota medžiaga apie aktyvią lietuvių bendruomenės veiklą siekiant atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Vakaro svečiai pamatė 1989-1991 metais Prancūzijoje filmuotą vaizdo medžiagą, pristatančią dailininkų Vytauto Kasiulio, Antano Mončio, Prano Gailiaus, Žibunto Mikšio, Lietuvos ambasadorės UNESCO Ugnės Karvelis ir kitų kultūros asmenybių  gyvenimo ir kūrybos akimirkas.

 

Henrikas Gulbinas – videomenininkas, melomanas, sukūręs pirmąjį Lietuvoje videofilmą, taip pat kino metraštininkas, sukaupęs milžinišką kolekciją įvairios savitu estetiniu stiliumi filmuotos dokumentinės medžiagos apie Lietuvos kultūros asmenybes Lietuvoje ir užsienyje. H. Gulbinas  kartu su profesoriumi E. Aleksandravičiumi keliavo po užsienio lietuvių bendruomenes, rinko dokumentinę medžiagą. Taip pat menininkas   kelerius metus dar prieš atgaunant Lietuvai nepriklausomybę, gyveno Prancūzijoje, Paryžiuje, iš to laikotarpio turi sukaupęs daug įdomios vertingos filmuotos medžiagos apie Lietuvos istorines kultūros  išeivijos asmenybes Prancūzijoje.

 

Renginį finansavo LR kultūros ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija, įgyvendinimą koordinavo Lietuvos tarptautinių kultūros programų centras.

 

Vida Gražienė
LR kultūros atašė Prancūzijoje