Pagrindinis puslapis Europa Paryžiuje pagerbtas a.a. filosofo, profesoriaus Leonido Donskio atminimas

Paryžiuje pagerbtas a.a. filosofo, profesoriaus Leonido Donskio atminimas

Vida GRAŽIENĖ, LR kultūros atašė Prancūzijos Respublikoje, www.voruta.lt

Gegužės 2 d. Lietuvos ambasadoje Paryžiuje buvo surengtas profesoriui, filosofui a.a. Leonidui Donskiui ir jo veiklai, skirtas prisiminimų vakaras. Vakaro metu buvo pristatyta Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus knyga, „Lithuanian paths to modernity“, dedikuota 2016 m. mirusiam prof. Leonidui Donskiui.

Filosofo bendražygiai ir bičiuliai prancūzų teisininkas, rašytojas, Baltijos šalių kultūros ir istorijos tyrinėtojas Yves Plasseraud ir prof. Egidijus Aleksandravičius diskutavo apie Lietuvos, kaip valstybės ir visuomenės modernėjimo procesus, šalies ir visuomenės tapatybės kaitą istorinių įvykių kontekste bei aptarė profesoriaus, buvusio aktyvaus kultūros gyvenimo dalyvio ir vertintojo Leonido Donskio veiklą ir vaidmenį Lietuvos ir Europos kultūriniame gyvenime.

Gausiai susirinkę prancūzų kultūros bendruomenės atstovai, diplomatai, lietuvių bendruomenės Prancūzijoje nariai, taip pat turėjo galimybę išvysti videomenininko Henriko Gulbino sukurtą filmą iš prof. L. Donskio gyvenimo akimirkų.

Egidijus Aleksandravičius – habilituotas daktaras, profesorius, istorikas, daugelio knygų Lietuvos istorijos tema autorius, bendraautorius, sudarytojas. „Lithuanian paths to modernity“ 2016 m. išleista knyga, skirta Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos nuo XIX a. iki moderniųjų laikų problemoms. Atskiruose straipsniuose autorius aptaria probleminius moderniosios valstybės raidos klausimus. Knyga anglų kalba skiriama tarptautinei auditorijai.

„Du dešimtmečius mano pastangos ištirti būdus ir kelius, kurių Lietuva ėmėsi eidama modernumo link, patyrė daugybę spąstų. Nors kai kurie iš šiame tome surinktų straipsnių paimti iš tarptautinių akademinių projektų medžiagos, žiūrint iš tolesnės perspektyvos tapo labiau supranta, kad mano darbai anglų kalba atstovavo pagrindines temas, kurios labiausiai mane domino per beveik keturis dešimtmečius“, – teigė prof. E.Aleksandravičius.