Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Partizanų palaikų paieškos

Partizanų palaikų paieškos

Gintaras LUČINSKAS, Alytus

2011 m. pavasarį šių eilučių autorius Lietuvos Ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą bei pasirašytą aktą apie 4-ių žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, tarp jų ir vado Domininko Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą.

1947 m. rugpjūčio 11 d. štabo bunkerį Punios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vadavietė, žuvo apygardos vadas kpt. D. Jėčys-Ąžuolis ir štabo nariai: V. Kavaliauskas-Juodvarnis, M. Petrauskas-Aras ir J. Pilinskas-Krūmas, suimti V. Juozaitis-Vyturys, A. Macevičius-Linas, J. Puškorius-Girinis ir Vaidoto grupės vadas J. Petraška-Patrimpas, Lapaitis. Tęsiant akciją, Strielčių k. slėptuvėje žuvo PK Margio grupės vadas V. Subačius-Klevas, štabo viršininkas J. Jusas-Pakštas ir skyriaus vadas J. Šarkus-Vaitkus. Sunkiai sužeistas D. Jėčys-Ąžuolis, sunaikinęs štabo dokumentus, nusišovė. Palaikai niekinti MGB Alytaus skyriaus kieme, o rugpjūčio 14 d. užkasti Alytaus pakraštyje.

Š. m. birželio 22 d., MGB dokumente aprašytoje vietoje, pradėti vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Juos atliko Lietuvos Nacionalinio muziejaus archeologas Gediminas Petrauskas ir Vilniaus universiteto istorikai-archeologai bei LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus ir Genocido aukų muziejaus darbuotojai (vad. Rytas Narvydas). Šių tyrimų vadovė – archeologė Livija Ivanovaitė. Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės 10 šaulių padėjo tyrinėtojams atlikti kasinėjimo darbus. Taip pat buvo atvykęs ir įžymiojo partizanų vado vaikaits, tautodailininkas Gediminas Jėčys, kuris jau planuoja, kaip reikės įamžinti žuvusių partizanų atminimą.

Užduotis visiems aiški: tikėtinose vietose iškasti 5 šurfus (bandomuosius plotus). Pasisekus aptikti palaikus – lokalizuoti palaikų užkasimo vietą ir atidengti perkasą tiek, kiek reikėtų.

Deja, šios dienos paieškos nebuvo apvainikuotos sėkme. Todėl bus renkama papildoma istorinė-archyvinė medžiaga, ieškomi liudininkai, o archeologiniai tyrimai atliekami liepos mėnesį.

Autoriaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Alytaus šauliai padeda archeologams

2. Tyrinėtojai kasa bandomąjį plotą

3. Archeologinė „žvalgyba“