Pagrindinis puslapis Muziejai Parodos knygos „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ pristatymas

Parodos knygos „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ pristatymas

Parodos knygos „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ pristatymas

2019 m. parodos fragmentas. Fot. Evgenia Levin

www.voruta.lt

Rugsėjo 21 d., antradienį, 17.30 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks knygos „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ pristatymas.

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, parengė knygą, lydinčią muziejuje 2019 m. vykusią to paties pavadinimo parodą, kurioje bažnytinio paveldo tyrinėtoja menotyrininkė dr. Regimanta Stankevičienė ne tik aptaria atvaizdo originalui iš Madrido (Ispanija) būdingą egzotišką istoriją ir išvaizdą, bet ir nuosekliai bei plačiai analizuoja neįprastus ir intriguojančius lietuviškus Jėzaus Nazariečio atvaizdus, tapusius parodos eksponatais, pristato bendrą jų reprezentuoto tam tikros ikonografijos Jėzaus Kristaus atvaizdo panoramą ir raidos ypatybes.

2019 m. parodos fragmentas. Fot. Evgenia Levin

                      Renginyje dalyvaus parodos kuratorė ir knygos tekstų autorė, kultūrologas Vytautas Ališauskas, Bažnyčios istorikas Liudas Jovaiša, menotyrininkės Skaidrė Urbonienė ir Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame!

                      Knyga skirta apžvelgti nuo 1700 m. iki dabar, tad jau ketvirtą šimtmetį Lietuvoje kuriamiems „Jėzumi Nazariečiu“, o anksčiau, pagal pirmavaizdį Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčioje, – „Antakalnio Jėzumi“ įvardijamiems Išganytojo atvaizdams. Šio pavadinimo ir specifinės ikonografijos rengiamosios ir įprastos skulptūros, paveikslai, raižiniai ir dar kitos formos kūriniai bei dirbiniai pasklido po buvusią Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę: bažnyčias, koplyčias, žmonių namus, taip pat įvairiose vietose statomus kryždirbystės paminklus. Pamažu „Jėzus Nazarietis“ tapo Lietuvoje pamėgtu kenčiančio Išganytojo atvaizdu. Šis siužetas iki šiol populiarus tautodailės meistrų kūriniuose, yra interpretuojamas profesionalių dailininkų. Pirmą kartą Lietuvoje, ir ne vien joje, taip plačiai parodoma ir aptariama šio atvaizdo meninės raiškos, paskirties, dailės rūšies ir kitokia įvairovė, vaizdavimo raida. Pirmą kartą analizuojama tiek daug – 180, neskaitant dar kitų, apibendrinančiuose tekstuose minimų arba ir papildomai iliustruojamų Jėzaus Nazariečio (Antakalnio Jėzaus) įvairaus laiko, paskirties, dydžio ir meninio lygio atvaizdo pavyzdžių, atkeliavusių iš 17 Lietuvos bažnyčių, 15 muziejų ir bibliotekų bei 10 privačių asmenų kolekcijų.

Paveikslas Jėzus Nazarietis. Paulius Šepelevičius, Lietuva, 1773 m. Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Leidinys ne tik fiksuoja parodos eksponatus ir ikonografinę medžiagą, bet ir skatina atrasti istorijos ūkanose skendintį, tačiau daugeliu aspektų svarbų dailės, religinio gyvenimo ir etninės kultūros reiškinį. Parodos knyga skiriama tiek dailės istorijos specialistams, tiek visiems, besidomintiems Lietuvos kultūra, šalies istorija, katalikiškojo religinio gyvenimo ir etninėmis tradicijomis, vienuolijų meninio ir dvasinio gyvenimo paveldu bei praeities įdomybėmis.

Sudarytoja ir tekstų autorė – Regimanta Stankevičienė

Recenzentai: Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Liudas Jovaiša, Tojana Račiūnaitė

Viršelio dailininkė – Laura Grigaliūnaitė

Leidinio dailininkė – Skaistė Ašmenavičiūtė

Leidėjas – Bažnytinio paveldo muziejus

Partneris – Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Rėmėja – Vilniaus arkivyskupija

 

Siekiant užtikrinti saugumą, renginio lankytojų prašome prieš atvykstant įsivertinti sveikatos būklę, dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis kitų saugumo reikalavimų.

Įėjimas į renginį su galimybių pasu arba jį atitinkančiu dokumentu.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija