Pagrindinis puslapis Lietuva Pareiškimas dėl europarlementaro Valdemaro Tomaševskio veiksmų

Pareiškimas dėl europarlementaro Valdemaro Tomaševskio veiksmų

 KAUNO SENJORŲ TARYBA

(Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos

2011 m. spalio mėn. 20 d. Sprendimu Nr. T-564)

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

P A R E I Š K I M A S

dėl europarlementaro Valdemaro Tomaševskio veiksmų

 2013-09-02

Kaunas

Kauno miesto Senjorų taryba, atstovaujanti 85 tūkstančiams senjorų, gyvenančių Kaune, 2013 m. rugpjūčio mėn. 28 dienos savo posėdyje vienbalsiai nutarė kreiptis į Jus – Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą šiuo pareiškimu:

Esame pasipiktinę LLRA lyderio europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio ir jo bendrų nuolatiniais antilietuviškais pareiškimais tarptautiniuose susirinkimuose vykstančiais užsienyje, tiek pačioje Lietuvoje, kurstančiais pilietinę nesantaiką, griaunančiais Lietuvoje gyvenančių tautų santarvę, žeminančiais mūsų Valstybę tarptautinėje arenoje. Tomaševskininkų veikla žaloja ir lenkiškai kalbantį jaunimą kurstydama jį nepaklusti LR įstatymams, Konstitucijai. V. Tomaševskio tiesioginės ar netiesioginės kurstytojiškos kalbos duoda toną atitinkamai elgtis ir Lenkijoje gyvenantiems revanšistiniams nacionalistams. Tai aiškiai atsispindėjo ir per futbolo rungtynes tarp „Lech“ bei Vilniaus Žalgirio klubų Poznanėje ištiestame didžiuliame antilietuviškame plakate, kuriame buvo išsityčiota ir iš mūsų valstybinės vėliavos, ir iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Lenkų „sirgaliai“ ir atvykę į Lietuvą savo veiksmais pažeidinėja mūsų įstatymus, rašinėdami ant sienų kurstytojiškus autonomijos reikalaujančius užrašus, šūkaudami antilietuviškus šūkius. Pažymėtina, kad tokiems išpuoliams rengiamasi iš anksto. Tai liudija patikrinimo metu pas tokius „sirgalius“ rastos lazdos, petardos, plakatai ir kitos riaušėms sukelti priemonės. Prisimintinas vien Kauno stadiono nusiaubimas. Tai galima įžvelgti padarinį iki šiol neįvertintos 1920-1939 m. Lenkijos okupacijos Lietuvoje ir tomaševskininkų nepagrįsto propagandinio karo prieš Lietuvą užsienyje ir viduje, reikalaujant pažeisti jos Konstituciją ir įstatymus.

Užtikrinant žmonių saugumą sportinių varžybų metu leidžiamos tūkstantinės lėšos, net kviečiama pagalba iš užsienio. Tokie faktai metai iš metų vis aktyvėja, kenkdami jau pačios valstybės nacionaliniam saugumui.

Rugpjūčio 14 d. LR Seime V. Tomaševskis, sušaukęs spaudos konferenciją dėl savo tautiečių bei partiečių gėdingų veiksmų nepareiškė jokio apgailestavimo ar atsiprašymo, o tik tildė ir kaltino žurnalistus, versdamas kaltę ne Lenkijai ir savo rėmėjams, o Lietuvai, jos specialiom tarnybom, LNK televizijai, konservatoriams ir kt. Esą „ne dėl tokios valstybės mes kovojome“. Bet jis niekada nekovojo už Lietuvą, negynė jos ir per 1991 m. sausio kruvinus įvykius. Ir dabar jo bendražygiai yra kai kurie jedinstvininkai autonomininkai, rašantys su juo melagingus skundus prieš Lietuvą.

Už tokią veiką, raginančią ignoruoti mūsų valstybės įstatymus, kurstančią nesantaiką tarp valstybių, rasių, tautų yra baudžiamoji atsakomybė.

Prašome įvertinti Valdemaro Tomaševskio veiksmus ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo veikos.

Gediminas Žemaitis – Kauno savivaldybės senjorų tarybos pirmininkas

Šiam Kauno senjorų tarybos pareiškimui pritaria ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, reikalaudama užkirsti kelią pragaištingiems mūsų Valstybei tomaševskininkų veiksmams. Niekam nevalia kėsintis į mūsų žemių vientisumą, į Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Raimundas Kaminskas – Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Zigmas Tamakauskas – Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas,  Švietimo komiteto pirmininkas