Pagrindinis puslapis Religija Panevėžio Marijos Legionas su viltimi žvelgia Į karantiną ir ieško naujų veiklos iššūkių

Panevėžio Marijos Legionas su viltimi žvelgia Į karantiną ir ieško naujų veiklos iššūkių

Panevėžio  Marijos Legionas  su viltimi žvelgia  Į karantiną  ir ieško naujų veiklos iššūkių
Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono ,, Malonių tarpininkė“ prezidiumas. Centre šio prezidiumo dv. vadovas kunigas Vitalijus Kodis. 2020 m. vasaris. Panevėžio Švč. Trejybės rektorato salė. V.Čirvinskienės asmeninio archyvo nuotr.

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt

   Krikščioniškas pasaulis su džiaugsmu, viltimi ir nerimu sulaukė vienos iš svarbiausių pavasario švenčių – Kristaus Prisikėlimo – Šv. Velykų.

 Covid – 19 virusas bei jo atmainos sujaukė normalų gyvenimą pasaulyje, Europoje bei Lietuvoje. Visur yra ieškoma išeičių iš šios neramios padėties. Laikomasi visur reikalavimų, nuotolių net  ir bažnyčiose šv. Mišių metu.  Keičiasi ir  krikščioniškų katalikiškų  bendruomenių veikla.

      Norime trumpai pasidalinti  kaip šį karantino laikotarpį išgyvena Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos legiono  maldininkai.  Reikia pripažinti, Viešpaties Dievo ir Švč. Mergelės Marijos  bei Panevėžio vyskupijos JE vyskupo Lino OFM, Marijos legiono Curijos  „Malonių Tarpininkė‘‘ prezidiumo dvasinio vadovo kunigo Vitalijaus Kodžio prezidiumų dvasinių vadovų kunigų,  Marijos legiono prezidiumų pagalba sugebame išlaikyti rimtį bei plėtoti šio  legiono veiklą  Panevėžio vyskupijoje.   Marijos legiono  Curijos prezidiumas, kurį sudaro dešimt prezidiumų iš visos vyskupijos vadovaujamas pirmininkės sesės Aldonos Juozapaitienės  bei valdybos narių nenuleidžia rankų ir pasitardami nuotoliniu būdu organizuoja ir dalyvauja  kasmėnesiniuose  Curijos susirinkimuose. Žinoma,  šie susirinkimai vyksta jau ne Panevėžyje, Švč. Trejybės rektorato patalpose, bet  kiekvieno  mėnesio   pabaigoje, skirtingose parapijose, kuriose yra įsikūrę  Marijos Legiono prezidiumai.  Šią iniciatyvą  pasiūlė Kupiškio  Subačiaus  Šv. Pranciškaus Asyziečiaus   maldininkė  sesė Eugenija Šateikienė.   Tokiam dvasingam sumanymui pritarė visas Curijos prezidiumas.

         Todėl sausio mėnesio susirinkimas įvyko Subačiuje.  Pagal galimybes visi Marijos legiono  prezidiumų maldininkai  jungėsi kartu į  maldas bei pakiliai dalyvavo Šv. Mišių eigoje.  Šv. Mišias aukojo Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyziečio parapijos klebonas bažnyčios  Marijos Legiono dvasinis vadovas Vidmantas Bložkis. Vasario mėnesio pabaigoje  už Panevėžio Marijos Legiono maldininkus Šv. Mišios buvo aukojamos Anykščiuose Šv. Apaštalo evangelisto Šv. Mato parapijos bažnyčioje. Šias Šv. Mišias aukojo  Anykščių dekanas , šios bažnyčios klebonas Petras Baniulis.  O  kovo mėnesio 21 d. laukiant kasmetinio visų Marijos legiono narių susitikimo per Nekaltojo Prasidėjimo šventę Šv. Mišias aukojo dvasinis vadovas kunigas Vitalijus Kodis. Už rūpestį dėl šių vykusių susirinkimų  Curijos prezidiumas dėkoja i Kupiškio  Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyziečiaus parapijos  „Motina sutvėrėjo‘‘ prezidiumui ir jo  pirmininkei Zitai Abromavičienei, Anykščių Šv. Mato Evangelisto parapijos „Nekalto Prasidėjimo‘‘ prezidiumui ir jo  pirmininkei Genovaitei  Ražanskienei, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia „Gailestingoji Motina‘‘ prezidiumui ir jo pirmininkei Zofijai Zakarevičienei.

       Savo maldose prisimena gyvuosius ir mirusius maldininkus, ligonius , šeimas bei  prašo Viešpaties Dievo meilės ir gailestingumo, Švč. Mergelės Marijos užtarimo.   Meldžiasi , kad  kuo greičiau baigtųsi  karantinas. bei visas pasaulis grįžtų į normalų gyvenimą.  Meldžiamės kad  Viešpats Dievas  palaimintų  kunigo Alfonso Lipniūno beatifikaciją. Pagal galimybes apaštalaujame  telefonu ir kviečiame, ypač jaunimą papildyti Marijos Legioną.

       Marijos legiono maldininkai rūpinasi ligoniais, domisi ir skaito katalikišką spaudą, dažnai bendrauja telefonu ir dalinasi Gerąja naujiena, rūpesčiais ir džiaugsmais.

Kovo 27 d. Panevėžio vyskupijos Marijos legiono Curijos sesės nuotoliniu būdu dalyvavo Kauno arkivyskupijos Marijos Legiono Comitium susirinkime.  Šiame susirinkime dalyvavo sesės ir broliai iš Kauno, Kaišiadorių, Vilniaus. Susirinkimas prasidėjo  Rožinio  malda  ir tęsėsi Marijos legiono maldomis.  Šio susirinkimo metu buvo pateiktos ir pristatytos veiklos ataskaitos iš Panevėžio, Vilniaus vyskupijų.                   Ataskaitos sulaukė puikių įvertinimų.  Po susirinkimo vyko dvasinga diskusija bei tolesnis veiklos aptarimas.

         Pasitinkant Kristaus Prisikėlimo – Šv. Velykų šventę Panevėžio vyskupijos Curijos prezidiumas kartu su pirmininke sese Aldona Juozapaitiene taipogi aptarė tolesnę savo veiklą karantino metu. Pirmininkei pasiūlius  Panevėžio vyskupijos Marijos legiono maldininkai savo aplinkoje domėsis vietovėmis, pasakojimais, liudijimais susietais su Šv. Mergele Marija. Rinks apie tai medžiagą, fiksuos, fotografuos

 O gal pavyks ta tema   parengti ir kuklios apimties leidinuką. Taip pat su Curijos prezidiumo pirmininke buvo pasidalinta mintimis dėl Marijos Legiono įkūrimo šimtmečio paminėjimą.

     Tikime, kad tik Mergelės Marijos malonės ir globa įkvepia mus gyventi ir veikti marijiška dvasia  Panevėžio vyskupijoje.

         Linkime Jums džiaugsmingos Kristaus Prisikėlimo – Šv. Velykų šventės. Nepraraskime vilties, o eikime drąsiai pirmyn vedami už rankos Dievo Motinos.