Pagrindinis puslapis Lietuva Kariuomenė Panerių memoriale pagerbti prieš 70 metų sušaudyti Lietuvos vietinės rinktinės kariai

Panerių memoriale pagerbti prieš 70 metų sušaudyti Lietuvos vietinės rinktinės kariai

Birželio 6 d. Panerių memoriale Vilniuje pagerbtas Lietuvos vietinės rinktinės kariai savanorių, prieš 70 metų sušaudytų Aukštuosiuose Paneriuose, atminimas.

Ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos vietinės rinktinės kariai, kiti svečiai.

Ceremonijos metu Tylos minute buvo pagerbtas visų žuvusių ir padėjusių galvas už Tėvynę atminimas, prie paminklo žuvusiems Vietinės rinktinės kariams atminti Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karys padėjo gėlių, eiles skaitė aktorius Tomas Vaisieta, lyrines dainas atliko Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.

Renginio metu šešiems Vietinės rinktinės kariams savanoriams Česlovui Adomavičiui, Kaziui Bernatavičiui, Jonui Garliauskui, Juozui Juknevičiui, Juozapui Šimkui, Petrui Varnui krašto apsaugos ministras J. Olekas įteikė krašto apsaugos sistemos medalius „Už nuopelnus“. Šis medalis skiriamas civiliams už ypatingus nuopelnus plėtojant ir stiprinant krašto apsaugos sistemą.

Vietinė rinktinė pradėta formuoti 1944 m. pradžioje, kai vasario 16 d. generolas Povilas Plechavičius per radiją paragino šalies jaunimą stoti į rinktinę ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Per keletą dienų į rinktinę savanoriais užsirašė 19,5 tūkst. jaunuolių. Gen. P. Plechavičius kreipėsi į Lietuvos jaunimą: „…Lietuviai kariai! Kai tėvynė pavojuj, imkime tvirtai ginklą į savo rankas, kad visi susibūrę į Lietuvos rinktinę išvalytume savo žemę nuo visų tų iš Rytų beslenkančių banditų, kurie žudo mūsą brolius, niekina mūsą moteris, plėšia ir degina mūsą turtą O tu Lietuvos jaunime, kuris neturėjai ginklo rankose, seki savo vyresniąją brolių pėdomis.“ (Kalba netaisyta).

1944-ųjų pavasarį, vokiečių okupacinėms pajėgoms pareikalavus, kad rinktinės batalionai pereitų jų žinion, rinktinė pradėjo demobilizuotis. Tuomet vokiečiai nutarė rinktinę likviduoti. 1944 m. gegužės 17–21 dienomis suėmė rinktinės štabo narius ir dalį kitų karininkų, Paneriuose sušaudė 86 rinktinės karių, o apie 3 tūkst. išvežė į Vokietiją priverstiniams darbams.

2004 m. birželio 18 d., siekiant įamžinti 1944 m. gegužę Aukštuosiuose Paneriuose sušaudytų Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių atminimą, Panerių memoriale buvo atidengtas paminklas.

 Nuotr. aut. – Giedrė Maksimovič

 © Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija