Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Paminklas lietuvių tremtiniams, žuvusiems Permės krašte

Paminklas lietuvių tremtiniams, žuvusiems Permės krašte

Balsuoti už projektą

http://geridarbai.lt/lt/projektas/paminklas-lietuviu-tremtiniams-zuvusiems-permes-kraste

1945 m. liepos mėn. į Komi – Permės sritį, Kudymkaro rajoną, buvo ištremta apie 4500 Lietuvos partizanų ir politinių kalinių šeimų narių, kitų tremtinių. Galiašoro gyvenvietės kapinėse palaidota virš šimto lietuvių. Lietuvių kapų ten niekas neprižiūri, todėl Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrija nusprendė organizuoti ekspediciją, kurios metu bus sutvarkyti lietuvių kapai ir pastatytas paminklas politiniams kaliniams ir tremtiniams. Permėje gyvenantis lietuvių tremtinys Antanas Gurkšnys sudarė Galiašore 1945-1947 metais mirusiųjų sąrašą. Buvo kreiptasi į Permės srities Kudymkaro meriją dėl leidimo paminklui pastatyti. Iš jos buvo gautas atsakymas, kad paminklą bus leista statyti, kai merijai bus pateiktos kiekvieno palaidoto tremtinio reabilitacijos pažymos. Bendrija dėl reabilitacijos pažymų kreipėsi į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Reabilitacijos pažymos pateiktos Merijai. Profesorius Jonas Gudmonas suprojektavo išskirtinį paminklą, stovėsiantį Galiašoro kapinėse. 2014 m. balandžio mėn. buvo pradėtos rinkti lėšos (aukos) ekspedicijai rengti ir paminklui pastatyti. Pirmiausiai buvo parengtas gelžbetoninio paminklo projektas, numatytas aplinkinės teritorijos sutvarkymas. Ant paminklo ketinama pritvirtinti metalinę dekoratyvinę saulę, simbolizuojančią Tėvynės pasiilgusius ir jos neišvydusius tremtinius, ir nerūdijančio plieno lakštus. Ant lakštų išgraviruotos Kudymkaro rajone tremtyje žuvusių–mirusių lietuvių tremtinių pavardės ir užrašyti atminimo žodžiai. Dekoratyvinė saulė ir plieno lakštai su užrašais jau nuvežti į Galiašoro gyvenvietę. Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesį planuojama ekspedicija, kurios metu bus pastatytas paminklas ir sutvarkytos kapinės. Tačiau vis dar trūksta finansinių išteklių pačio paminklo pastatymui. Projektu norima išsaugoti tautos istorinę atmintį, ugdyti patriotiškumą (ypač jaunimo tarpe), populiarinti Lietuvą ir skatintis ja domėtis Rusijos piliečius iš kitų šaltinių. Taip pat siekiama užmegzti ir palaikyti ryšius su Permėje likusiais lietuviais. Planuojama aplankyti vienintelį Rusijoje muziejų, skirtą sovietinių laikų politinių represijų aukų pagerbimui (,,Perm-36″). Pastačius paminklą, 2016 m. bus organizuojamas atminimo bėgimas nuo Mendelejevo geležinkelio stoties (vietos, kurioje buvo išlaipinti tremtiniai) iki Galiašoro (vietos, kurioje palaidoti žuvę tremtiniai). Kiekvienos tautos stiprybė yra jos vienybėje! Išsaugokime tautos atmintį

Ekspedicijos vadovas Genius Baliukevičius