Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Paminėtos Žemaičių legiono vado, plk. Jono Semaškos-Liepos 70 metų žūtis

Paminėtos Žemaičių legiono vado, plk. Jono Semaškos-Liepos 70 metų žūtis

Gintautas TAMULAITIS, Kaunas, www.voruta.lt

2017 m. sausio 22 d. Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius bei Kauno įgulos karininkų ramovės vadovybė organizavo Lietuvos partizano, Žemaičių legiono vado, Vyčio kryžiaus ordino 2 laipsnio kavalieriaus, pulkininko Jono Semaškos-Liepos žūties 70 metų paminėjimą.

Alvydas Dominykas Semaška

Prieš minėjimą, Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už partizano, Žemaičių legiono vado pulkininko Jono Semaškos-Liepos vėlę bei šeimos artimuosius. Šv. Mišias aukojo įgulos kapelionas Tomas Karklys. Po Šv. Mišių buvo nuvykta į Petrašiūnų kapines, nusilenkta ir padėtos gėlės prie plk. J. Semaškos kapo. Prisiminti ir pasidalinti mintimis apie šio didžiavyrio gyvenimą, šeimą, parizanines laisvės kovas sugužėjo visi į Kauno įgulos karininkų ramovę.

Giedame Lietuvos Respublikos himną

Pilnutėlę salę užtvindžiusiems klausytojams, atsargos majoras Gediminas Reutas moderuodamas šį renginį puikiai perteikė plk. Jono-Semaškos gyvenimo istoriją, laisvės kovas, partizaninę veiklą bei žūties aplinkybes.

J. Naujalio gimnazijos styginis kvartetas

Renginyje dalyvavo plk. Jono Semaškos sūnus Alvydas Dominykas su šeima, artimieji, Lietuvos partizanų vado generolo A. Ramanausko-Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lietuvos laisvės kovotojai, savanoriai, šauliai, birutietės, Kauno bendruomenės nariai ir kiti. Apie tėvelį plk. J. Semašką nuoširdžiais prisiminimais dalinosi jo sūnus Alvydas Dominykas Semaška. Renginį papuošė muzikiniai kūriniai atliekami Juozo Naujalio gimnazijos styginio kvarteto (vadovas Ilona Klusaitė), Lietuvos šaulių sąjungos vyrų choras „Trimitas“ vadovas V. Kursa ir  Lietuvos kariuomenės Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestro fleitininkas Algirdas Tamulaitis.

Joana iš Žemaitijos

Prisiminimais dalinosi birutietė Edita Zaborskaitė-Almonaitienė, kalbėjo plk. Arūnas Dudavičius, Lietuvos kariuomenės rezervo karių acociacijos Kauno skyriaus vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius ir kiti.

LKRKA Kauno skyriaus vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius

Renginio pabaigai Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius demonstravo šiam mūsų laisvės kovotojui sukurtą dokumentinį filmą „Jonas Semaška-Liepa“ iš Lietuvos partizanų gyvosios istorijos sklaida I-ojo ciklo.

LK Alytaus ulonų bataliono orkestro fleitininkas Algirdas Tamulaitis

Jonas Semaška-Liepa gimė 1907 m. lapkričio 24 d. Naujadvaryje. 1930 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 m. tapo kapitonu. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą ir pradėjus likviduoti Lietuvos kariuomenę buvo 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 179-osios šaulių divizijos 234 pulko kuopos vadas. Nuo 1941 m. gegužės, vengdamas suėmimo, slapstėsi. Nuo 1941 m. rugpjūčio tarnavo lietuvių savisaugos dalinio 4-ajame batalione. Nuo 1942 m. spalio 25 d. buvo 7-ojo bataliono vadas. Vermachto pusėje dalyvavo Stalingrado mūšyje. Nuo 1943 m. kovojo Rytų fronte. Buvo 13-ojo bataliono vadas, buvo du kartus sužeistas. 1944 m. paskirtas majoru. 1945 m. pavasarį kovėsi vadinamajame Kuršo katile. Nacių Vokietijai kapituliavus, grįžo į Lietuvą ir prisijungė prie Žemaitijos partizanų. Nuo 1945 m. rugpjūčio vadovavo Šatrijos rinktinei, o nuo spalio – Žemaičių apygardai. 1946 m. kovą iš Generolo Vėtros priėmė pasiūlymą vadovauti būsimai Lietuvos ginkluotųjų pajėgų Šiaulių apygardai. 1946 m. balandį Telšiuose buvo suimtas, o spalio 13 d. Vilniaus įgulos karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1997 m. J. Semaškos palaikai surasti Tuskulėnų dvare. 2001 m. perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Te amžiams išlieka garbinga Lietuvos istorijos atmintis.

Ramovės salėje

Plk. Arūnas Dudavičius

LŠS vyrų choras „Trimitas“