Pagrindinis puslapis Lietuva Paminėtos Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, kario savanorio, partizano Antano Kraujelio–Siaubūno palaidojimo metinės

Paminėtos Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, kario savanorio, partizano Antano Kraujelio–Siaubūno palaidojimo metinės

Paminėtos Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, kario savanorio, partizano Antano Kraujelio–Siaubūno palaidojimo metinės

genocid.lt nuotr.

www.voruta.lt

Spalio 26 d. Antakalnio kapinėse buvo paminėtos Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, kario savanorio, partizano Antano Kraujelio–Siaubūno palaidojimo metinės. Minėjime dalyvavo A. Kraujelio–Siaubūno artimieji, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk.ltn. Rimas Venckus, garbės sargybos kuopa, Krašto apsaugos ministerijos atstovai, LGGRTC atstovai – gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, Memorialinio departamento vadovai Gintarė Jakubonienė ir Eugenijus Peikštenis.

Minėjime informuota, kad A. Kraujeliui–Siaubūnui paminklą planuojama pastatyti ir pašventinti 2021 m. gegužės trečią sekmadienį, minint Partizanų dieną.

genocid.lt nuotr.

Paskutinio su ginklu rankose žuvusio partizano A. Kraujelio-Siaubūno palaikų buvo ieškoma kelis dešimtmečius. Juos pavyko rasti pernai birželio mėnesį, LGGRTC organizavus tikslinius tyrimus Vilniaus Našlaičių kapinėse. Palaikai palaidoti pernai spalio 26 d. Antakalnio kapinėse.

Antanas Kraujelis-Siaubūnas žuvo 1965 m. kovo 17 d., kai būdamas kagėbistų apsuptyje buvo priverstas nusišauti. A. Kraujelio sunaikinimo operacijai vadovavo KGB mjr. Nachmanas Dušanskis, atpažinimo aktą pasirašė KGB jaun. lt. Marijonas Misiukonis – vėliau KGB pulkininkas, LSSR vidaus reikalų ministras, generolas-majoras, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras.

Dešimtmetį nesugaunamo A. Kraujelio-Siaubūno paieškomis buvo susirūpinusi net Maskva, dešimtys stribų ir agentų rengė pasalas, buvo verbuojami jo ryšininkai, giminės, tardomi net tremtyje esantys šeimos nariai.

Antanas Kraujelis-Siaubūnas. genocid.lt nuotr.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1997 m. gruodžio 22 d., A. Kraujeliui pripažintas kario savanorio statusas. 1998 m. gegužės 19 d. už pasiaukojimą ir ištvermę ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius).