Pagrindinis puslapis Sena Voruta Paminėtos Lietuvos didžiavyrių kovų dėl laisvės 90-osios metinės

Paminėtos Lietuvos didžiavyrių kovų dėl laisvės 90-osios metinės

2010 m. lapkričio 19 dieną Giedraičiuose (Molėtų r.) ir Širvintose paminėtos Lietuvos nepriklausomybės kovų 90-osios metinės. Ši reikšminga sukaktis liudija įspūdingus ir dramatiškus Lietuvos valstybės istorijos puslapius. Ties Giedraičiais ir Širvintomis jaunos valstybės kariuomenė atmušė generolo Želigovskio vadovaujamus lenkų pulkus ir sustabdė jų skverbimąsi į Lietuvos gilumą.

 

Lietuvos kariūnų pergalė, apdainuota savanorių dainose, perduodama iš kartos į kartą, iš lūpų – į lūpas, virto legenda. Mūšiai ties Giedraičiais ir Širvintomis tapo valstybingumo apgynimo simboliu, Lietuvos karių narsos ir ištikimybės tėvynei pavyzdžiu.

 

Lygiai prieš 90 metų, lapkričio 19–21 dienomis, lemtinguose mūšiuose ties Giedraičiais ir Širvintomis Lietuvos kariuomenė atrėmė lenkų veržimąsi, bet neišvengė ir aukų. Žuvusiųjų kovose dėl nepriklausomybės atminimo simboliai yra iškilnūs paminklai, prie kurių ir vyko iškilmingi laisvės kovų 90-mečio minėjimai.

 

Iškilmės Giedraičiuose, prie Devintojo pėstininkų pulko paminklo, prasidėjo sugiedojus Lietuvos himną, lietuvių kariams skambėjo eilės ir dainos. Susirinkusius pasveikino Seimo narys Gintaras Songaila, pabrėžęs nepriklausomybės kovų reikšmę, istorinės atminties svarbą, patriotizmo ir pilietiškumo tradicijų tęstinumą. Į susirinkusius kreipėsi „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, kalbėjęs apie apgintą laisvę,jos puoselėjimą tautos atmintyje anuomet ir dabar.

 

Prie paminklo žuvusiems nepriklausomybės kovų dalyviams priesaiką davė jaunieji Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių 1-osios ir Giedraičių generolo Silvestro Žukausko šaulių 3-iosios kuopų šauliai. Laisvės kovų dalyvių atminimas buvo pagerbtas gėlėmis, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos karių salvėmis.

 

Šventėje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rita Andreikėnienė, Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius, Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai, miestelio visuomenė, Utenos ir Vilniaus apskričių šaulių rinktinių vadai, Utenos šaulių 9-osios kuopos šauliai.

 

Širvintų rajone istorinė lietuvių karių pergalė buvo pagerbta žygiu pėsčiomis, dviračiais, motociklais ir autobusu į 1920 m. vykusias mūšių vietas Motiejūnų apylinkėse. Prie stogastulpio 2-ajame Širvintų–Giedraičių kelio kilometre buvo surengta istorijos pamoka.

 

Po šio žygio iškilmių Širvintose dalyviai nepriklausomybės kovų karių atminimą pagerbė Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje, kurioje šv. Mišias aukojo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Iš čia šventės dalyviai susirinko prie greta bažnyčios esančio Nepriklausomybės paminklo. Aikštėje nešini trispalvėmis, būriavosi šauliai, moksleiviai iš Širvintų bei kitų šalies mokyklų. Greta jų – Seimo nariai G. Songaila, Rytas Kupčinskas, Kazimieras Uoka, Širvintų rajono savivaldybės vadovai, miestelėnai ir miesto svečiai.

 

Iškilią atminties dieną, kuri primena ir atgaivina nepriklausomybės kovų bei valstybės istoriją, savo kalboje pabrėžė krašto apsaugos viceministras V. Umbrasas, apie jos reikšmę šiandien kalbėjo Širvintų rajono savivaldybės meras Kęstutis Pakalnis. Skambant liaudies ir nepriklausomybės kovų laikotarpio dainoms, kurias atliko Irena Bražėnaitė, Pranas Zaremba, Rimantas Klimas ir birbynininkas Antanas Jonušas, aidint karių salvėms, plevėsuojant vėliavoms, prie paminklo ir ant karių kapų nugulus gėlėms, daugelis susimąstė, ką reiškia čia sudėtos aukos laisvei.

 

Iš aikštės prie Nepriklausomybės paminklo iškilmių dalyviai pasuko į Širvintų kultūros centrą. Pilnutėlėje salėje, kurioje pritrūko net sėdimų vietų, vyko iškilmingas Nepriklausomybės kovų 90-mečio minėjimas. Istorinę apžvalgą „Jei nebūtume laimėję mūšio“ pateikė humanitarinių mokslų daktaras, docentas Romas Batūra, kurio tėvas taip pat buvo savanorių gretose ir kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pranešimą „Mūšio prie Širvintų pergalės reikšmė“ skaitė „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, humanitarinių mokslų daktaras Kazimieras Garšva. Susirinkusiems koncertavo I. Bražėnaitė, P. Zaremba, R. Klimas, A. Jonušas, Širvintų rajono Musninkų kultūros namų jaunieji dainininkai Daumantas ir Paulius Roliai, jaudinančią literatūrinę muzikinę kompoziciją dovanojo Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai.

 

Kultūros centro fojė veikė Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda „Mūšis prie Širvintų“, ginkluotės ekspozicija.

 

Pasibaigus visą dieną vykusioms iškilmėms, jau sutemus, neskubėta skirstytis. Lauke šauliai vaišino kareiviška koše.

 

Lietuvos nepriklausomybės kovų 90-mečio iškilmes surengė Molėtų ir Širvintų rajonų savivaldybės, rėmė Lietuvos krašto apsaugos ministerija, „Vilnijos“ draugija.

 

Autorės nuotr.

 

Nuotraukose:

 

1. Gėlės – prieš 90 metų žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės atminimui Širvintose, prie Nepriklausomybės paminklo

2. Garbės sargyba atiduoda pagarbą prie istorinius mūšius Giedraičiuose įamžinusio monumento

3. Širvintų aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo būriavosi daug jaunimo

4. Iškilmių dalyviai įsiamžino prie Giedraičių paminklo Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyviams

Voruta. – 2010, lapkr. 27, nr. 22 (712), p. 1, 14.