Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Pakeliui į Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąsias gimimo metines

Pakeliui į Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąsias gimimo metines

Įvairiais renginiais šiemet Lietuvoje gražiai pagerbiant vyžotų būrų dainiaus ir metraštininko Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, dažnas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus lankytojas, o ir svetur sutiktas Oginskių kultūros paveldo puoselėtojas, teiraujasi, kaip ruošiamasi paminėti artėjančią Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukaktį.         Visų pirma, reikėtų  prisiminti praėjusių metų lapkričio 21 dienos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose įvykusią tarptautinę apskrito stalo diskusiją „Oginskių kultūros kelias 2013.3“. Jos metu iš įvairių Lietuvos regionų susirinkę projekto partneriai diskutavo ir priėmė M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių organizavimo Lietuvoje programines nuostatas. Buvo aptarti Jungtinės organizacinės tarybos sudarymo principai, pritarta konkrečių darbo grupių sudarymui. Šioje diskusijoje, beje, aktyviai dalyvavo ir projekto partnerių iš Baltarusijos atstovai.
Vėlesnių susitikimų ir pokalbių metu  buvo susitarta dėl pagrindinių jubiliejinės programos akcentų išdėstymo 2015 m. rudens renginiuose. Įžanginis akordas turėtų nuskambėti rugpjūčio 30 dieną Plungėje atidarant X tarptautinį  Mykolo Oginskio festivalį. Rugsėjo 18 dieną dėmesys nukryps į Vilnių. Čia, LDK Valdovų rūmuose, įvyks iškilmingas sukakties minėjimas, konferencija, teatralizuotas koncertas. Tikimasi, kad šiame renginyje dalyvaus ir mūsų  bičiulio iš Didžiosios Britanijos kompozitoriaus Ivo Zaluskio suburtas M. K. Oginskio provaikaičių instrumentinis ansamblis. Unikalu – M. K. Oginskio palikuonys ruošiasi priminti daugiau nei du šimtmečius puoselėtų savo giminės muzikinių tradicijų gyvybingumą! Neaplenks jubiliejiniai renginiai ir kitų su Oginskių paveldu susijusių vietovių. Pavyzdžiui, Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, planuojama atidaryti Oginskių dailės kolekcijų parodą. Baigiamieji programos renginiai Lietuvoje 2015 metais rugsėjo 26-27 dienomis vyks Rietave. Juos turėtų vainikuoti  paminklo Oginskių giminei atidengimo ir šventinimo iškilmės.
Paminėtinas ir šiųmetinis kovo 14 dieną Vilniuje įvykęs projekto partnerių susitikimas – apskrito stalo diskusija „Oginskių kultūros kelias 2014.1“. Jeigu lapkričio mėn. įvykusių diskusijų metu pagrindinį dėmesį skyrėme projekto partnerių iš Lietuvos programinių nuostatų formavimui, tai šį kartą turėjome galimybę išklausyti  kolegų iš Baltarusijos  mintis ir konkrečius pasiūlymus. Juose vyravo M. K. Oginskio vardo reprezentavimo Paryžiuje, Hagoje, Londone, kituose  Europos miestuose motyvas. Dėmesį  patraukė buvusio Baltarusijos Respublikos Užsienio reikalų ministro, ilgamečio ambasadoriaus Japonijoje Piotro Kravčenkos pasiūlyti programos „Minimum“  akcentai. Vienas iš jų – M. K. Oginskio atminimo pagerbimas Florencijoje. 2015 m. rugsėjo mėn. prie M. K. Oginskio memorialinio paminklo Santa Croce panteone trijų valstybių – Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos ambasadoriai Italijoje, skambant polonezui „Atsisveikinimas su Tėvyne“, turėtų padėti jubiliejinės sukakties pagerbimo puokštes. Pratęsdami  šią mintį, Maladečino M. K. Oginskio muzikos kolegijos direktorius Grigorijus Soroko, fondo „M. K. Oginskio paveldas“ vice pirmininkas Vladimiras Sivucho  samprotavo, kad analogiškas scenarijus prasmingai gali būti pritaikytas ir mūsų šalyse: bendru gėlių padėjimu prie paminklų M. K. Oginskio gimtinėje Guzove, paskutinėje Oginskių giminės rezidencijoje Rietave ir M.K. Oginskio muzikos kolegijos kiemelyje Maladečine  galėtų būti ne tiktai išreikšta solidari Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos valstybių vadovų pagarba šios neeilinės asmenybės atminimui, bet ir patvirtinta, kad mūsų šalys bendradarbiavimo perspektyvą  grindžia bendro istorinio paveldo pamatais. Diskusijų metu buvo aptartos  ir kitos problemos: tolesnių archyvinių tyrimų, mokslinių konferencijų, bendros informacinės leidybos organizavimas.  Balandžio 17 dieną LDK Valdovų rūmuose planuojamas  surengti doc. dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų diplomatinių pasų kolekcija“ sutiktuves. Puikus, ilgai lauktas veikalas primins M. K. Oginskio  veiklą Abiejų Tautų Respublikos Seime dramatišku 1786-1793 m. laikotarpiu. Susipažinsime su jo diplomatinės misijos Hagoje, Londone tikslais, tarptautinių derybų rezultatais. Suprasime, kokiomis sąlygomis jam teko vykdyti paskutinio LDK finansų ministro pareigas. Šio renginio metu bus prisimintos ir Tado Kosciuškos sukilimo 220-osios metinės, tai pat ir garsioji M. K. Oginskio – vieno iš sukilimo vadų – priesaika „Tėvynės labui įnešu  savąją dalį: turtą darbą ir gyvenimą“ . Kiek vėliau šios monografijos pristatymai  bus   surengti Rietave, Plungėje, kituose miestuose.
Prie artimiausių  M. K. Oginskio muzikinio palikimo sklaidos renginių reikėtų priskirti gegužės 18 dieną Rietavo kultūros centro koncertų salėje įvyksiantį Maladečino M. K. Oginskio muzikos kolegijos simfoninio orkestro koncertą. Orkestrui ir vėl diriguos maestro Grigorijus Soroko.  Orkestras į Rietavą užsuks po koncertinio turnė Estijoje.
Šį pavasarį pagrindinis projekto partnerių dėmesys nukreiptas į Lietuvos Respublikos Seimą. Čia, kaip žinia, balandžio mėn.  turėtų būti svarstomas  Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nario prof. Vytauto Juozapaičio paruoštas nutarimo „Dėl 2015 m. paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir M. K. Oginskio 250-ųjų metinių minėjimo 2014-2015 m. programos sudarymo“ projektas. Kovo 27 d. pasiekė džiugi žinia, kad  šis dokumentas pateikimo ir pirminio svarstymo metu susilaukė akivaizdaus Seimo narių palaikymo. Belieka tikėtis pozityvių vertinimų ir komitetų posėdžiuose bei plenariniame Seimo posėdyje balandžio 24 dieną. Priėmus šį nutarimą, atsiras prielaidos įvairiapusiškai diskutuotos programos sudarymui ir įgyvendinimui.
Nuotraukose:
Vytas Rutkauskas Rietavo Oginskių kultūros istorijos
muziejaus direktorius