Pagrindiniai Lietuvos tikslai Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime

Pagrindiniai Lietuvos tikslai Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime

Seimas rezoliucija įtvirtino pagrindinius Lietuvos tikslus Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime, ypatingą dėmesį skiriant Ukrainos narystės NATO siekiui.

„Jeigu mes norime pasiekti rezultatus, kuriais didžiuotumės ne tik mes, bet ir mūsų broliai ir sesės ukrainiečiai, turime veikti kaip vienas kumštis. Nuo Prezidento iki diplomato bet kokioje NATO valstybėje, nuo 1 iki 141 Seimo nario, kairė ir dešinė, bet kada – dieną, naktį, paklausus klausimo, ko jūs siekiate, mes turime atsakyti vienu balsu“, – pristatydamas projektą sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

Priimtu dokumentu įtvirtinti šie pagrindiniai Lietuvos tikslai Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime:

1) reikšmingai sustiprinti Baltijos regiono ir visos rytinės NATO dalies priešakinę gynybą ir atgrasymą, reikšmingai, iki brigados dydžio vieneto, padidinti Lietuvoje nuolat dislokuotas sąjungininkų sausumos pajėgas; sustiprinti integruotą oro ir priešraketinę gynybą, įskaitant oro gynybos pajėgumus Lietuvoje ir regione; užtikrinti pasirengimą priimti sąjungininkų pajėgas iš anksto dislokavus jų karinę įrangą ir kitas priemones;

2) visapusiškai remti Ukrainą praktinėmis priemonėmis, įskaitant ir NATO politinę paramą, pripažįstant, kad Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime Ukrainą būtina pakviesti tapti NATO valstybe nare;

3) sveikinant Suomijos narystę NATO, aktyviai prisidėti siekiant kuo greitesnio Švedijos stojimo į NATO protokolų ratifikavimo Vengrijoje ir Turkijoje iki NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Vilniuje;

4) siekti visų NATO valstybių narių įsipareigojimo nuo 2025 metų reikšmingai didinti finansavimą gynybai skiriant ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto ir sutarti dėl ambicingo visų NATO valstybių narių įsipareigojimo didinti ilgalaikes investicijas į gynybos pajėgumus ir gynybos pramonę;

5) plėsti ir stiprinti NATO ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių partnerių praktinį bendradarbiavimą, apimant technologijų, kibernetinės gynybos ir atsparumo hibridinėms grėsmėms sritis, ir siekį ginti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką.

Rezoliucijai „Dėl Lietuvos pagrindinių tikslų NATO aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje“ (projektas Nr. XIVP-2612) vieningai pritarė 129 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

lrs.lt inform.