Pagrindinis puslapis Autoriai Jokšienė Ingrida Pagėgiuose svečiavosi garbus svečias

Pagėgiuose svečiavosi garbus svečias

Pagėgiuose svečiavosi garbus svečias

 

Ingrida JOKŠIENĖ, vyriausioji specialistė kultūrai

Liepos viduryje Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, administracijos direktorė Dainora Butvydienė priėmė ypatingą svečią iš Čikagos (JAV): lietuvininkų palikuonį, Ziono lietuvių liuteronų parapijos kunigą, JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininką, Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos vadovą, ketvirtį amžiaus gyvenantį toli nuo Lietuvos, tačiau savo gyvenimiška veikla nuolat liudijantį meilę protėvių žemei, aktyviai užsiimantį dvasine bei kultūrine veikla, giesmynų įvairiomis kalbomis redaktorių, dr. Valdą Aušrą.

Susitikimo tikslas buvo aptarti Vyties Kryžiaus ordino kavalieriaus mjr. Jono Šimkaus, pagėgiškio, Lietuvos patrioto, 1923-ųjų metų Klaipėdos sukilimo dalyvio, už pasižymėjimą ir narsą apdovanoto Vyties Kryžiumi su kardais (vėliau pakeistu į Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordiną, 1921), Detroito lietuvių bendruomenės, St. Butkaus šaulių kuopos, VLIK‘o ir lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios aktyvaus veikėjo, lietuvybės propaguotojo gyvenimo ir veiklos įamžinimą Pagėgiuose.

Svečias Mažosios Lietuvos fondo ir Draugijos Čikagoje vardu atvežė piniginę vieno tūkstančio dolerių auką šio tikslo įgyvendinimui. Sustota bendrai nuotraukai, aplankyta numatomo paminklinio ženklo vieta Geležinkelio gatvėje. Svečias džiaugėsi Mero dovanota V. Bagdonavičiaus knyga „Vydūnas“, o prie svetingumo pietų stalo Merui įteikė dar šviežią savo poezijos ir fotografijos albumą „Kelionė“.

Savivaldybės vadovai raštišku liudijimu patikino, kad visos išeivijos entuziastų pastangos ir iniciatyvos savanorio Jono Šimkaus įamžinimo klausimu nenueis veltui, lūkesčiai bus pateisinti ir Pagėgiuose atsiras paminklinis ženklas, primenantis istorinę krašto praeitį ir minintis šios praeities įvykių tiesioginius dalyvius.

Šaltinis – <http://www.pagegiai.lt/index.php?2261569339>.