Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Pagėgių bibliotekoje svečiavosi policijos pareigūnai

Pagėgių bibliotekoje svečiavosi policijos pareigūnai

Lietuvoje minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato darbuotojai lankėsi Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kurioje jiems buvo pristatytos meno ir dokumentų ekspozicijos, Vilniaus grafikos meno centro parengta Tarptautinė ekslibrisų paroda „Kristijonui Donelaičiui – 300“, pravesta ekskursija po biblioteką.

Susitikimo metu policijos pareigūnams buvo trumpai priminta Mažosios Lietuvos ir Pagėgių  krašto istorija, kultūra, raštijos, visuomenės veikėjų, čia gyvenusių bei dirbusių  šviesuolių dvasinis palikimas, o bibliotekos darbuotojų papasakota istorija apie 1930 m. Pagėgių policijos pareigūnų sąmoningumą ir patriotiškumą praskaidrino nuotaiką visiems. Po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 1923 m., šiame krašte buvo jaučiamas didelis lietuviškų knygų stygius, tad visame krašte ėmė steigtis mokyklų, jaunimo draugijų, redakcijų, įstaigų, viešosios, komercinės, visuomeninės bibliotekos. Lėšų šiam kilniam tikslui labai trūko, bet Pagėgiuose bibliotekėles steigė pavieniai žmonės, organizacijos (paštininkai, geležinkeliečiai). Knygomis gyventojai naudojosi nemokamai, jas skolinosi, keitėsi tarpusavyje. Mažosios Lietuvos raštijos bei knygos istorijos žinovas, daugybės mokslo darbų šia tema autorius prof. habil. dr. Domas Kaunas rašo: „…Skaitymo alkį pajuto net Pagėgių policijos tarnautojai. Jie pusantrų metų nuo kiekvienos algos skyrė po 50 centų ir, nusipirkę knygų, 1930 m. birželio mėn. atidarė savo bibliotekėlę…“ (D. Kaunas. Mažosios Lietuvos bibliotekos., 1987, 187 psl.). Policijos darbuotojai teigė tokio fakto tikrai nežinoję, bet „šis faktas – įkvepiantis, reiktų pagalvoti ir šiandien apie tai…“, – teigė linksmai nusiteikę svečiai. Pareigūnai su dideliu susidomėjimu ir pagarbiai klausėsi pasakojimų apie krašto šviesuolių likimus, jų gyvenimo kelius ir dvasinį palikimą, pateikė bibliotekininkėms daug klausimų. Šios suorganizavo policijos darbuotojams staigmeną, kurios metu  bibliotekos „Suopio paunksmėje“ svečius pasitikusi raganaitė Vanda pakvietė sudalyvauti žinių apie savo kraštą viktorinoje. Pagėgių policijos komisariato darbuotojai pademonstravo gilias istorijos žinias, jie puikiai pažįsta savo kraštą, jo raštijos, visuomenės veikėjus, žino lietuvių literatūrą ir jos „aukso fondą“, kūrėjus, rašytojus ir knygų personažus, pasakų siužetus ir veikėjus…

Teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus įteikti prizai, stabtelta prie Donelaičio stalelio bendrai nuotraukai. Suskambo abipusis pasižadėjimas gražiai bendradarbiauti ir ateityje – bendrais projektais, renginiais, akcijomis.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Astos Andrulienės nuotr.