Pagrindinis puslapis Sena Voruta Obelyno pagrindinė mokykla sutiko 25-ąjį jubiliejų

Obelyno pagrindinė mokykla sutiko 25-ąjį jubiliejų

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.
 
Tokių prisiminimų vedami 2010 m. lapkričio 26 dieną į mokyklos 25-ojo jubiliejaus šventę suplūdo esami ir buvę Šilalės rajono Obelyno pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai bei garbūs svečiai. Šventės vedėjai, mokytojai J. Viršilienė ir M. Armonas, pasveikinę visus susirinkusius į gražų mokyklos jubiliejų, pakvietė mokyklos prezidentę ir mokyklos tarybos atstovą įnešti vėliavą bei visus drauge sudainuoti mokyklos himną.
 
Per šitiek prabėgusių metų mokykla pakeitė savo rūbą – dvidešimt ketverius metus stovėjusi baltų plytų tapo tokia, kokią šiandien matome: su erdviais langais, šviesiomis klasėmis, koridoriais, nauja sporto sale. Todėl pašventinti renovuotą mokyklą bei paminklinį akmenį, kuris nuolat primins apie šią šventę, buvo pakviestas Upynos parapijos klebonas kun. E. Steponavičius. Jubiliejaus šventė stebino ne tik mokinių pasirodymais, šokiais, dainomis, bet ir svečių gausa. Sveikinimus ir palinkėjimus dirbti kūrybiškai, sutelktai bei rezultatyviai išsakė garbūs svečiai: Šilalės rajono savivaldybės meras A. Ežerskis, Šilalės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja R. Kuzminskaitė ir Švietimo centro direktorė O. Dabulskienė. Šventėje negalėjęs dalyvauti Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius J. Gudauskas atsiuntė kuo nuoširdžiausius sveikinimus. Savo prisiminimais ir geromis akimirkomis pasidalino buvę mokyklos vadovai V. Ačas ir D. Gulbinienė. Nuoširdžius ir šiltus žodžius mokyklos kolektyvui skyrė Upynos parapijos klebonas kun. E. Steponavičius bei buvęs mokyklos mokinys kun. V. Ačas, buvusi mokytoja, kraštotyrininkė Z. Kelpšienė, Upynos seniūnijos seniūnė S. Kažukauskienė, UAB „Kvėdarsta“ atstovas A. Pocius, Obelyno kaimo bendruomenės pirmininkė K. Ruškienė. Taip pat kolegiškus sveikinimus perdavė Pajūralio, Padievyčio, Tenenių pagrindinių mokyklų direktorės D. Baliutavičienė, R. Pipirienė ir G. Kužmarskytė. Daugybę palinkėjimų tarė į mokyklą atvykusių 24 laidų atstovai, ant simbolinio medžio uždegdami po vieną savo laidos žvakutę bei įteikdami simbolines dovanėles mokyklos direktoriui A. Betingiui.
 
Mokyklos direktorius A. Betingis nuoširdžiai dėkojo mokytojams, mokiniams, mokyklos darbuotojams ir į šventę atvykusiems svečiams už buvimą kartu, pagalbą, rūpestį, rengiant šventę, linkėdamas visuomet su džiaugsmu sugrįžti į mokyklą ir nuolat dalyvauti jos gyvenime.
 
Mokytojams ir darbuotojams direktorius įteikė Padėkos raštus už ilgametį darbą, pareigingumą, kruopštumą bei kitus nuopelnus ir gerus darbus, mokiniams – už pavyzdingą elgesį, pareigingumą, mokyklinių idėjų sklaidą rajone ir Respublikoje. Taip pat ir Šilalės rajono savivaldybės meras A. Ežerskis įteikė padėkas dirbantiems mokykloje mokytojams, mokyklos darbuotojams.
 
Obelyno pagrindinės mokyklos 25-ojo jubiliejaus šventė – viso kaimelio šventė, nes dauguma jo gyventojų – buvę ar esami mokiniai, mokytojai, darbuotojai. Šventės metu koridoriuose aidėjo šūksniai: „Ar prisimenate mane? Sėdėjau antrame suole prie lango…”, „Ar čia Jūs? Vos beatpažinau!” Iki vėlumos Obelyne netilo šventinis šurmulys: prisiminimais dalijosi ilgai nesimatę mokyklos bendruomenės nariai. Tie, kurie seniai čia viešėjo, turbūt pastebėjo, kokia mokykla išgražėjusi, pasikeitusi. Šventės pabaigoje visi susirinkę sudainavo mokyklai „Ilgiausių metų“ ir buvo pakviesti pasiklausyti estradinės grupės koncerto. Taigi jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių kupina šventė – jau mokyklos istorijos dalis. Gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome bei kur ir kaip einame. Šilti žvilgsniai, draugiški apsikabinimai, daugybė gėlių, nuoširdus juokas ir netramdomos ašaros, daug klausimų, pokštų, prisiminimų ir viltis dar ne kartą susitikti – tai jubiliejus. O ko daugiau bereikia?!
 
„Šilalės žinios“
 
 
Nuotraukoje: Mokyklos direktorius A. Betingis

Naujienos iš interneto