Pagrindinis puslapis Sena Voruta Netekome žurnalistikos pedagogo, rašytojo Jono Bulotos

Netekome žurnalistikos pedagogo, rašytojo Jono Bulotos

Eidamas 82-uosius Vilniuje mirė žurnalistas, rašytojas, literatūros ir Vilniaus istorijos tyrinėtojas Jonas Bulota.
J. Bulota gimė 1923 metų birželio 4 dieną Marijampolės apskrityje. 1947 m. įstojo į Vilniaus universitetą, persikėlė į Maskvos universitetą, kurį baigė 1952 m., įgydamas žurnalisto specialybę. Nuo 1952 m. apie keturis dešimtmečius dėstė tuometinėje Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedroje (dabar Žurnalistikos institutas).
Be pedagoginio darbo, J. Bulota spausdino reportažus, straipsnius, recenzijas, humoreskas ir feljetonus, tyrinėjo lietuvių periodinės spaudos ir literatūros istoriją. Daugiau kaip 30 metų buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
J. Bulota išleido monografiją apie Ispanijos pilietiniame kare žuvusį lietuvių rašytoją Aleksą Jasutį, parengė jo kūrinių rinktinę “Internacionalas karceryje”, sudarė Ispanijos pilietinio karo dalyvių atsiminimų leidinį “Už Ispanijos laisvę”, feljetonų ir pamfletų rinkinius “Paveldėta liga”, “Katė maiše”, “Smeigtuko galvutė”, knygą “Reportažai iš požeminio Vilniaus, išverstą į lenkų kalbą. Spaudoje paskelbė straipsnių apie rašytojus Žemaitę, Petrą Cvirką, Juozą Keliuotį ir kt.
Atgimimo metais J. Bulota rengė spaudai knygą “Vilniaus senamiesčio istorijos”, kurios ištraukos skelbtos periodikoje 1992-1996 m. Įvairiuose rinkiniuose ir tęstiniuose leidiniuose paskelbė straipsnių ir studijų iš lietuvių periodinės spaudos, satyros ir humoro istorijos.
Velionis pašarvotas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Lankymas penktadienį nuo 11 valandos. Karstas išnešamas šeštadienį 13 valandą. Laidotuvės numatomos Vilniaus Rasų kapinėse.