Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Netekome monsinjoro, dim. plk. Alfonso Svarinsko

Netekome monsinjoro, dim. plk. Alfonso Svarinsko

2014 m. liepos 17 d. Lietuva neteko kunigo, Katalikų Bažnyčios teisių gynėjo, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjo, atkaklaus kovotojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Lietuvos laisvės kovų dalyvio, Lietuvos Sąjūdžio tarybos Garbės nario,  pirmojo atkurtos Lietuvos kariuomenės kapeliono, Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiaus kavalieriaus, monsinjoro, dim. plk. Alfonso Svarinsko (1925-2014).

Palydime į amžinybę žmogų, visą gyvenimą išlaikiusį ištikimybę Bažnyčiai ir Tėvynei Lietuvai. Tegul jo tikėjimas, darbai ir idėjos būna geru pavyzdžiu mums ir ateities kartoms.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdyba ir Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba

(R. Kaminskas)

(Alfredo Pliadžio nuotr.)