Pagrindinis puslapis Lietuva Nelegalios migracijos klausimai neeilinėje Seimo sesijoje

Nelegalios migracijos klausimai neeilinėje Seimo sesijoje

Nelegalios migracijos klausimai neeilinėje Seimo sesijoje

www.voruta.lt

Seimo valdyba, vadovaudamasi Statuto 86 straipsniu, nusprendė pranešti parlamentarams, kad Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, atsižvelgdama į Seimo narių siūlymą, antradienį, rugpjūčio 10 d., šaukia neeilinę Seimo sesiją. Sesijos metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas su nelegalia migracija susijusių procesų teisinio reglamentavimo tobulinimui.

Neeilinės sesijos pirmojo posėdžio pradžia – 10 val.

Vyriausybė neeilinei sesijai teikia šiuos teisės aktus: Karinės jėgos naudojimo statuto 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (Nr. XIVP-750); Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    (Nr. XIVP-751); Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo projektas; Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; Darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas.

Seimo statuto 86 straipsnyje reglamentuotas neeilinių sesijų sušaukimas:

1. Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymu, kuris turi būti jam įteiktas raštu, o Konstitucijos 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas.

2. Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytais atvejais Seimo Pirmininkas turi teisę sušaukti neeilinę sesiją. Ji šaukiama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimo. Seimo posėdis negali būti pradėtas, jei nėra ne mažiau kaip 1/3 Seimo narių pasirašyto siūlymo.

3. Konstitucijos 101 straipsnio antrojoje dalyje nustatytais atvejais Seimo Pirmininkas turi teisę sušaukti neeilinę sesiją. Ji šaukiama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Konstitucijos 101 straipsnio antrojoje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimo. Seimo posėdis negali būti pradėtas, jei nėra ne mažiau kaip 1/3 Seimo narių pasirašyto siūlymo.

4. Seimo valdyba turi pranešti visiems Seimo nariams apie neeilinę sesiją ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki sesijos pradžios, išskyrus neatidėliotinus atvejus.

5. Neeilinėje sesijoje svarstomi tik jos iniciatorių pateikti klausimai. Neeilinės sesijos darbų programą tvirtina Seimas.

6. Neeilinės sesijos trukmė negali viršyti 15 dienų. Tarp neeilinių sesijų turi būti ne mažesnė kaip 10 dienų pertrauka, išskyrus neatidėliotinus atvejus.